Podcast

Mijn vader was priester

  1. Podcastschevron right
  2. Mijn vader was priester

Op haar 18e hoort journalist Katja Kreukels dat haar vader priester en montfortaan is geweest. Samen met haar vader gaat zij op zoek naar dat verleden in het rooms-katholieke Limburg. Een vervagende wereld van rozenhoedjes, priesterspeelgoed en katholieke missie.

Het verhaal van Jo Kreukels speelt zich af in de dagen van het ‘Rijke Roomsche’ leven dat in de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn glans begi ...

Begin 1968 reist Jo vanuit IJsland naar Bonn en gaat werken in een florerende rijke parochie. Maar de twijfel slaat toe en in 1969 treedt Jo ...

Jo wordt gevraagd om naar IJsland te gaan waar de congregatie van de montfortanen sinds 1903 een missiepost heeft. Maar de IJslanders voelen ...

Op 27 maart 1965 is het zover: Samen met veertien andere priesterkandidaten ontvangt Jo de priesterwijding. Op 25 april viert hij zijn eerst ...

Jo Kreukels verlaat zijn ouderlijk huis als hij 12 jaar is. Hij verhuist naar het klein-seminarie van de montfortanen in Schimmert. Een nieu ...

Jo Kreukels wordt in 1938 in het Limburgse Schaesberg geboren, als oudste in een gezin van vijf kinderen. Als kind raakt hij steeds meer ond ...

Journalist Katja Kreukels is 18 jaar als haar vader, Jo Kreukels, een familiegeheim onthult: Voor zijn huwelijk is hij priester en montforta ...