Groot Nieuws
EO

Zondag 21 mei

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 21 mei

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een overdenking van Elsbeth Gruteke.

06:00-07:00
He ain't heavy
- Clay Crosse

Imagine -
Eva Cassidy
Return to paradise
- Elton John

Songbird
- Jillian Edwards

Mensen
Ralph van Manen

When He sees me
- Michele Pillar

Swing low, sweet chariot
- Johnny Cash

Jesus Your name be lifted high
- Kirsten Alting
Carry me
- The Sweet Comfort Band
Take Me Back -
Anointed

The promise
- Danielle

Right on time
- Randy Travis


07:00-08:00
In You we live
- Graham Kendrick
Come Be Who You Are
- Sara Groves

Lay it down
- Daniel Kirkley

Come thou fount
- Christine Byrd

De Aarde Is Van God
- Psalmen voor nu

A living prayer
- Alison Krauss & Union Station

Heaven Is
- Lenny LeBlanc

Greater
- Laura Kaczor

Awesome God
- Rich Mullins

Uw grote trouw
- Opwekking
He Hideth My Soul
- Guy Penrod

Altijd
- Joke Buis

The Lord's My Shepherd
- Stuart Townend
Tell your story
- Out Of The Grey

You Me And Jesus
- Cliff Richard

08:00-09:00
Wij Buigen Neer
- Opwekking

Psalm 87: Zijn grondslag, Zijn onwrikb're vastigheden -
CGZ Immanuel

Wij Verhogen Uw Naam
- Sela

Waar komt mijn hulp vandaan
- Miranda de Vlieger & The Psalm Project
Geef uw lot in handen van uw Vader
- Urker Mannenkoor Hallelujah

Heel Mijn Hart
- Gezina van den Bos & Rebekka Sahertian
Ik wil U danken
- Christian Verwoerd
'k Heb geloofd en daarom zing ik
- The Credo Singers

In De Stilte
- Marjolein Keijzer
 

Niets Zomaar
- Lars Gerfen
Houdt Gij mijn handen beide
- Christelijk Mannenkoor Con Forza

De Heer is mijn Bevrijder
- Opwekking

Ik zie een poort wijd open staan - 
Cantate Deo
Hij is erbij
- Lydia Zimmer


foto: eo.nl

Overdenking van Elsbeth Gruteke

Bij Johannes 10, 1-10

Schapen lijken een beetje sullige, volgzame dieren. Weinig pit, weinig eigenheid. Zacht en wollig maar zonder al te veel karakter. Ze zijn door de eeuwen heen gedomesticeerd dat er weinig wilds meer aan te ontdekken is. Zoiets. En als je dan weet dat het schaap het dier is dat het meeste voorkomt in de Bijbel dan vraag je je wel af waarom? Waarom niet een dier met iets meer karakter en pit. Een kat, of een hond. Onlangs was ik in Drenthe daar maakte ik kennis met het Drents heideschaap; pittig, taai en eigenzinnig, kan overleven op schrale grond en staat zijn of haar mannetje... Een schaap met karakter. Ook een schaap, ik zag het gebeuren op de hei, dat luistert naar de herder, een schaap dat, soms met een beetje aandringen, doet wat de herder zegt, de kant opgaat die de herder aanwijst. Waarom? Omdat het schaap de herder kent, en de herder het schaap. De herder weet welk karakter het schaap heeft, wat de goede en slechte kanten van het schaap zijn, wat het schaap nodig heeft. De herder kent de naam van het schaap. En het schaap? Dat weet dat de herder te vertrouwen is, dat de herder hem of haar brengt naar de plaatsen waar voedsel is. Het schaap weet dat de herder voor bescherming zorgt, dat gevaren op afstand worden gehouden. De herder kent de weg naar de schaapskooi, daar is het warm, daar is water. Zo is er tussen het schaap en de herder een band van vertrouwen en misschien wel liefde. Het is een mooi beeld, we moeten er even aan wennen, we staan niet meer zo dicht bij de natuur als de eerste hoorders van dit verhaal. En het roept voor ons ook wel vragen op. Sluit dit verhaal aan bij hoe wij in de wereld en in ons geloof staan, ben ik een schaap? En zo ja, hoe versta ik dan de herder, en ga er vanuit dat Jezus de herder is, in een tijd van heel veel stemmen en heel veel herders, of mensen die zich als herder voordoen? Hoe is de stem van Jezus te onderscheiden van al die andere stemmen.

OT en Johannes 10

Wie in de tijd van Jezus het woord deur liet vallen riep herinneringen op; aan de deur in de zijkant van de ark waardoor de dieren naar binnen gingen, de deur in de tent van Abraham waardoor gasten met goed nieuws de tent binnen ging, de deur van Jakob die zicht gaf op engelen die van boven naar beneden en omgekeerd gingen, de deurpost in Egypte, deuren van de tempel. En dan de deuren uit de eigen tijd van Jezus, deuren van schaapskooien. Dag in, dag uit zien mensen hoe in de avond de verschillende kudden de schaapskooien binnen gaan: Een deur was kortom een beeld beladen met betekenissen. Het gaat in dat beeld altijd om doorgang naar bevrijding, naar redding, naar overleven en naar leven in volheid

In Johannes 10 horen we de echo van tientallen oude teksten en de belofte van een God die bevrijdend, en weidend, zijn volk vooruit gaat en wijst waar te leven valt.

Wie is wie?

In de Bijbel wordt het beeld van de herder en zijn schapen vaak gebruikt om te verwijzen naar de koning en zijn volk. Ons beeld van leiders is anders, we denken aan CEO’s van grote bedrijven, achter een bureau, in vergaderingen. Leiders/bazen die nogal eens een grote afstand hebben tot de mensen die het werk doen, die zien ze meestal niet zoveel, laat staan dat ze hun naam kennen. Maar in de Bijbel is de ideale koning een herder. Misschien geënt op de David die een koning werd naar Gods hart. Het intieme contact tussen herder en schaap als ideaal voor leiderschap. Bijzonder dat Jezus dit beeld kiest wanneer Hij spreekt over zijn eigen koningschap als de ware koning van Israël. In dit eerste gedeelte spreekt Jezus nog niet over zichzelf maar iets abstracter over het verschil tussen ware en valse herders. In vers 11 gaat het dan over de goede herder die Jezus is.

Leven in volheid

De belofte van ‘een leven in volheid’ is voor ons net zo belangrijk en relevant als voor de mensen in de tijd van Jezus. We hebben ontdekt dat bezit, materialisme die vervulling niet kan geven, ook status en macht kunnen dat niet. We zoeken naar meer, naar iets vervullends dat die leegte kan vullen. Om ons heen zien we allemaal manieren om dat te bereiken; extreme nadruk op gezondheid, allerlei zelfhulpboeken en cursussen, heel veel sport, mooie spullen, ga zo maar door. Wat is leven in volheid? Dat begint bij je identiteit, wie ben jij? Voel je je het waardevolle mens dat je bent, gemaakt naar het beeld van God. Weet je je gelieft, een geliefd mens met alles wat er in je is? Dit is trouwens geen afvinklijstje, als je zeven vinkjes hebt ben je geslaagd en anders niet. Het is een beeld van wat leven in volheid, leven in Christus, kan zijn. Weten wie je bent, je gekend en geliefd weten en van daaruit tot bloei komen, er kunnen zijn, God liefhebben en je naaste als jezelf, je talenten, alles wat God in je heeft gelegd aan het licht laten komen, door Hem. Het is vooral kunnen leven uit de vreugde die Jezus on schenkt. Je voelt al ik zoek naar een goede invulling van wat het leven in volheid is.

Wederzijdse relatie

Jij hebt daar vast ook gedachten bij. Denk daar eens over na, wat is leven in volheid? En wat verlang jij daarin? En zit er in wat Jezus hier zegt misschien ook een uitnodiging om dat leven in volheid nog meer te gaan ontdekken? Niet als een zelfhulpboek of als een cursus persoonlijke ontwikkeling op je werk maar als leven in een relatie met de herder.

En om nog een stapje verder te gaan. Zou het zo kunnen zijn dat de herder jou ook nodig heeft? Want zeg nou zelf, wat is een herder zonder een kudde, wat is een herder zonder schapen, wat is de herder zonder jou? Zou het zo kunnen zijn dat wat Jezus hier uitspreekt ook inhoudt dat jij nodig bent, dat Jezus jou nodig heeft en dat de volheid ook een gelijkwaardigheid is in de relatie waartoe de goede herder jou uitnodigt? Het is even wennen, zo’n gedachte, het heeft tijd nodig om te rijpen. En het kan ook alleen maar rijpen in die relatie van liefde, vertrouwen en afhankelijkheid waarover Jezus hier spreekt. Het betekent ook volwassen worden.

In een volwassen relatie hebben beide partners elkaar nodig. Als het goed is is er een partner die altijd geeft en een andere partner die altijd ontvangt. Als het goed is loopt dat door elkaar, elkaar nodig hebben, liefde die heen en weer stroomt, vertrouwen, vreugde over elkaar. Zoiets. Je moet dan afstand doen van altijd de ontvangende partij zijn, en dat is wennen. En soms draag je al zo lang een beeld van God met je mee dat dat best een grote stap is, om er anders naar te gaan kijken. Maar als Jezus hier dat beeld van de herder en zijn schapen gebruikt dan is dat wel een uitnodiging. Om eens goed te kijken naar hoe dat tussen jou en Hem zit, nu, welk patroon je ziet en misschien word je wel uitgedaagd tot een andere blik. Een andere manier van kijken en vooral van luisteren, naar de stem van de herder, zijn stem.

Dieven en rovers?

Jezus heeft het ook nog over e dieven en rovers, wie zijn dat? Waarschijnlijk gaat het hier om verschillende leiders uit Jezus’ tijd. Negeer al die andere stemmen die klinken, die je van alles beloven maar uiteindelijk sta jij met lege handen.

Hoe herken je de stem van de herder?

En als je dan zegt, ja, ik wil bij die kudde van Jezus horen, dat leven in volheid, daar verlang ik naar. Hoe herken je dan zijn stem? Is daar iets bovennatuurlijks voor nodig dat maar voor weinig mensen is weggelegd? Dat laatste niet, het is voor iedereen die ernaar verlangt.

Mogelijkheden

Een paar dingen daarover, de stem van Jezus horen dat moet je oefenen. Stilte kan helpen, als je bidt probeer dan ook eens een poosje stil te zijn om te luisteren en om het echt stil te laten worden. Lees in de Bijbel, God spreekt door zijn woord, spreek met medegelovigen, ga naar de kerk. Neem wat je ervaart serieus, je mag vertrouwen dat Jezus door Zijn Heilige Geest in jou spreekt. Een kleine oefeningen die kan helpen is het Ignatiaanse levensgebed. Aan het eind van de dag, of aan het begin te bidden.

Met God kijk ik naar mijn dag

Dank, waar voel ik vreugde?

Sorry, waar voel ik droefheid

Alsjeblieft, wat bied ik God aan of vraag ik Hem?

Als je dit regelmatig bidt dan zul je gaan merken dat je de stem van Jezus gaat opmerken, dat je Hem gaat horen in je leven. Zo leer je zijn stem verstaan.

Slot

Jezus, brengt leven dat het licht is voor de hele mensheid. Voor degene die deze herder willen volgen zijn het woorden van hoop en leven.

Ben ik een schaap, hoor ik de herder? Dat zijn de vragen die ons vandaag gesteld worden. En jij, kom je binnen in de schaapskooi, dan zul je de herder leren kennen en zijn stem leren verstaan.

Karel Eykman dichtte het zo:

Wat is een schaap, was Hij mijn herder,

Was ik een schaap, Hij bracht mij verder

Naar’t frisse gras en even later

Waar water was, fris helder water

Naar de overkant, naar het beloofde land

Waar je drinken kon, zo van de bron.