Groot Nieuws
EO

Zondag 20 augustus

foto: Shutterstock
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 20 augustus

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een overdenking van Elsbeth Gruteke.

06:00-07:00
Crying in the chapel - Elvis Presley
Seasons of our love - Vicky Brown
It must be love - Labi Siffre
Come una flor - Jaci Velasquez
Let my light shine - The Samuelsons
Schuil bij mij - Delise
See the sun again - PFR
My God - Carla Sullivan
Jesus in Your eyes - Julie & Buddy Miller
Cold - Marie Miller
Steeds meer - Ralph van Manen
He's always there - Bebe & Cece Winans
You me and Jesus - Cliff Richard
Mercy in the wilderness - Steve Camp
A sense of place - Eric Tingstad

07:00-08:00
I belong to You - Bob Bennett
Ei Kvinnehand - Maria Solheim
It's me again - Wayne Kirkpatrick
How great Thou art - Evie Tornquist
Ik wil U danken - Christian Verwoerd
Crown Him with many crowns - Johan Bredewout & Barbara Lok – Joh. de Heer 722
Bread of the world - Clint Wells
Trust me - Eastville
Behold the Lamb of God - Oslo Gospel Choir
Where You are - Adrian Snell
Stil, mijn ziel wees stil - Reni Krijgsman & Opwekking – Opw. 717
One more soul - Dallas Holm
Leroy Anderson Medley - Louis van Dijk & Cor Bakker

08:00-09:00
Wij zoeken U – Opwekking – Opw. 829
Psalm 34 : 1, 6 en 11 'Ik loof den Heer, mijn God'- Samenzang vanuit de Oude Kerk in Ede – NH Bundel
Lopen op het water - Elise Mannah & Koorzang – Opw. 789
Ik wil zingen van mijn Heiland - Remco Hakkert & Centre Gospel Choir – Joh. de Heer 657
Licht dat ons aanstoot in de morgen - Schola Davidica – NLB 601
Wat een grote liefde - Sela
Met de ogen van Jezus - Gerald Troost
Gebed om hulp - The Psalm Project
Al de weg leidt mij mijn Heiland - CMK Lelystad – Joh. de Heer 5
It is well with my soul - 2nd Chapter of Acts

foto: eo.nl

Overdenking van Elsbeth Gruteke

Bij Johannes 6, 60-71

Inleiding

Toen Louis van Gaal in 2021 werd gepresenteerd als bondscoach hield hij een legendarische toespraak waarin hij zei: “Iemand moet het doen, zegt Louis van Gaal, en eigenlijk kan niemand anders dan ik het.” Je kunt dat arrogant vinden. En dat is het ook wel een beetje. Ik vind het ook wel heel grappig. De uitspraak van Louis van Gaal kwam bij mij naar boven toen ik het gedeelte uit Johannes 6 las waarin Jezus vraagt: ‘Wie blijf er bij mij?’ En Petrus zegt: Ik blijf bij U! U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus zegt niet: iemand moet het doen of alleen ik kan het, maar toch klinkt er iets Louis van Gaal-achtigs in dit Bijbelgedeelte.

Wat vraagt Jezus?

Jezus woorden hiervoor hebben al flink wat irritatie bij de omstanders veroorzaakt, hoe komt? Hij slaat een gat in hun overtuigingen. En daar houden de meeste mensen niet van. Stel je gaat naar een kerk waar iemand jouw manier van denken, van hoe je bent opgevoed van hoe je naar de wereld kijkt, helemaal afbreekt. In plaats daarvan reikt zij of hij je een alternatieve manier van kijken en leven aan die je heel wat gaat kosten. Niet aan geld maar aan hoe je leeft. Misschien ga je dan de volgende keer niet naar de kerk, of je stapt ergens anders naar binnen. En misschien ga je wel morren.

Zo morren de toehoorders in de synagoge van Kapernaum ook. Jezus vraagt hier iets moeilijks. Geloven in Hem, geloven dat Hij de Messias is, dat we de liefde van God alleen door Hem kunnen kennen. Ook wij vinden dat bepaalt geen makkelijke boodschap. Jezus volgen, niemand anders. Een deel van de mensen die Jezus tot dan volgen gooit er het bijltje bij neer.

Het is ook nogal wat wat Jezus hier zegt. Jezus zegt het volgende: God is mens geworden, een mens van vlees en bloed, Jezus, laat zien wie God is, zijn liefde, zijn trouw, zijn verlangen naar ieder mens kunnen we zien in Jezus. Jezus die zijn godzijn heeft afgelegd om naar de wereld te komen, Jezus die een mens wordt dat zal lijden en zal sterven. Jezus spreekt ook wat mysterieuze teksten die daarnaar verwijzen. Hij spreekt over het opstijgen van de mensenzoon. Daarmee legt Hij uit dat Hij, Jezus, thuis is in de hemel en op de aarde. Jezus is niet alleen een wijze man van wie we veel kunnen leren. Dat willen veel mensen nog wel geloven. Maar er is meer, Hij is afkomstig uit de hemel, Hij is thuis in de hemel, Hij is ook God. Jezus is een burger van de hemel en de aarde. Jezus wijst de mensen in de synagoge, en ons, erop dat er meer dimensies zitten aan wat Hij zegt en doet. Dat blijven is geloven is een stuk moeilijker.

De twaalf blijven intiemste vrienden van Jezus blijven. De twaalf zijn de vertegenwoordigers van degenen die wel geloven, die het hele plaatje, oneerbiedig gezegd, aanvaarden en geloven. Zij erkennen en geloven dat in Jezus, in Zijn woorden en in Zijn daden de God van Israël opnieuw zijn volk, en de hele wereld, uit de slavernij naar de vrijheid leidt, de hele wereld wordt bevrijd van zonde en de dood. Zij willen erbij zijn.

Afhaken

Een deel van de mensen die, tot nu toe, Jezus had gevolgd, haakt af. ‘Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.’ Een pijnlijke zin. Ga maar na, mensen die iets gezien hadden in Jezus, genoeg om een tijdje met Hem op te trekken. Ze zijn met Hem meegereisd, hebben Hem aan het werk gezien, hoe Hij mensen genas, hoe Hij het brood brak en er was genoeg voor iedereen. Deze mensen haken af. Ze gaan waarschijnlijk terug naar huis. Teleurgesteld, een illusie armer, boos, verdrietig, of een combinatie van deze gevoelens. Afhakers zijn het. Even meegeleefd, even geraakt maar nu is het vervlogen, de aantrekkingskracht van Jezus, de liefde waar ze even van hebben geproefd. Misschien herken je je er wel in, was er een tijd in je leven waarin je warm werd van God, van Jezus, van geloof, van de kerk. Was je er mee bezig, raakte het je en je vragen. Stond je misschien wel in vuur en vlam voor Jezus. En toen verdween dat ook weer naar de achtergrond, als een wel mooie herinnering waar je niet zoveel meer aan hebt. Ja, het was mooi met Jezus maar nu gaat mijn leven weer door. Veel van ons hier, en zeker ook buiten deze dienst nu zullen dat herkennen.

Het kan ook anders. Dat zien we zo bij de 12 discipelen die wel blijven, al zit er onder hen ook eentje die Jezus later zal verraden.

De geloofsbelijdenis

Er blijven in ieder geval 12 leerlingen over, en waarschijnlijk nog wel wat meer, maar de 12 worden genoemd. ‘Ik heb jullie gekozen’ zegt Jezus. Dat klinkt aantrekkelijk, gekozen zijn door Jezus, door God. Het goede nieuws? Dat geldt voor ons allemaal. God kiest ons allemaal uit om bij Hem te horen, om met Hem te leven. Misschien heeft u wel de film The Shack gezien. En film over een man die zijn dochtertje verliest en die daarna een ontmoeting heeft met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zien er nogal anders uit dan de hoofdpersoon denkt. Wat de hoofdpersoon ook steeds van God krijgt te worden is: I am especially fond of you, ik houd vooral heel veel van jou. En dat zegt God niet alleen tegen de hoofdpersoon maar tegen ieder mens: I am especially fond of you!

Terug naar Petrus en zijn geloofsbelijdenis. We weten ook dat die later wordt aangevochten en dat Petrus nog door een hele strijd heen moet om aan deze woorden vast te kunnen houden. Maar hij doet het en hij krijgt uiteindelijk, na alle strijd, een belangrijke taak van Jezus. Zover is het nu nog niet nu is er die geloofsbelijdenis. Wat zou jij zeggen als Jezus dit tegen jou zou zeggen’ Wil jij soms ook weggaan?’ Denk eens even kort na….

Petrus zegt drie dingen:

- Naar wie moeten we anders gaan?

- U spreekt woorden van eeuwig leven.

- Wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.

Petrus, als woordvoerder van de 12 verwoordt hoe de discipelen zijn gegroeid in hun kennis en in hun geloof. Ze geloven nu echt en ze belijden dat Jezus de heilige van God is. Dat wil zeggen ze erkennen dat Jezus door God in de wereld is gezonden om zichzelf te offeren en daarmee de reder van de wereld te worden, de heilige redder/verzoener is hij.

Dat is een stevige geloofsbelijdenis van Petrus. Dat roept een vraag op? Hoe ziet mijn en jouw geloofsbelijdenis eruit, hoe zou jij daar woorden aan geven?

Blijf je bij mij?

Louis van Gaal spreekt zijn bereidheid uit om het maar weer eens te proberen met het Nederlands elftal, wie anders kan dat. Petrus spreekt een geloofsbelijdenis uit en blijft, samen met 11 anderen bij Jezus, ook als Hij moeilijke dingen verkondigt. Tot zover de vergelijking tussen Louis en Petrus.

Jezus is scherp. Gemoedelijk een beetje meehobbelen met de rest, zelf niet kiezen, dat zit er allemaal niet in. Blijf je bij mij? Vraagt Jezus aan zijn trouwste discipelen en aan ons. Blijf jij wel, of ga je weg net als al die anderen die liever voor een makkelijker weg kiezen, die de moed hebben verloren, die mij zijn vergeten, die zijn afgeleid, die zo verdrietig zijn dat zij mij niet meer kunnen zien, die hun oren bewust voor mij sluiten. Allemaal mogelijkheden om niet bij Jezus te blijven. Het kan ook anders, je kunt, net als Petrus en de doopouders van vandaag, je eigen geloofsbelijdenis uitspreken. Waarom zou je het wel doen? Omdat je in Hem alles vindt. In 1 Johannes staat het zo: ‘Dit is wat Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.’ Het is deelname aan Gods eigen wezen. Duiken, zwemmen, vliegen, kopje onder gaan in de Liefde met een hoofdletter. Werkelijk ten volle leven, tot bloei komen. Dat is wat Jezus belooft. Leven ten volle. Blijf jij bij mij? Die vraag stelt Jezus aan ons allemaal. Laten we met Petrus antwoorden met die ontroerende woorden: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven.’ U zoekt ons op, U kijkt naar ons om, U ziet mij, ik zie U. Daarom blijf ik.