Groot Nieuws
EO

15 okt: Wat is heilig leven?

  1. Nieuwschevron right
  2. 15 okt: Wat is heilig leven?

Muziek rond de meditatie n.a.v. Exodus 34:5,6 en 7, verzorgd door ds. Erik Groeneveld, predikant van de Kerk van de Nazarener in Zwijndrecht.

Muziekgegevens

1) Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Psalm 98:2 en 3

2) Heilig, heilig, heilig, Gez. 457:1en 2

3) Neem mijn leven laat het Heer, JdH 271

4) U bent hier, geen bundel

5) Leid mij Heer, Opw. 27

6) Ruis, o godsstroom der genade, JdH 1

7) Heilig is de Heer, Opw. 173

8) U prijzen om wie U bent, geen bundel

9) De Heer regeert, de hoogste Majesteit, Psalm 93:1, 3 en 4

10)Welkom, Heilige Geest van God, Opw. 391

11)De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, Gez.247:1,2 en 3

12)Bron van Licht en leven, Opw. 180

13)Toch overwint eens de genade, LvdK 297

Meditatietekst

Vandaag wil ik met u nadenken over het woord ‘heiligheid’. We kennen het woord natuurlijk uit de bijbel. Het heeft allereerst betrekking op God. God is een heilig God. Maar we realiseren ons niet dat ‘heiligheid’ ook op ons slaat!

De eerlijk gebiedt te zeggen dat de menselijke heiligheid een woord is dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Het suggereert een overdreven vroomheid. We kennen de uitdrukking ‘heilig boontje’ of ‘schijnheilige’. Duidelijk negatief bedoeld! En dat is helaas niet zonder reden. Als gelovigen die trouw naar de kerk gaan, kunnen we zeer teleurstellen in ons gedrag of in onze uitspraken. En daarmee roepen wij zo’n schampere opmerking als ‘heilig boontje’over onszelf af.
En toch is de oproep tot een heilige levenswandel een bijbelse oproep die klinkt in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen we de oproep van God aan Zijn volk Israël: ‘Wees heilig want Ik ben heilig’ (Leviticus 19:2). Petrus herhaalt deze oproep in één van zijn brieven in het NT (1 Petrus 1:15). En in het evangelie van Mattheüs lezen we de oproep van Jezus aan Zijn discipelen: ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’ (Matth 5:48). Ik weet niet hoe u deze oproepen leest, maar mij benauwen ze van tijd tot tijd. Hoe kunnen wij nu heilig zijn zoals God heilig is? Hoe kunnen wij nu volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is?

In het Oude Testament komt Gods heiligheid op 2 manieren tot ons. Enerzijds is er de imponerende kant van Gods heiligheid. Wanneer God verschijnt dan gaat dat gepaard met vuur, rook, donder of trompetgeschal. Een voorbeeld daarvan is het visioen van Jesaja in Jesaja 6. Daar krijgen we een inkijkje in de hemelse gewesten. Een ander voorbeeld is Exodus 24 waar Mozes de 10 geboden van God ontvangt op de berg Sinaï. De tekst vertelt ons dat God verschijnt als een laaiend vuur. Wat zal Mozes zich daar hoog op die berg, dicht bij de heilige God, een nietig mensje hebben gevoeld!

Maar tot mijn verrassing vraagt Mozes toch in hoofdstuk 33: ‘Mag ik Uw majesteit zien?’ Die vraag verbaast mij. Want Mozes heeft toch zojuist de heilige God ontmoet? En dus denk ik: hoe durft Mozes die vraag aan God te stellen? Want in gedachten zie ik een verontwaardigde God voor me die Mozes ter verantwoording roept. ‘Mozes, je hebt toch allang Mijn majesteit gezien? Hoe heb Ik jou en Mijn volk uit Egypte geleid? Hoe heb ik Mijzelf aan jou en aan Mijn volk getoond op de berg Sinaï? Maar in plaats van een uitbrander te geven, stemt God in met het verzoek van Mozes. ‘Goed Mozes’, zegt God, ‘je mag Mijn heerlijkheid zien’. Kennelijk voelde Mozes goed aan dat de heiligheid van God méér is dan Zijn imponerende, indrukwekkende verschijning. En in het volgende hoofdstuk trekt God in Zijn majesteit aan Mozes voorbij.

Ik lees voor u de verzen 5, 6 en 7 uit de NBV-vertaling.

Exodus 34:5,6,7

5 De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6 De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat’ (…).

Mozes is twee keer heel dicht bij de heilige God. In hoofdstuk 24 ervaart hij de imponerende, indrukwekkende kant van Gods majesteit en tien hoofdstukken verder ervaart Mozes de liefdevolle en rechtvaardige kant van Gods majesteit! Terug naar onze beginvraag. Hoe hebben deze teksten over de twee kanten van Gods heiligheid betrekking op ons? Wat zeggen deze teksten over Gods heiligheid over onze heiligheid? Nergens in de bijbel lees ik de oproep dat wij het evenbeeld moeten zijn van de imponerende heiligheid van God. Wanneer wij in rook, vuur en donder God willen representeren dan stoten we alleen maar mensen af.

Ook Jezus vertegenwoordigt Zijn Vader niet op die manier. Maar ik lees wél in de bijbel dat God vertegenwoordigd wil worden in de liefdevolle kant van Zijn heiligheid. En dat bedoelt Jezus ook wanneer Hij zegt dat wij volmaakt moeten zijn als God. Dat is een volmaaktheid in liefde! Ik wil u vragen om na deze overdenking nog eens in uw bijbel na te lezen hoe God Zijn eigen karakter omschrijft in Exodus 34 en om deze omschrijving te vergelijken met de oproep van Paulus in Galaten 5 om ons leven te laten leiden door de Heilige Geest. Paulus spreekt daar over de vrucht van de Geest die bestaat uit liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Natuurlijk, de bijbel is geen wiskundeboek en teksten kunnen we niet op een wiskundige manier met elkaar vergelijken. Maar het raakt mij diep om de vrijwel letterlijke overeenkomst te zien tussen het volmaakte karakter van God zoals beschreven in Exodus 34 en de vrucht van de Geest in ons leven volgens Galaten 5.

In Galaten 5 beschrijft Paulus eerst hoe ons leven eruit ziet wanneer we leven vanuit eigen kracht. Dan handelen en spreken we egoïstisch en liefdeloos. Maar dan buigt Paulus dat beeld om. God heeft ons Zijn Geest gegeven om Zijn heiligheid te weerspiegelen door het goede te doen en het goede te zeggen.
Als we zó leven zal niemand ons beschuldigen van schijnheiligheid. Dan zijn we geen heilig boontje, maar personen die het verschil kunnen maken in een wereld die vaak zo hard en kil is.

God geeft ons enerzijds de opdracht om zó te leven: ‘Wees heilig want Ik ben heilig’. Tegelijk
helpt Hij ons daarbij via Zijn Geest die in ons woont. Dank u Heer voor Uw genade.

AMEN!