Groot Nieuws
EO

12 Nov: Een betere vraag

  1. Nieuwschevron right
  2. 12 Nov: Een betere vraag

Liederen rond de meditatie n.a.v. Johannes 14:12-18, verzorgd door Dominee Dennis Mohn, predikant van de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen.

Muziekgegevens

1.Heer, ai maak mij Uwe wegen, Psalm 25:2 en 6

2.Dit weet ik zeker, Lied 183 Ev.Liedboek

3.Geest van hierboven, Gez. 477 LvdK

4.Vertrouw op de Heer, geen bundel

5.Symfonie, Opw. 753

6.Och, schenkt Gij mij de hulp van uwen Geest, Psalm 119:3 en 86

7. Bouw Uw koninkrijk, Opw. 769

8. Ik bid U aan o macht der liefde, ELG 284

9. Kom Heilige Geest, Op Toonhoogte 115b

10.Ik bouw op U, Opw. 124/JdH 96

11.Ik wil leven door Uw Geest, Opw. 497

Meditatie

In Johannes 14 lezen we een belofte die Jezus maakte aan Zijn discipelen voor Zijn kruisiging.

Johannes 14:12-18 (NBV): “Waarachtig, ik verzeker jullie (spreekt Jezus): wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.”

Meditatie

Elke zondag komen we voor de dienst als technici, band, zangers en predikanten bij elkaar om samen te bidden. We doen dat omdat we niet kunnen doen wat God van ons vraagt als Hij het niet door ons heen doet.

Ons bewust zijnde van onze ontoereikendheid, vragen we God dat Hij door ons heen doet wat Hij wil zien gebeuren op deze dag. We vragen Gods Geest om door ons heen te werken.

Om eerlijk te zijn, meer dan ooit realiseer ik me in het predikantschap dat ik hier niet voor gemaakt ben. Bijvoorbeeld preken gaat mij niet zo makkelijk af. Ik ben elke keer weer zenuwachtig. Elke keer is het weer worstelen wat te zeggen en hoe het te zeggen. Het evangelie verkondigen is vermoeiend en kost me wat.

En soms hoor ik mensen zeggen: “God zou me nooit roepen voor dit of dat want daar heb ik geen talent voor.” Zou het zo kunnen zijn dat God je daarom juist roept? Zodat je wordt wie Hij wil dat je wordt in plaats van bij wie jij je hebt neergelegd om te zijn.
De vraag is dan: Vraagt Gods Geest je? Niet “ben ik capabel genoeg om het te doen en wil ik het doen?” In Gods koninkrijk is Gods roeping genoeg. Misschien roept God ons juist voor bepaalde dingen zodat ons hart vergroot zal worden voor de wereld om ons heen. Mijn hart gaat altijd weer open als mensen bidden: “Heer help mij, want ik weet niet wat ik aan het doen ben.”

Waar wij ons het meeste bewust van moeten zijn is niet wat wij te bieden hebben. Maar waar wij ons bewust van moeten zijn is deze overweldigende noodzaak van Gods Geest om door ons heen te werken. In Gods koninkrijk is de roeping voldoende. God heeft geen helden nodig! God roept degenen die niemand anders credit kunnen geven dan Hem!

Voordat Hij aan het kruis ging beloofde Jezus Zijn discipelen dat Hij terug zou komen in de persoon van de Heilige Geest. We weten ook van het Pinksterfeest, het moment waarop deze belofte werd vervuld. De discipelen wisten meteen wat dit betekende: De kracht van God kwam in hen. We hebben ook gelezen wat er gebeurt als consequentie van dit geschenk van de Heilige Geest. Johannes 14:12 (NBV): “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, […].” Een andere vertaling zegt: “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze.”

Waarom grotere dingen dan deze? Omdat Jezus niet langer alleen één persoon zou zijn maar Jezus zou dan miljoenen personen zijn. Personen die als Jezus zijn geworden door de persoon van de Heilige Geest in hen. Jezus overal!

Ik wil een eenvoudige vraag stellen: Wat is de Heilige Geest aan het doen in jouw leven? Geen slechte vraag op zich want de Geest is inderdaad gekomen om ons verder te herstellen, om ons bij te staan in het meer lijken op Jezus.

Maar misschien is er nog een betere vraag. En die vraag is: Wat is de Heilige Geest door jou aan het doen? De Geest bemachtigt ons uiteindelijk om een getuige te zijn in de wereld, zodat wij Jezus kunnen zijn in deze wereld.

En in het licht van Jezus’ belofte dat wij zelfs grotere dingen zullen doen is de beste vraag eigenlijk deze: Wat is de Heilige Geest aan het doen in jou en door jou wat alleen de Geest kan doen?

Feit is, de wereld is een rommel. En God heeft ons gevraagd om te helpen het op te ruimen. Maar Gods strategie voor de redding van de wereld bestaat niet uit een overheid waar dan ook in de wereld. Gelet op dit geschenk van de Heilige Geest is Gods strategie voor de redding van de wereld blijkbaar: wij, Zijn kerk, Zijn lichaam. Dat betekent dat we geen toeschouwers kunnen zijn. Wat is de Heilige Geest dus aan het doen in jou en door jou wat alleen de Geest kan doen?

Dit lijkt me een goede vraag om een antwoord op te hebben. En als je niet weet wat het antwoord is dan is dit wat je mag doen: Vraag het. “Heer, wat wilt U doen door mij? Heer, wat wilt U doen in mij? Heer, aan wie mag ik U openbaren?” Als je het niet weet, vraag het dan.

En misschien voel je je ontoereikend. Als predikant voel ik me regelmatig ontoereikend. Weet dan dit: Het is mijn vreugde om te doen wat God mij heeft gevraagd om te doen. Ik had me nooit een meer gezegend leven kunnen voorstellen dan te doen waarvan ik wist dat ik het niet echt kan. Maar onze Jezus volgende, voorbij alles wat ik me voorstelde dat ik zou kunnen doen, is het mijn vreugde! Ik ben zo dankbaar dat Hij angst niet mijn heer liet zijn.

Wat is de Heilige Geest aan het doen in jou en door jou wat alleen de Geest kan doen?