Groot Nieuws
EO

24 sep: Ja, maar...

  1. Nieuwschevron right
  2. 24 sep: Ja, maar...

Muziek rond de meditatie n.a.v. Jona 1:1-5,verzorgd door ds. J.J.G. den Boer van de Chr.Gereformeerde Kerk in Nijkerk.

Vanmorgen luisteren we met elkaar naar de eerste woorden uit het kleine Bijbelboek Jona. Jona, u weet wel, dat was die profeet die door God naar Nineve werd gestuurd, maar die op vlucht sloeg naar Tarsis. Jona die opgeslokt werd door een grote vis, nadat hij overboord was gegooid. Die Jona. Uit het Bijbelboekje dat zijn naam draagt, lezen we de eerste vijf verzen van hoofdstuk 1.

Jona 1

1 Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai:
2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.
3 Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.
4 Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken.
5 Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn god. Zij wierpen de lading die in het schip was, in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen.

Meditatie

Het woord van de HEERE, daar begint alles mee, ook bij Jona. Dat woord komt tot Jona en daar reageert hij op. Dat woord geeft Jona een opdracht. Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar. En als reactie staat Jona op en hij gaat, maar niet naar Ninevé, hij vlucht naar Tarsis. In plaats van naar het oosten, vlucht hij naar het westen. Hij gaat niet naar Ninevé, vlak bij het huidige Mosul in Irak, maar naar Spanje.

God vraagt, sterker nog God gebied Jona om te prediken. Maar Jona wil het niet. Zijn wil botst op wat de HEERE wil. God schakelt Jona in, terwijl Jona misschien liever God in zou schakelen. En daarin wordt ook ons een spiegel voorgehouden. Want is dat wat Jona doet, is dat niet het grote MAAR van ons mensen. Wij willen in de eerste plaats dat God er voor ons is, in plaats van dat wij er voor de Heere God willen zijn. Het Woord van de Heere kwam tot Jona: Sta op en ga naar Nineve... En Jona stond op, maar...

Het woord van de Heere komt ook tot u, nu als u in de auto zit, thuis in de woonkamer, of op nog een andere plaats. En het woord komt tot ons als we in de kerk zijn en wanneer we zelf lezen in de Bijbel. En iedere keer zit daar iets in, van wat we vinden in Handelingen 16,31-32 Daar zeggen Paulus en Silas tot een cipier die hen gevangen hield: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het Woord van de Heere tot hem. Hoe vaak is dat woord nu al tot jou gekomen? Het woord dat je de opdracht geeft om te geloven. En wat heb je er tot nu toe mee gedaan? Neem je met vreugde aan of loopt u er tot nu toe vroom of opstandig of misschien nog wel op een andere manier voor weg?

Want wij kunnen ook zo op de vlucht zijn, Jona noemde dat weggaan van het aangezicht van de HEERE. Hij vlucht bij God vandaan. Jona brengt zijn mitsen en maren in tegen God. Maar wie denkt dat het verhaal dan afgelopen is, diegene kent Jona’s God nog niet. Hij laat het werk van Zijn handen niet los. Wat Jona kan, dat kan God ook.

Vers 4: Maar de HEERE... Maar de HEERE wierp een hevige wind op zee. God laat Jona niet lopen, steeds verder bij Hem vandaan. God laat Jona niet vluchten. In de storm die ontstaat dwingt God Jona om onder ogen te zien voor wie hij vlucht. Gods maar zet het leven van Jona stil.

Maar eerlijk is eerlijk niet alleen Jona komt in een storm terecht. Het hele schip dreigt te vergaan. De bemanning is doodsbang. God gebruikt deze storm om te voorkomen dat Jona weg blijft lopen en af blijft dalen, maar is het eerlijk dat de zeelieden daar ook onder lijden? Het vervolg van de geschiedenis laat zien dat God deze storm ook voor hen gebruikt. Ze krijgen te zien dat de God die zij niet kenden, de levende God is. Als de storm straks is gestild, dan komen zij tot de ontdekking dat deze God kan, wat hun afgodsbeelden niet konden. De wind en de zee gehoorzamen Hem.

Net zoals wij figuurlijk op de vlucht kunnen zijn, zo kan het in ons leven ook stormen. Waarom het in ons leven stormt, weten we niet altijd. U bent misschien wel bang, omdat er kanker is gevonden in uw lichaam. Wat kunnen we bang zijn als we de dingen in ons leven niet onder controle hebben. Wat kunnen we verdrietig zijn, vanwege het verlies van een kind of een partner. Wat kan het stormen en wat kan dat een vragen geven, vragen waar maar niet zomaar een antwoord op komt.

Maar wat kan God zo’n storm wonderlijk gebruiken om u te laten zien dat Zijn woord tot u komt. Dat Hij zelf gekomen is in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die volgens Johannes 1 het Levende Woord van God is. Hij kwam tot ons. En Hij komt tot ons, door Zijn woord en door de Heilige Geest.

Hij is het MAAR waarmee God ons achterna komt, wanneer wij voor Hem vluchten. Hij is de troost, waarmee we zicht krijgen op het eeuwige leven, ook als ons schip dreigt te breken in de storm van ons leven. Hij leidt ons naar de haven, zelfs door die stormen heen. En dat is niet alleen een troost voor ons en voor vandaag.

Ook Jona en de bemanning mogen aan het einde van hoofdstuk één en twee tot de ontdekking komen, al gaat dat door stormen heen: Het heil is van de HEERE! De redding komt van God voor wie gelooft in de Heere Jezus Christus.

Muziekgegevens

1. Looft, looft den Heer gestadig, ps. 107:1,6,7 en
2. Here Jezus om Uw woord, Gez. 328
3. Ruwe stormen mogen woeden, Gez. 178: 7 en 6
4. Spreek, o Heer, Opw. 689
5. Een toevlucht in gevaren, naar psalm 90
6. Lopen op het water, Opw. 789
7. God heeft het eerste woord, Lied 1: 1,2 en 4 LvdK
8. Zie de stroom van Jezus’ liefde, Opw. 674
9. Prijs de Heer met blijde galmen, Ps. 146: 1,3 en 8
10.U zal ik loven Heer, Opw. 145
11.Met al mijn kracht, naar Ps.119