Groot Nieuws
EO

12 juli: De regenboog van Gods trouw

  1. Nieuwschevron right
  2. 12 juli: De regenboog van Gods trouw

Deze morgen luisteren we in Groot Nieuws naar de geschiedenis van de regenboog. In de meditatie van dominee Kees Visser staat Genesis 9: 9-16 centraal. Het thema is: De regenboog van Gods trouw.

Muziekgegevens

1) Psalm 149: Halleluja, laat opgetogen, LvdK gez. 149

2) De Heer is mijn Licht, geen bundel

3) Door Uw genade, Vader, Opw. Gez. 369

4) Gods regenboog, geen bundel

5) Door goede machten trouw en stil omgeven, LvdK gez. 398

6) Ik Zal Er Zijn, Opw. Gez. 770

7) Toch overwint eens de genade, LvdK gez. 297

8) Psalm 89: ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên, geen bundel

9) Trouw, geen bundel

10) Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, LvdK gez. 437

11) U zal ik loven Heer, Opw. Gez.145

12) Ik zal er zijn, Opw. Gez. 770

Meditatie

De afgelopen tijd zal niemand van ons meer vergeten. Want allemaal kregen we op één of andere manier te maken met de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. Ook in onze samenleving kwam er van alles stil te staan en werden zoveel dingen anders. Iedereen heeft sindsdien wel gemerkt, dat er niets vanzelfsprekend meer is. Gelukkig is dit niet het enige. Want ook in deze tijd mogen we op zoek gaan, naar wat wél vast en zeker is. Waar we in ons leven op kunnen bouwen en vertrouwen. We lezen daar iets over in Genesis 9: 9-16. Daar zegt de Here God tegen Noach:


9. En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u,

10. en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.

11. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.

12. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:

13. Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.

14. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,

15. dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.

16. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.


Het leven van Noach is in een totale lockdown geweest. Meer dan een jaar zat hij opgesloten in de ark, terwijl al het leven hier op aarde werd verzwolgen door een grote watervloed. Dat was een ingrijpende gebeurtenis, waar Noach met zijn leven dwars doorheen is gegaan. Daar aan boord van de ark was hij veilig, maar overal om hem heen klotste het diepe water van de dood. Wat moet dat een benauwde ervaring zijn geweest. En wat is de opluchting dan groot, als Noach na zo’n lange en zo’n bange tijd weer van boord mag gaan, en hij weer vaste grond onder de voeten krijgt.

Noach mag weer verder leven. Maar we kunnen ons goed voorstellen, dat de ervaring van de zondvloed hem diep heeft geraakt. En dat Noach zoiets nooit meer mee wil maken. Dat is ook wat God hem hier belooft: de aarde zal niet meer door een zondvloed vergaan. En als teken van deze belofte, sluit God een verbond, een plechtige belofte. En daarbij wijst Hij Noach op de regenboog. Dat prachtige natuurverschijnsel, die we ook in ons land regelmatig kunnen zien. Al die schitterende kleuren tegen de achtergrond van een donkere lucht. De verschijning van een regenboog trekt altijd onze aandacht. En sinds de tijd van Noach is daar ook een belofte aan verbonden. Dat God deze wereld nooit meer laat vergaan. Maar dat Hij altijd trouw zal blijven aan Zijn schepping en Zijn schepselen.

Maar waarom gebruikt de Here God hiervoor het teken van de regenboog? De regenboog wordt zichtbaar, wanneer water en licht elkaar kruisen. Water, dat is in de Bijbel het symbool van de chaos, de zonde en de dood. En licht, dat is in de Bijbel het symbool van Gods heiligheid en heerlijkheid. Water en licht: ze hebben elkaar gekruist, heel letterlijk, op Golgotha. Waar Jezus Christus het offer van Zijn leven heeft gebracht, om God en mensen met elkaar te verzoenen. Zo is de regenboog voor ons ook een teken, dat God ons genadig wil zijn. Dat Hij met ons leven een nieuw begin wil maken.

Voor Noach is de regenboog een bemoediging geweest. Want telkens als hij de lucht ziet betrekken, denkt hij aan het verleden. En als het hard begint te regenen, voelt hij direct weer die dreiging van toen. Maar Noach hoeft niet bang te zijn. Hij mag erop vertrouwen, dat God Zijn Woord zal houden. De regenboog van Gods genade breekt door het donker van Zijn oordeel heen.

Zoveel eeuwen later wil de regenboog ook ons bemoedigen. Ook als wij met ons eigen leven misschien wel door een crisis zijn gegaan. Ook nu er in onze samenleving zoveel vanzelfsprekendheden zijn verdwenen. We mogen het geloven, dat de Here God ons trouw zal blijven. Daarom hoeven wij niet bang te zijn, als er soms donkere wolken verschijnen, of als er van alles neerslaat op ons leven. De Here God belooft ons trouw te zijn en vast te houden.

Maar daarvoor is het wel belangrijk om naar omhoog te kijken. Om te geloven in de Here God, om te vertrouwen op wat Hij ons heeft beloofd. Want we worden vaak zo gauw in beslag genomen door het nieuws van de dag en we laten ons zo makkelijk leiden door wat mensen allemaal zeggen en doen. Alsof God niets heeft gezegd en heeft gedaan, alsof we van Hem niets mogen verwachten. Ook in deze tijd spant de Here God de boog van Zijn verbond over ons leven heen.

Nee, we hoeven niet zonder God door het leven te gaan. En als we Hem onderweg soms kwijt zijn geraakt, omdat we Hem in alle drukte zijn vergeten. Of als er van die tijden in je leven zijn, waarin je Hem niet meer ziet of ervaart. Denk dan eens terug aan Gods nieuwe begin. En let op het teken van de regenboog. Want zo mag je het weer weten: de Here God zal mij zeker niet vergeten.

Ja, want die regenboog is niet alleen voor ons een teken, maar ook voor God. Want God zegt hier, dat ook Híj op de regenboog let. Dus als wij de regenboog zien schijnen, dan ziet de Here God hem ook. Wat bijzonder om te weten. Zo mogen we geloven, dat God ons genadig is en blijft. Hij denkt aan mij, in een tijd van crisis, maar ook in de tijd daarna. Zo omspant Hij heel mijn leven, van het begin tot het einde. En mag mijn leven geborgen zijn bij Hem.