Groot Nieuws
EO

30 mei: Ons geloof op de proef gesteld

foto: Robbert Jansenfoto: Robbert Jansen
  1. Nieuwschevron right
  2. 30 mei: Ons geloof op de proef gesteld

Gewijde muziek en een meditatie in het radioprogramma Groot Nieuws, dat gepresenteerd wordt door Andries Knevel. Ds. Robbert Jansen, predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk in Kornhorn slaat de Bijbel open bij 1 Petrus 1: 3-8. Het thema van de meditatie is ‘Ons geloof op de proef gesteld’.

Groot Nieuws

foto: Robbert Jansen

Robbert Jansen

Muziekgegevens

1) Psalm 65: De lofzang klimt uit Sions zalen, geen bundel

2) Loof de Koning, heel mijn wezen, LvdK gez. 460

3) Al de weg leidt mij mijn Heiland, Joh. De Heer gez. 5

4) Ik Weet In Wie Ik Geloofd Heb, Joh. De Heer gez. 112

5) De hemelen juichen & Eens komt de grote zomer, LvdK gez. 288

6) Er is een dag, Opwekking 585

7) Psalm 130: Ik blijf den Heer’ verwachten, geen bundel

8) Soms groet een licht van vreugde, LvdK gez. 448

9) Wij gaan op weg, Opwekking 404

10) Eens zal de dag vol blijdschap zijn, Joh. De Heer gez. 664

11) Ik ga in de kracht van de Heer, Bundel Legers des Heils gez. 441

12) Soms groet een licht van vreugde, LvdK gez. 448

Meditatie

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
Zo kan de echtheid blijken van uw geloof- zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst-en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

'De lockdown is een zware beproeving' stond het afgelopen jaar boven een nieuwsbericht. Meer mensen ervaren door de lockdown het leven als zinloos en uitzichtloos. Ik bleef even hangen bij dat woord beproeving. Wat is dat eigenlijk? Bij verschillende sporttrainingen, zo is mij verteld, wordt gebruik gemaakt van een drieslag waarin dat woord ook klinkt: bewegen, belasten, beproeven. Beproeven is dan positief en noodzakelijk voor het opbouwen van een goede conditie.
Van beproeving word je beter en sterker. Tegelijkertijd vraagt een beproeving iets. Dat iets kan zoveel zijn dat je dreigt het niet vol te houden. Een beproeving traint. Tegelijkertijd wordt je conditie getest.

De apostel Petrus gebruikt in zijn brief ook het woord beproeving. Hij zegt: ook al moet u nu tot uw verdriet allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof (1 Petrus 1:6b-7a).

Thema: Ons geloof op de proef gesteld

Ons geloof...
Ja, hoe is het daarmee? Wat is de conditie daarvan? Petrus heeft net aan het begin van zijn brief uitgelegd dat volgelingen van Jezus vreemdelingen op aarde zijn. Ze zijn op doorreis. Onderweg komen ze van alles tegen dat hen van hun reisdoel kan afbrengen. Daar kun je niet om heen. Juist als je gelooft, wordt dat geloof op allerlei manieren op de proef gesteld. Reken daar maar op.

Petrus heeft het over ALLERLEI beproevingen zonder specifiek te zijn. Ze doen verdriet en zetten je vertrouwen op God onder druk. Zulke beproevingen zijn er ook vandaag de dag. Geloven zonder samen kerkdiensten bij te kunnen wonen is bijvoorbeeld voor veel christenen dit jaar een hele beproeving geweest. Als je er over nadenkt, is het best bijzonder dat je ondanks alles nu dit moment neemt om Gods Woord te horen. Hij heeft ons niet losgelaten. Hij trekt u, jou en mij de goede kant op. Ook nu. Tegelijkertijd wordt er ook op andere manieren aan je getrokken met een ander doel. De verzoeking is er om te verslappen. Misschien ben je wel één van die mensen die op zondag altijd trouw kerkdiensten bezocht. Je hebt nooit overwogen om dat niet te doen. Dat kwam gewoon niet in je op. Je ging. Punt. Het afgelopen jaar kon je ineens niet gaan. Niet omdat je daar zelf voor gekozen had, maar door de omstandigheden. En nu wordt je geloof op de proef gesteld. Tot een dik jaar geleden was je elke zondag bezig met je geloof. Dat was afgelopen jaar anders en confronteert je met de vraag: Hoe echt is mijn geloof?

Petrus weet dat ECHT geloven alles te maken heeft met het ECHT liefhebben van Jezus.
Vers 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem

Echt geloof is niet een geloof in IETS, maar in IEMAND. Het is geloven IN JEZUS. Wil je weten hoe echt je geloof is? Geef dan eens antwoord op de vraag: Houd je echt van Jezus? Voor Petrus is dat geen vreemde vraag. Hij kreeg die vraag notabene drie keer van de Here Jezus zelf, nadat Petrus kort daarvoor drie keer had ontkend bij Jezus te horen. Houd je ECHT van Mij? Als Petrus die vraag krijgt, komt hij niet weg met: 'Ssst, jawel Here, maar eh... dat is iets tussen ons tweeën hè? Dat hoeft niet iedereen te weten.' Dat is geen liefde. Als je iemand liefhebt, dan is zichtbaar, merkbaar, hoorbaar dat je bij elkaar hoort, dat je met elkaar verbonden bent. Liefde blijkt uit daden. God heeft Zijn liefde getoond door Zijn Zoon te geven. Die liefdedaad van Hem vraagt om een antwoord van ons.
Wil je echt geloven, Jezus echt liefhebben, laat dan Zijn daad bepalend zijn voor jouw daden.

Petrus is in juichstemming. “Er is Hoop” zegt Petrus. “Er is Hoop, omdat Jezus is opgestaan uit de dood.” (Vers 3) Hoop...dat woord heeft dit jaar veel geklonken. Regelmatig heb je mensen horen zeggen dat ze HOPEN dat corona snel voorbij is, enzovoort. Dat is hoop die ontstaat doordat je iets MIST. Je mist iets en daar begint de hoop. Je hoopt dat de ellende voorbijgaat. Dat is onzekere hoop. Die hoop is de afgelopen maanden ook al een paar keer de grond in geboord. Dat leidt tot moedeloosheid en versterkt de wanhoop.

Als Petrus het heeft over hoop is dat anders. Die hoop begint namelijk niet bij iets dat mist, maar bij wat er al IS. Kijk naar wat er IS en je weet wat er komen gaat. Dat is HOOP die zeker is. Die hoop begint bij zekerheid. Onze hoop begint bij Jezus en bij Zijn opstanding uit de dood. Zijn opstanding bevestigt dat er een einde komt aan alle ellende in deze wereld en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Zijn opstanding laat zien dat bij Hem LEVEN is zoals de Here het bedoeld heeft. Wij zijn onderweg, maar wij hoeven niet onderweg te zijn zonder houvast en zekerheid. Ondanks dat de reis zwaar is en er elke keer weer nieuwe beproevingen zijn, kunnen we elkaar bemoedigen met het vooruitzicht dat Hij ons geeft. We mogen onderweg zijn met voorpret over de bestemming. Het helpt niet als we elkaar wijzen op wat onderweg ontbreekt. Maar het bemoedigt als we elkaar richten op dat wat God ons door Jezus gegeven heeft! Hij heeft ons redding gebracht.

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

We zijn onderweg. Anders gezegd: het blijft niet zo. De beproevingen zijn er. Maar Petrus schrijft: ze zijn er NOG EEN KORTE TIJD. Hoe heftig ze ook zijn... en wat kunnen ze zwaar zijn... geliefde broeder en zuster... weet dat het maar voor even is.

Geloof, heb lief, want er is Hoop!

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

Want: er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.