Uitzending gemist

Zin, Zout en Zegen

EO
  1. Gemiste uitzendingenchevron right
  2. Zin, Zout en Zegen

“Wij maken het niet meer mee, maar het komt zover dat de protestantse en rooms-katholieke kerk een worden.” Daar is Herman Miedema van overtuigd. Hij gelooft in de oecumene en nodigt Yvonne Sprunken uit om met hem en honderden anderen mee te lopen in de jaarlijkse Sint Jansprocessie in Laren. Een optocht die symbool staat voor Gods volk dat onderweg is, verenigd in de kerk, samen biddend, samen mediterend. In 1581 maakte de Staten-Generaal via een plakkaat kenbaar dat zij alle publieke rooms-katholieke openbare geloofsuitingen verbood voor plaatsen boven de rivieren. Dus mocht de rooms-katholieke kerk daar geen openluchtdiensten meer houden en mochten er geen processies meer gelopen worden. Er was één uitzondering: in Laren mocht men wél de straat op om de jaarlijkse Sint Jansprocessie te houden. Nog steeds wordt daar jaarlijks rond 24 juni, de gestelde geboortedag van Sint Jan/Johannes de Doper, een processie gehouden. Een langlopende traditie; een getuigenis op straat voor het publiek en een verdieping van het geloof voor de deelnemers. Een optocht die gewijd is aan een Heilige roept bij veel protestanten vragen op. Die vragen legt presentatrice Yvonne Sprunken niet alleen aan Herman Miedema voor maar ook aan pastoor Jan Vriend, die ze ontmoet in de Larense Sint-Jansbasiliek.