Groot Nieuws
EO

10 mrt: Ongelooflijk!

  1. Nieuwschevron right
  2. 10 mrt: Ongelooflijk!

De meditatie voor deze uitzending wordt verzorgd door ds. W.N. Middelkoop, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Harderwijk. Thema: Ongelooflijk (Matt. 16:21-23)

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Gods goedheid houdt ons staande. Psalm 107: 1 en 10

2) Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, LvdK Gez. 437

3) U zal ik loven Heer, Opw. 145

4) Herstel mijn eerste liefde, geen bundel

5) Nooit kan ’t geloof teveel verwachten, LvdK Gez. 291

6) Geloof, hoop en liefde, geen bundel

7) Leer Mij, O Heer, uw lijden recht betrachten, Joh. de Heer 487

8) De geopende deur, geen bundel

9) Heer, ik kom tot U, Joh. de Heer 94

10)Wanneer de Heer uit ’s vijands macht, Psalm 126: 1 en 2

11)U prijzen om wie U bent, geen bundel, naar Psalm 146

12)Eens zal op de grote morgen, Joh. de Heer 199

Meditatietekst

Mattheus 16: 21-23
21Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22En Petrus nam hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig Heere,dit zal beslist niet met U gebeuren! 23Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen.

Soms vertellen mensen je dingen die bij je spontaan de reactie opwekken: ongelooflijk. Dit kan niet. Ook ten opzichte van het christelijk geloof kunnen mensen die reactie geven: ongelooflijk. Dat God om mensen op aarde te redden Zijn Zoon Jezus mens laat worden en die mens laat sterven aan het kruis; te gek voor woorden toch? Ongelooflijk zeggen mensen dan soms.

Ook een gelovige kan het moeilijk vinden in deze Jezus te geloven. In het Bijbelgedeelte van vanmorgen komen we een gelovige volgeling van Jezus tegen die het er knap moeilijk mee heeft. Op deze zondagmorgen, die de eerste lijdenszondag is van de lijdensweken op weg naar Pasen, staan we bij dit gedeelte uit de Bijbel stil.

In Mattheüs 16 lezen we dat er zojuist een gesprek heeft plaatsgevonden over wie Jezus is. Wie ben ik volgens jullie had Jezus gevraagd. Petrus, een enthousiaste leerling van Jezus, geeft een prachtig antwoord. Hij spreekt uit dat Jezus meer is dan een goed mens, maar dat Hij de Christus is, de Zoon van God. Hij gelooft het ongelooflijke.

Maar wat Jezus daarna vertelt aan Zijn discipelen is voor Petrus schokkend. Jezus vertelt dat ze vanaf dit moment op weg gaan naar Jeruzalem. Jezus vertelt wat er daar zal gebeuren: Hij zal veel lijden moeten ondergaan van de geestelijke leiders van Israel in die tijd en uiteindelijk sterven.

Dat gaat er bij Petrus niet in. Dat is voor hem ongelooflijk. Hij neemt Jezus apart om Hem te bestraffen. Sympathiek van Petrus dat Hij Jezus niet in het openbaar aanpakt. Onder vier ogen zegt hij tegen Jezus: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren. Wat bedoelt Petrus met die uitdrukking: God zij u genadig? Het betekent: God zal u genadig zijn dat u dit niet overkomt. Zoals een andere vertaling zegt: God beware U hiervoor. Kort gezegd: dat gebeurt niet! Dat Jezus gaat sterven en weer zal opstaan is voor Petrus onbegrijpelijk. Ongelooflijk is het.

Hoe reageert Jezus hierop? Hij draait zich om. Dat kan betekenen dat wat Jezus gaat zeggen niet alleen te horen moet zijn voor Petrus maar ook voor de andere 11 leerlingen. Omdat Jezus weet dat zij er ook moeite mee hebben. Jezus kent zijn leerlingen door en door. Dat is op zich al een troost te weten dat Jezus zo zijn volgelingen en de mensen kent. Hij weet ook van uw vragen en twijfels af.

Dat Jezus zich omdraait kan ook zijn om zichtbaar te maken wat Hij tegen Petrus zegt: hij zegt namelijk ga weg achter Mij satan. Satan is een andere naam voor de duivel, Gods tegenstander. Wat een scherp woord. Wat bedoelt Jezus? De satan wil voorkomen dat Jezus gaat sterven om zo redding te bewerken voor de mensen. Petrus wil Jezus ook daarvan tegenhouden. Jezus moet niet sterven, vindt hij. Jezus zegt: Petrus je staat me, net als de satan, in de weg om te doen waarvoor ik juist gekomen ben: redding, verlossing te bewerken voor mensen die zichzelf niet meer kunnen redden. Doordat Jezus zich omdraait, staat Petrus niet meer voor Hem maar ineens achter Jezus. Jezus maakt zichtbaar wat Hij zegt: ga weg achter mij. Loop me niet voor de voeten.

Jezus legt vervolgens uit hoe het komt dat Petrus Jezus sterven moeilijk vindt. Petrus wat je nu zegt komt uit het denken op van een mens. Jij wilt als mens graag een Jezus die op weg gaat naar de troon op een glorieuze manier. Jezus moet schitteren en dan mag jij daarin delen. Jezus als een soort tweede koning David. Maar God heeft een andere weg naar de troon bedacht Petrus. Die weg gaat niet meteen omhoog, maar eerst door een diep dal. Dit is Gods plan. God wil namelijk niet dat straks Jezus alleen op de troon zit bij God de Vader in Zijn koninkrijk. Petrus, God de Vader wil dat jij straks ook bij mij zult zijn. Dat ook jij zult delen in die hemelse heerlijkheid. Die weg zit nu voor jou dicht Petrus omdat je met Adam en Eva in het paradijs gezondigd hebt. Maar ik ga die deur weer voor jou openmaken door te sterven aan het kruis en op te staan. Zo word ik de deur terug naar God de Vader voor jou en voor allen die in mij zullen geloven. Als je dit tegenhoudt Petrus, sta je dus je eigen geluk in de weg, je eigen redding. Petrus, het is ongelooflijk voor een mens, maar geloof het maar. Geloof in mij. Dan ben je gered. Gelooft u en jij al in deze Jezus, de zoon van God? Wat een ongelooflijke liefde van Hem, vind u niet. Heerlijk als je door het geloof deze Jezus mag kennen en volgen. En als je Hem nog niet volgt: Hij nodigt u en jou vanmorgen. De deur is open, kom maar binnen. Kom maar tot God de Vader door Jezus.