Groot Nieuws
EO

Zondag 27 november

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 27 november

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een meditatie van Elsbeth Gruteke.

06:00-07:00
Only Once In A Lifetime
- Kenny Rogers & Tareva Henderson
Precious love -
Olivia Newton-John
Don't know much
- Bill Medley
Believe in you
- Amanda Marshall

Zoveel mogelijk lief
- Matthijn Buwalda
 

Held
- Natalie Grant

But I Need You More
- Gaither Vocal Band
It Is Well (Elisha's Song)
- The Isaacs
I hear Leesha
- Michael W. Smith

Neem Uw Plaats
- The Fruits

Dolphins make me cry -
Martyn Joseph

Dreaming of April
- Out Of The Grey
Looking Up
- Lenny LeBlanc

Stay with me
- Kate York


07:00-08:00
Into My Heart
- Bryan Duncan

Come just as you are
- Crystal Lewis

Great Is Your Faithfulness
- Bryn Haworth
Uw Liefde Is Meer Dan Het Leven
- Eric & Tanja Lagerström
My Jesus I Love Thee / 'Tis So Sweet
- Bart Millard

With all my heart
- Joann Rosario

Only Jesus
- Adrian Snell

Wees Stil En Weet, Dat Hij Is Uw God
- Opwekking
Sanctus -
Travis Cottrell

There Is A Redeemer
- Brown Bannister & Kelly Willard
People need the Lord
- Steve Green
Heel Mijn Hart
- Gezina van den Bos & Rebekka Sahertian
At The Foot Of The Cross
- Don Moen

08:00-09:00
Heer ik prijs Uw grote naam
- Koor & Band Opwekking
Psalm 98: Zingt, zingt een nieuw gezang den Here
- Chr. Mannenkoor 'Groot Rotterdam'

Naast Je Lopen
- LEV
Dichterbij Dan Ooit
- Leen Koster

Ambrosiaans lofgezang (Heer God U loven wij)
- Maranatha 2000 Koor
Bert Moll
Ik bouw op U
- Kinga Ban & Kees Kraayenoord
Deze Tempel
- Christian Verwoerd

Majesteit
- Westlands Mannenkoor

Laat het huis gevuld zijn
- Gerald Troost & Miranda de Vlieger
Witter dan sneeuw
- The Psalm Project
Geef mij een geloof, zo vast, zo sterk
- Deo Cantemus
Breng Ons Samen
- Sela
Daarom behoor ik Hem -
CMK Asaf

Tel uw zegeningen -
Zanggroep


foto: eo.nl

Meditatie van Elsbeth Gruteke.

Bij Lucas 3: 1-6

Hoe gaat het bij jullie thuis als je weet dat er bezoek gaat komen? Laat je dan je huis zoals het is, of sla je aan het opruimen? Ik doe het laatste. Nog even snel een stofzuiger door de kamer, rondslingerende kranten en boeken op een stapeltje, een kaarsje aan, een bloemetje op tafel? Voorbereidingen om iemand te ontvangen treffen we allemaal. Het is vandaag de eerste Advent we bereiden ons voor op de geboorte van Jezus.

Daarover gaat het in de tekst uit Lukas over voorbereidingen voor de komst van Jezus, de Messias. Johannes de Doper is een wegbereider, voor Jezus. En dat doet hij op een behoorlijk eigenzinnige manier. Confronterend kun je zijn stijl van preken wel noemen. Geen softe inleidingen Bekeer je, zegt Johannes, keer je om, ontvang vergeving voor je zonden en laat je dopen!


Introductie

Jezus is volwassen geworden, hoe dat is gegaan weten we niet precies. Hij is klaar om aan zijn publieke optreden te beginnen. Als Johannes de Doper op het toneel verschijnt begint, bij Lukas, het echte verhaal over de weg van Jezus. Je kunnen zeggen dat Johannes, de zoon van Zacharias, de laatste profeet van het Oude Testament is. Na hem begint er, met Jezus, een nieuwe tijd.

Lukas

Lukas begint het verhaal over Johannes de Doper met een heleboel namen om ons precies te laten weten welke tijd het is. Wie is er keizer, Tiberius en wie is er de baas in het land Herodes, en wie is er de hoogste religieuze baas Annas en Kajafas. Lucas schildert ons het toneel van de machthebbers om te laten zien tegen welke achtergrond Johannes de Doper zijn opdracht van God ontvangt. Achter die exotisch klinkende namen schuilt een verhaal van uitbuiting en onderdrukking. De bevolking heeft zwaar te leiden onder deze machthebbers. Iedereen voelt wel aan, er moet op de één of andere manier een einde komen aan deze tijd van onderdrukking. Vrome joden verlangen ernaar opnieuw van God te horen. En als dan Johannes de Doper verschijnt flakkert bij hen het vuur van verlangen op. De doop, die Johannes aanbiedt, kopje ondergaan in de Jordaan is een krachtig teken van vernieuwing. Het is een doop die uiterlijk bezegelt wat zich innerlijk voltrokken heeft. Het is hier nog een andere doop dan Jezus later zal toepassen.

Met die doop van bekering bereid Johannes de weg voor voor Jezus. Deze doop is niet zomaar een mooi ritueel, leuk voor de plaatjes, maar het vraagt van iedereen die hem ondergaat een bezinning: Wat is er aan zonde in mijn leven. Wat doe ik dat obstakels opwerpt voor God? Dat soort vragen. God wil een verbond met ons mensen, God is heilig en trouw, datzelfde verlangt Hij van ons. God vraagt veel van ons; bekering, overgave, verlangen naar Hem, een leven met Hem, aanbidding, het dragen van vrucht. Een leven leiden dat God welgevallig is, dat betekent: Hem liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand, en je naaste als jezelf.

Wat zegt Johannes?

Keer je om. Laat je dopen. Ontvang vergeving van je zonden.

Die roep om bekering, metanoia, verbindt Johannes de Doper met de grote profeten van Israël. De profeten roepen mensen op om hun leven op God te richten, naar Zijn wil te zoeken, om Hem zonder voorbehoud te vertrouwen. Dat is nogal wat. Hoe luisteren wij naar zo’n oproep, wat betekent dat voor ons, voor jou?

Belijd je zonden

Misschien denk je nu wel, zonde, bekering, vergeving van zonden, wat moet ik met die woorden, gaan die over mij? Ik probeer mijn leven zo goed mogelijk te leiden dus waar heb je het over Johannes? Die reactie kan ik me voorstellen want het zijn woorden waar mensen soms mee om de oren zijn geslagen, woorden die doen denken aan straf, aan afwijzing die je misschien wel laten voelen dat je niet mag zijn wie je bent. Zo zijn ze niet bedoeld. Hoe dan wel?

Het begint met een vraag: is het echt zo dat deze woorden je niets zeggen?

Vorig jaar in de zomer deed ik een 30-daagse Ignatiaanse retraite. Tijdens de retraite volg je in vier weken het leven van Jezus, van zijn komst tot zijn opstanding. In de eerste week van de retraite gaat het over de komst van Jezus naar deze wereld. Precies waar Johannes de Doper de voorbereidingen voor treft. En over de vraag waarom Jezus komt. Ten diepste komt hij om de wereld heel te maken, om mensen te bevrijden van wat hen gevangen houdt om de verbinding tussen God en mens te herstellen. Dat was het eerste besef in de retraite. Vervolgens werd ik uitgenodigd om na te denken over mijn eigen rol in dit grote verhaal. Zijn er dingen in mijn leven die het nodig maken dat Jezus komt, zijn er dingen in mijn leven die vergeving nodig hebben. Ik zal jullie niet een hele lijst van mijn zonden geven maar ik kon wel een lijstje maken. Van mensen die ik gekwetst had, van ambities die misschien niet zo gezond zijn, en ga zo maar. Ik denk dat je voor jezelf ook wel iets kunt verzinnen. Bij dat lijstje realiseerde ik mij dat de komst van Jezus niet alleen voor de wereld maar ook voor mij persoonlijk nodig was en is. En ik maakte daarna kennis met de biecht. Bij dat woord denken we allemaal aan films met spannende biechthokjes waarin geheimzinnige misdaden worden opgebiecht aan een niet zichtbare priester. Mooi gedempt licht in de kerk en aanzwellende violen.

Zo kan het gaan. In mijn geval vertelde ik aan mijn begeleider, een priester, wat er op mijn lijstje stond. Eigenlijk vertelde ik het daarmee aan God. Daarna sprak mijn begeleider uit dat ik vergeven werd door God. Daar heb je niet een dominee of een priester voor nodig, je kunt het ook zelf met God bespreken. Maar soms kan het fijn zijn als iemand anders je vertelt dat je vergeven wordt. Na dit gesprek voelde ik mij lichter, een last van mijn schouders, ik voelde mij vergeven. Zo kan het gaan met de vergeving van wat op je drukt, van wat de relatie met God en met de mensen om je heen in de weg kan staan. Dit is waar Johannes het over heeft als hij spreekt over bekering en vergeving van zonden. Een nieuw begin, een last van je weggenomen, ruimte, licht en bevrijding. Dat zijn dan weer woorden die aantrekkelijk klinken.

Toepassing

Denk eens na over jouw weg, hoe ziet die eruit, wat ligt er aan obstakels? Wat is er op te ruimen, wat is er te belijden aan, ja laten we het maar noemen zoals het is, zonden? Meestal weet je dat zelf heel goed en je hebt er ook weinig aan als anderen jou vertellen wat je zonden zijn, doe dat dus ook niet bij anderen. Maar ga bij jezelf eens eerlijk na wat er aan schort. Als je met Jezus wilt leven, als Hij welkom is in jouw leven welke voorbereidingen moet jij dan treffen? Dat is geen makkelijke vraag. Een lijstje maken van je zonden en tekortkomingen is niet echt leuk, je gaat vast liever iets anders doen. Maar wil je serieus werk maken van je leven met Jezus, wil je je voorbereiden op zijn komst, zoals we dat doen met Advent, dan ontkom je er niet aan. En weet dan ook dat er altijd vergeving is, de stem die zegt: Geliefd kind, ik vergeef je je zonden, je bent vrij. Opluchting, bevrijding, vreugde vergezellen op als we ruim baan maken voor de komst van Jezus.

Psalmen voor U
Dit is een Psalm op verzoek. En dat doen wij in samenwerking met het NBG.
De audiobijbel is hier te vinden en te beluisteren: https://bijbel.nbv21.nl/

In de Mijn Bijbel app van het NBG (gratis) zijn de NBV21 en de BGT te beluisteren door de luidspreker aan te klikken.

De Psalmen uit de NBV21 Audiobijbel zijn opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. De voorlezer is Lottie Hellingman.
© NBG 2021.