Vroeg op 5
EO

Zondag 6 februari 2022

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 6 februari 2022

Een programma met koor- gospel- praise- en worship-muziek. Deze week een meditatie van Jurjen ten Brinke.

06:00-07:00
Something In The Water – Brooke Fraser
I Am But A Small Voice – Roger Whittaker
Turn! Turn! Turn! – Pam Thum
United We Stand – Brotherhood Of Man
Whispering Hope – Mary Duff & Daniel O’Donnell
Suzanne – Herman van Veen
Melody Of You – Eastville
Sunday Sun – Neil Diamond
I Believe In You – Amanda Marshall
Geloof – Re-play
You’ll Never Walk Alone – Tammy Wynette
The Family Tree – Venice
Listen To The Voices – Labi Siffre
Hallelujah – Pentatonix
Heaven Help Us All – Joan Baez

07:00-08:00
Restored – Brent Bourgeois
Love In Any Language – Sandi Patty
Closer To You – Mark Schultz
In Good Hands – Carolyn Arends
Reddingsplan – Leen Koster
Be Thou Near To Me – Selah & Amy Perry
The Coloring Song – Petra
Only Your Love – Margaret Becker
All That I Have – Andrae Crouch
Jaag Niet Naar De Wind – LEV
He Will Carry You – Scott Wesley Brown
Shelter Me With Love – Kim Boyce
Peace Of God – Chris Falson

08:00-09:00
Psalm 100: Juich Aarde, Juicht Alom De Heer – Samenzang Bovenkerk
De Heer Is Mijn Kracht En Mijn Lied – Opwekking
Oneindig Groot – Joke Buis
Geprezen Zij De Heer – Chr. Mannenkoor Lelystad
God Van Leven – Sela
Mijn Jezus Ik Hou Van U – Remco Hakkert & Centre Gospel Choir
Leg Maar Stil Ja Hand In Zijn Handen – CGK Muntendam-Stadskanaal
Lom Laten Wij Aanbidden – Bouw Uw Troon
Vader U Bent Goed - Reni & Elisa Krijgsman
Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde – Verenigde Veluwse Koren
God Van Liefde, God Van Trouw – The Psalm Project
Heer, Uw Licht En Uw Liefde Schijnen – Opwekking
Samen Te Dienen (Heer, Wat Een Voorrecht) – Shaare Zedek Koor

foto: eo.nl

Jurjen ten Brinke

Meditatie van Jurjen ten Brinke
Ora et labora. Bid en werk. Het staat zo niet letterlijk in de Bijbel, maar het is er nadrukkelijk uit af te leiden. Als het goed is herken je gelovigen aan hun woorden én aan hun daden.
Iemand zei eens: Oké, met een dankbaar hart moet ik mijn gaven aan God geven. Nou dan zal ik zondag als de collectezak langs komt mijn geld in briefjes van 50 en 100 euro in de lucht gooien. Ik zal tegen God zeggen dat Hij kan pakken wat Hij wil, en wat weer op de grond valt heeft ‘ie dan kennelijk niet nodig.
Wat heeft deze persoon nou verkeerd begrepen? Nou, God vráágt helemaal geen dingen voor zichzelf! Hij vraagt iets heel anders. Ik lees je een paar Bijbelteksten voor: ‘Laten we, zonder op te geven, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.’ (Galaten 6:10).
En Jakobus zegt (in hoofdstuk 2:14): ‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, dus wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem kunnen redden?’
In de brief aan de Hebreeën staat het prachtig; een combinatie van God eren en goed doen: (Hebr 13:15,16) ‘Laten we met Jezus’ tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen: het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.’
Ora et labora is dus een opdracht van God zelf!

Als je al je geld omhoog gooit en zegt: ‘God, U mag wel houden wat U nodig hebt’, dan geeft de HERE dit antwoord: ‘Bedankt voor het royale gebaar, maar Ik heb jouw geld niet nodig. Ik laat het allemaal weer naar beneden vallen. Maar denk erom dat je van al dat geld wat je Mij hebt aangeboden, niets meer oppakt om het voor jezelf te gebruiken. Je gaf het aan Mij, dus besteed het nu op de juiste manier, namelijk door goed te doen voor alle mensen om je heen. ’t Is niet meer van jezelf, want je hebt het aan Mij gegeven. Gebruik het daarom voor je medemens in nood.

Concrete naastenliefde heeft niet alleen met liefdadigheid te maken. Veel meer nog met barmhartigheid en gerechtigheid. Bij liefdadigheid doe je iets vrijwillig: je geeft iets van je overvloed aan een ander. Bij barmhartigheid doe je dat omdat je met mensen bewogen bent. Maar bij gerechtigheid is er sprake van een plicht: je doet wat God je opdraagt richting alle mensen in nood. De Bijbel noemt dat zelfs vasten, omdat het je iets kost. Net zoals dienen je iets kost.
Dat is helemaal niet zo gemakkelijk, trouwens. Ik heb er vaak over nagedacht hoe je dat nu doet. Een van de belangrijkste lessen die ik in Amsterdam leerde was het besef dat de ander een persoon is die jij niet hoeft te helpen, maar die je mag dienen. Voor je staat geen arme sloeber, maar een mens, een schepsel van God, die je tot z’n doel mag laten komen. Ook Jezus kwam om te dienen.

Dus: we moeten de rollen durven omdraaien. Als ik weet dat Mohammad veel sport, kan ik vragen of ik een keer met hem mee mag naar de sportschool. En ik vraag Pakistaanse en Turkse vrouwen om een buffet te verzorgen voor een kerkelijke vergadering in ons gebouw. Dan waardeer ik hún talent en kracht. Het beste wat ik voor een ander kan doen, is het goede in hen naar boven halen. Een ander dienen, door hen jou te laten dienen dus (en omgekeerd, uiteraard!).

Van mensen uit het Midden-Oosten en het Zuiden kunnen we leren dat zij hun huis, hun eten, hun leven met je delen. Zij denken van nature inclusief. Van vluchtelingen heb ik gastvrijheid geleerd. Maar ook wat puur geloof is. Dat verrast me steeds weer. De contacten met mensen uit een andere sociale klasse dan de mijne hebben me verrijkt.

Daarom: of het nu gaat om het zoeken naar geloofslessen of om praktisch christen-zijn, ik heb de keus gemaakt om achter anderen te gaan staan. Hen rugdekking en zo nodig een duwtje geven. Opdat zij gaan bloeien en groeien in het Koninkrijk van God. Dat behoedt mij dan direct voor de good feeling van het helpen…

Wat is het geheim om zo te leven? Dat is het diepe besef dat Jezus Zelf al zijn rijkdom voor jou heeft prijsgegeven. Als je beseft, hoeveel het Hem gekost heeft, zal dat je levenshouding stempelen. Dan laat je je leiden door de Geest en dan toon je de vrucht van de Geest. Dan wil je ook niet anders dan delen van je overvloed.
In de ander, in één van de hulpbehoevende mensen, dáárin mag je de Here Jezus zien. Hij is het, die jouw hulp wil ontvangen. Je komt Hem tegen, als er iemand om jouw aandacht vraagt. Jezus identificeert zich met de ander… Wat komt dat dichtbij! De bekende moeder Theresa en haar zusters, die lange tijd in Calcutta (India) werkten, hadden de gewoonte om ’s morgens vroeg bij elkaar te komen in de kapel. Daar hing een afbeelding van Christus waarop stond: ‘Mij dorst’ (één van Jezus’ kruiswoorden). De zusters aanbaden Christus. En daarna, zo vertelde moeder Theresa, gingen ze de stad in om Hem water te geven. Begrijp het goed: je verdient het eeuwige leven niet door je om je medemens in nood te bekommeren. In goede werken ligt geen verdienende kracht. Maar ze zijn wel de zichtbare kant van een echt en oprecht geloof, want aan de vruchten ken je de boom, zegt Jezus.

Dus: geloven is ora et labora. Bidden en werken. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat doe je niet alleen door te helpen, maar door te dienen. Zodat de ander gaat bloeien en zijn of haar gaven en talenten aan bod komen. Dat is geen kwestie van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. God heeft jou in Christus alles gegeven; laat anderen dan ook delen in alles wat God jou gegeven heeft.