Vroeg op 5
EO

Zondag 30 januari 2022

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 30 januari 2022

Een programma met gospel-praise- en worshipmuziek. En deze week een meditatie van Hedwig Komproe.

06:00-07:00
Never Ending Song Of Love – Delaney & Bonnie & Friends
Because You Loved Me – Celine Dion
Change The World – Eric Clapton
I Don’t Know How To Love Him – Helen Reddy
Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers
Licht – Rebecca Steenbergen
Jesus Is Love – Commodores
Kiss Me – Sixpence None The Richer
Always There – Russel Watson
Wat Ben Je Mooi – Barbara Lok
I Am But A Small Voice – Roger Whittaker
Something In The Water – Brooke Fraser
Whispering Hope – Mary Duff & Daniel O’Donnell
What A Wonderful World – Jorginho Paunussa
Melody Of You - Eastville

07:00-08:00
A Thousand Little Things – Point Of Grace
Let The Words Of My Mouth – Fernando Ortega
I Belong To You – Twila Paris
Softly And Tenderly – Tha Jaffo Gate Quartet
Altijd Welkom – Kinga Ban
Just A Closer Walk With Thee – Ronnie Milsap
Never Had A Reason – Silverwind
Gone Without Goodbye – Brian Littrell
You Come To My Senses – The Martins
Ik Zie Uit Naar De Morgen – Lars Gerfen
I Heard The Voice – Joanne
The Coloring Song – Petra
All That I Have – Andrae Crouch
He Will Carry You – Scott Wesley Brown
In Good Hands – Carolyn Arends

08:00-09:00
Psalm 34: Ik Loof Den Heer, Mijn God
God Van Heil (Psalm 68) – The Psalm Project & Suzanne van der Velde
Geprezen Zij De Heer – Chr. Mannenkoor Lelystad
U Bent De Grote Koning – Opwekking
Lichtstad Met Uw Paarlen Poorten – Remco Hakkert & Centre Gospel Choir
Geef Mij Een Geloof, Zo Vast, Zo Sterk – Deo Cantemus
Richt Uw Oog Nu Op Jezus – Joke Buis
Ik Wil U Danken – Christian Verwoerd
Spreek Mij Jezus Mijn Heiland – Chr. Groot Gem. Koor Stadskanaal
God Van Leven – Sela
Vreugde, Vreugde, Louter, Vreugde – Verenigde Veluwse Koren
Heer, Uw Licht En Uw Liefde Schijnen – Opwekking
Kom Laten Wij Aanbidden – Bouw Uw Troon

foto: eo.nl

Hedwig Komproe

Meditatie van Hedwig Komproe

GROTE DAG DES HEREN…

Ik kan mij goed herinneren toen de coronapandemie begin 2020 in Nederland uitbrak dat het kerkbezoek in Nederland opvallend toenam. Op gegeven moment gingen vele kerkdiensten en bijeenkomsten online. Ook online kon men een drastische toename van deelnemers aan de kerkbijeenkomsten zien.

Ik kreeg in die tijd regelmatig de vraag of de coronapandemie het einde van de wereld inluidde of dat het er mee te maken had.

Het kerkbezoek nam weer af na een maand of twee om in vele gevallen zelfs sterker dan voor de pandemie te minderen. In sommige gevallen hielden kerken zelfs op te bestaan als gevolg van de verstrekkende corona maatregelen.

Wanneer er sprake is van angst òf onzekerheid hebben mensen de neiging om God te zoeken, om meer over God te weten. “Zou ‘t toch waar zijn wat die christenen zeggen?” Of dat lauwe christenen die niet echt meer met het geloof bezig zijn toch weer de Bijbel pakken of andere christenen benaderen met vragen.

De neiging naar of behoefte aan een bovennatuurlijke verklaring zit toch op de één of andere manier in de mens. Wat eveneens in de mens lijkt te zitten is, de afname van de interesse in geloof wanneer de dreiging of het gevaar mindert of verdwijnt. Men gaat weer over tot het gebruikelijke.

Ik moet denken aan het bijbelverhaal van Noach

‘Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan.’

Mattheüs 24:37-39 HTB

Ik kan mij zo voorstellen dat de mensen om Noach heen hem niet begrepen en hem zelfs uitlachten…totdat het onophoudelijk begon te regenen met alle gevolgen van toen.

Als ze het van tevoren hadden geweten, hadden ze dan anders gehandeld??? ….Ze wisten het van te voren maar geloofden het niet…

En het gaat weer gebeuren, dat God de aarde en alle ongelovigen zal vernietigen, deze keer met vuur. Dit brengt mij op de woorden van de apostel Petrus in zijn tweede brief die hij, onbewust denk ik, ook voor ons schreef om ons geheugen op te frissen. Hij bevestigt nogmaals de tweede komst van JEZUS Christus, als mens…

‘En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel, als alle mensen die niets van God willen weten, ten onder zullen gaan.’

(2 Petrus 3:7 HTB)

Petrus schrijft hier aan christenen maar dit Woord geldt natuurlijk ook voor niet christen. Christenen zijn allemaal ooit heiden/niet-christen geweest. Er is dus hoop. ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

We leven in het einde der tijden en wat daarmee bedoeld wordt is de tijd tussen nu en de wederkomst van Jezus Christus. En die tijd wordt iedere dag korter.

Luisteraars, ongeveer 2/3 van de profetieën in de Bijbel over Jezus zijn vervuld. Die laatste 1/3 zal ook vervuld worden. De profetieën over de geboorte van Jezus als mens in Bethlehem (Micha 5:1) en dat Hij als mens gekruisigd zou worden buiten de muren van Jeruzalem (Hebreeën 13:12) en dat Hij na drie dagen uit de dood zou herrijzen, zijn vervuld.

Dat Hij terugkomt, onverwachts, als een dief in de nacht, wordt ook vervuld…luisteraars.

Dat is De grote dag van de Here……Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Dat zegt het Woord van God (2 Petrus 3:10)

Tegenwoordig kunnen we zien dat net als in de dagen van Noach een overgrote meerderheid van de mensen niet gelooft.

Men heeft allerlei rationele verklaringen en theorieën om het geloof in Jezus te bagatelliseren. Ik ken geleerden die beweren dat de zonde niet bestaat. Of dat de duivel niet bestaat. Er zijn denominaties die stellen dat de hel niet bestaat en dat iedereen naar de hemel gaat. Hoe zij met al de Bijbelverzen omgaan die naar de duivel en de hel refereren, heb ik nooit begrepen. Valse leraren noemde Petrus ze, toen al. ‘Zij zijn altijd op zoek naar vrouwen die met hen naar bed willen, zij krijgen nooit genoeg van de zonde, zij verleiden mensen die niet zo vast in hun schoenen staan, hun hele leven wordt beheerst door de hebzucht,…….(gebeurt dat nu? Volg het nieuws maar..) maar zij zullen niet aan de straf ontkomen.’ (2 Petrus 2:14)

Luisteraars, er is niets nieuws onder de zon. Net als in de tijd van Petrus, 40, 50, 60 jaar na Christus, wordt De Tweede komst van Jezus Christus tegenwoordig ook belachelijk gemaakt.

Doordat christenen veelal niet serieus worden genomen wanneer zij zich uitlaten over hun geloof, durven zij vaak niet over het evangelie te spreken. Ze schamen zich ervoor. Het is niet cool of zo. Ik heb in bepaalde vergaderingen waar ik het over mijn geloof heb gehad, meegemaakt dat anderen tijdens die bijeenkomsten bang waren dat men wist dat ze gelovig zijn. Dit werd mij achteraf duidelijk, toen zij buiten op de parkeerplaats of in de lift, waar geen anderen bij waren, durfden te zeggen, ‘Hé Hedwig, ik geloof ook hoor. Ik heb vanavond niets gezegd maar ik geloof ook.’ En dat vind ik toch een beetje laf.

Jezus is hier duidelijk over. Hij zegt: ‘Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor Mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal Ik, de Mensenzoon, Mij ook schamen als Ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn Vader kom.’ (Marcus 8:38)

Beste luisteraar wat we ook regelmatig kunnen horen is dat mensen zeggen, dat zij God zoeken op hun manier of, wat ook populair is, dat het niet uitmaakt hoe je je geestelijke leven invult omdat wij allemaal bij God uitkomen. Ook zo’n leugen van de vader der leugens. Ook hierover is het Woord van God, zo klaar als een klontje. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader.’ (Johannes 14:6)

Hoe is uw relatie met God vandaag? Heeft u wel een relatie met God?

Als uw relatie met God niet goed is, is nu het moment om met hem te herstellen. Wees voorbereid op Zijn onverwachte komst of dat u eerder dit leven verlaat. Hoe herstellen we onze relatie met God?

Door geloof. Omdat Adam en Eva door geloof in het woord van de slang die satan symboliseert het eeuwig leven hebben verloren, kunnen we door geloof in het Woord van God weer eeuwig leven krijgen.

‘Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered.’ (Romeinen 10:9-10)

Het is dus iets tussen u en God. Doe dat in uw kamer u in uw auto of waar dan ook. Praat tot God. Vraag oprecht aan Jezus om in uw hart, uw leven, te komen en dan zult u de vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. Doe het….God zegent u.