Groot Nieuws
EO

Zondag 6 augustus

foto: Pixabay
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 6 augustus

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een overdenking van Jurjen ten Brinke.

06:00-07:00
Let His love into your heart - Brent Bourgeois
So amazing - Dionne Warwick
Bridge over troubled water - Simon and Garfunkel
Conversations - Sara Groves
Without You - Mark Farner
Wat ben je mooi - Barbara Lok
Give your heart a home - Don Francisco
Daystar - Tammy Jensen & vocals
Unexpected guest - Aaron Jeoffrey
Everything is beautiful - Dolly Parton
Onbetaalbaar - Gerald Troost
Healing - Deniece Williams
Love song for a Savior - Jars of Clay

07:00-08:00
I will sing - Heart of worship band
After the fire - Amy Grant
More love to Thee - Bruce Carroll
Mystery of grace - Ginny Owens
Awesome God - Point of Grace
De hemel juicht - Discipel
We can make a difference - Bebe & Cece Winans
Road to Zion - Petra
A home never seen - The Bowery
Follow me - Casting Crowns
Agnus Dei - Koor & Band Opwekking – Opw. 633
The heart of worship - Matt Maher – Opw. 548
He touched me - The Jaffo Gate Quartet

08:00-09:00
God wijst mij een weg – Opwekking – Opw. 429
Psalm 139 : 1, 8 en 14 'Niets is, o Oppermajesteit' - Christelijk Gemengd Koor 'Deo Cantemus' – NH Bundel
Til me dan nu maar op - Buwalda Matthijn
Liefde voor altijd - Irma Dee
Ik heb de vaste grond gevonden – Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Jubilate Deo’ – Gez. 440 LvdK/Joh. de Heer 641
Vul dit huis met Uw glorie - Reyer & Mirjam de Jager – Opw. 815
Herstel mijn eerste liefde - Marcel & Lydia Zimmer
Alzo lief heeft God de wereld gehad - Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Asaf’
Lied van liefde - Elise Mannah & Ronald Koops

foto: eo.nl

Overdenking van Jurjen ten Brinke

We zijn dit voorjaar, richting de zomer, een paar keer flink geconfronteerd met vuur. In Amsterdam brandde de bovenverdieping van een appartementencomplex af. Tientallen mensen raakten dakloos. In Arnhem gebeurde het ook bij een rij woningen vol zonnepanelen. Er waren bosbranden. En natuurlijk is er ook de voortdurende oorlog… in Oekraïne en op andere plekken in de wereld. Ik dacht na over ‘vuur’ en vertel er vanmorgen wat over.

Als ik ‘Vuur’ zeg, wat komt er dan als eerste bij je op?
- Als je brand hebt meegemaakt: wegwezen!
- Als je goudsmit in de metaal werkt: vuur doet smelten en maakt iets vormbaar.
- Als je het snel koud hebt of een houtkachel thuis hebt: warmte en gezelligheid
- Misschien denk je wel aan de hel.
- Of is er voor jou iets heel anders.
Vuur kent veel dimensies en vooral ook: gevoelswaarden.

Allereerst: vuur heeft iets ‘aanjagends’, iets krachtigs in zich.
Laat ik maar duidelijk zijn: volgens mij missen veel mensen (of ze nu gelovig zijn of niet) vuur. Charisma en passie om voor God te gaan, om voor goud te gaan! Dat is niet zo verwonderlijk misschien in deze tijd, want er zijn heel veel redenen om uitgeblust of een beetje verdoofd op de bankt te gaan zitten. Maar mensen die ik spreek ervaren het ook echt als een gemis als er weinig geestelijk ‘vuur’ is. Je wilt dichterbij Jezus leven. Je wilt méér met Hem vervuld zijn. Je wilt grote dingen zien gebeuren in de levens van mensen om je heen.
Vuur is hard nodig!
Van ‘t voorjaar deed onze verwarming het niet, maar dan omgekeerd. Hij ging niet meer uit. 25 graden in huis, ramen en deuren open, hartstikke warm. Da’s raar hoor! Ik naar boven en de stekker uit de CV-ketel getrokken. En stond daar weer even te kijken, bij de waakvlam. Veel christenen leven op de waakvlam. Ze zijn dankbaar dat ze Jezus leerden kennen. Ze lezen hun Bijbel en bidden elke dag. Ze zijn echt niet heel snel tevreden, maar tja, die eerste liefde en passie voor God he, die raak je toch wel heel snel kwijt.
Beste luisteraar, ik verlang er zo naar dat mensen zich laten aansteken. Je lichtje kan niet onder een emmer/korenmaat staan. God heeft álles te bieden! Net zo min als een landrover in principe bedoeld is voor iemand die altijd alleen op de snelweg in de auto zit (hoe handig een jeep ook is, hoe lekker hoog hij ook zit), net zo min is een geiser gemaakt om altijd op de waakvlam te staan. Wat zou het mooi zijn als je op deze zondag, omdat je veel buiten bent, naar een kerk gaat, zingt met anderen samen of juist bidt… in vuur en vlam komt te staan. Dat je álles waar je je druk om maakt even loslaat. En dat het vuur gaat branden, voor het eerst, of opnieuw.

Vuur heeft ook met heiligheid te maken. Vuur is verterend (en dat is God als het om de zonde gaat) en vuur werkt louterend. Dat dit alles met heiligheid te maken heeft lezen we in de geschiedenis van Mozes bij de braamstruik, die in brand stond maar niet verbrandde… Mozes mocht niet dichterbij komen omdat de grond waarop hij stond heilig was. En het vuur in de braamstruik bleef branden. God vereenzelvigde Zich met het vuur.
Iets wat onrein is, wordt gelouterd door het vuur. Denk aan goud.
De Bijbel zegt dat je bevoorrecht bent als je gelouterd wordt; als je door beproevingen gaat. Ik lees met je uit Jakobus 1:3-4: ‘Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.’
En ook vers 12: ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.’
Loutering betekent in feite dat je God toestaat om datgene in je leven wat nog niet puur is te verwijderen. En dat doet pijn, be sure! Maar wat een zegen om daar doorheen te komen! En wat een prachtig beeld van het brandende braambos: God Zelf zorgt ervoor dat je niet verbrand. In de Bijbel komen veel vergelijkbare zaken voor. Wat denk je van de wijnstok, waarin ranken zijn. En we lezen dan in Johannes 15 dat ook goede ranken gesnoeid worden… opdat er méér vrucht gedragen wordt. Geloof je dat!?

Waar staan jij en ik? God is met je bezig; je luistert vanmorgen naar Groot Nieuws.
Laat me met nog één voorbeeld duidelijk maken wat God in je leven wil doen. De beeldhouwer Michelangelo was bezig met een groot kunstwerk, en mensen stonden eromheen. Ze verbaasden zich over de manier waarop Michelangelo met het brok graniet omging. Toen het paard, dat Michelangelo aan het uithakken was, steeds zichtbaarder werd riep één van de omstanders verbaasd uit: hoe doet u dat toch!? Het antwoord van de kunstenaar was verbluffend eenvoudig: “Oh, dat is helemaal niet moeilijk hoor. Ik hak gewoon alles weg wat geen paard is!”
Dát beeld moet je maar onthouden.

Vuur, tal van mogelijkheden. Maar vanmorgen zijn het er twee:
1. Draai jij op volle kracht of sta je op de waakvlam?
2. Komt dat misschien omdat je eerst meer gereinigd moet worden, zodat je tot volle bloei komt en God dat in jou tevoorschijn ziet komen wat Hij wil, namelijk dat je op zijn Zoon Jezus gaat lijken!? Laat Zijn vuur je louteren van alles wat er niet in hoort, zodat Hij overblijft!

Een mooie zondag toegewenst.