Zin in Weekend! - zaterdag 01 september 2018

Broeder Michael-Dominique Magielse liep met een aantal dominicanen van Nijmegen naar Rotterdam. Daar beginnen ze een nieuwe communiteit. / Een reportage over Stichting Vaarwens. Deze Stichting vaart gratis dagtochten met mensen die ernstig ziek zijn. / De Beschouwers van het levensbeschouwelijke nieuws zijn Eric van den Berg, communicatieadviseur en Jan Offringa, predikant. Zij spreken over o.a. de oproep van oud-nuntius Viganò aan het adres van paus Franciscus om af te treden. / Dr. Jurjen Zeilstra promoveert op zijn biografie van grondlegger Willem Visser ’t Hooft van de Wereldraad van Kerken. / Tot slot een miniatuur door Arjan Broers, theoloog, journalist en leken-dominicaan.Zin in Weekend!

Wilfred Kemp

01 september 2018


Deel uitzending


Fragmenten uit deze uitzending


Geen fragmenten gevonden.