NPO Radio 5

Het wie-wat-waar van de Lintjesregen

  1. Nieuwschevron right
  2. Het wie-wat-waar van de Lintjesregen

Deze uitzonderlijke koninklijke eer ontvang je niet zomaar...

Drie soorten

De onderscheiding wordt in 3 categorieën uitgereikt: 'Dapperheid', 'Talent/Bijzondere Prestaties' en 'Waardevol voor de samenleving'.

Historie

De 'lintjes' worden sinds 1815 uitgereikt. Toen ontving de Prins van Oranje-Nassau, die tijdens de veldtocht tegen Napoleon gewond was geraakt de eerste onderscheiding.

2017

In het afgelopen kalenderjaar zijn in totaal 4346 Koninklijke onderscheidingen uitgereid, waarvan de verhouding 70% man en 30% vrouw was.

Wat is een Koninklijke onderscheiding?

Een Koninklijke onderscheiding -ook wel ’lintje’ genoemd- wordt uitgereikt in naam van de Koning. Het is eigenlijk een koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving.

Kan ik iemand voordragen voor een onderscheiding?

Jazeker, maar dat heeft begrijpelijke voeten in de aarde:

1) Neem (ruim op tijd, want het duurt even) contact op met de gemeente van de woonplaats van de kandidaat.

2) Vraag naar de medewerker die belast is met aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen. Dan gebeurt het volgende:

3) ​Een voorstel wordt ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Deze geeft een advies en stelt het dossier in handen van de commissaris van de Koning. Ook deze geeft een advies.

4) Vervolgens belandt het dossier bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij legt het dossier voor aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit Kapittel adviseert de minister ‘die het aangaat’ over het wel of niet toekennen van een onderscheiding.

5) De minister besluit of het advies wordt overgenomen en zal bij een positief advies Zijne Majesteit de Koning voorstellen de onderscheiding toe te kennen.

Wie komen in aanmerking?

Verreweg de meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers. Denk aan vrijwilligers bij sportverenigingen, voedselbanken, carnavals- of buurtverenigingen, zorginstellingen, maar ook pleegouders of mantelzorgers.

Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan personen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen.

Wanneer is de lintjesregen?

De Algemene Gelegenheid (lintjesregen) vindt meestal plaats op de laatste werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De lintjesregen valt dit jaar op donderdag 26 april 2018.

Bron en meer informatie: www.lintjes.nl