Groot Nieuws
EO

13 juni: Genieten van het leven!

foto: Peter Hommesfoto: Peter Hommes
  1. Nieuwschevron right
  2. 13 juni: Genieten van het leven!

Vanmorgen kunnen we luisteren naar gewijde muziek en staan we stil bij een gedeelte uit het boek Prediker. Ds. Peter Hommes, predikant van de GKV in Leusden mediteert over Prediker 9: 7-12 en heeft als thema gekozen: Genieten van het leven! Presentatie: Andries Knevel

Groot Nieuws

foto: Peter Hommes

Peter Hommes

Muziekgegevens

1) Psalm 147: ‘Laat ’s Heeren lof ten hemel rijzen’, Oude Berijming 1773

2) ‘k Geef mijzelf aan U volkomen, Lied 585 Joh. de Heer

3) Genade zo oneindig groot, Lied 428 Opw.

4) Geniet van het goede, Geen bundel

5) Als God, mijn God, maar voor mij is, Gez. 201 NH Bundel

6) Gebed voor de werkdag, Geen bundel

7) Psalm 33 ‘Zingt vrolijk, heft de stem naar boven’, Oude Berijming 1773

8) Maak ons tot een licht, Lied 346 Opw.

9) Geniet, Geen bundel

10) Met lampen voor het feest gereed, Lied 63 Evang. Lied Bundel

11) Zijn naam is wonderbaar, Lied 911 Joh. de Heer

12) Vreugde, vreugde, louter vreugde, Lied 357 Evang. Lied Bundel

Meditatie

Kunt u nog genieten van het leven? Want het afgelopen jaar hoorden we telkens weer: het kan nog niet. Het is nog te gevaarlijk. Het virus nog te bedreigend.

Telkens moest de rem erop. Raak elkaar niet aan, knuffel niet, pas op wat je doet. Je zou het haast verleren: hoe kan ik nog van het leven genieten?

Vandaag zoeken we die wijsheid in het Oude Testament, in het boek Prediker.

Ik lees Prediker 9: 7-12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.

Prediker zegt: we zijn allemaal afhankelijk van tijd en toeval. Ons leven kan zomaar een andere wending krijgen. Het leven is niet maakbaar en vaak ook niet eerlijk.

Je zou verwachten dat:

de snelste hardloper de wedstrijd wint,

de sterke held de oorlog,

dat hij die wijsheid heeft altijd genoeg te eten heeft

en die inzicht heeft zwemt in het geld,

dat wie bekwaam is alle respect krijgt.

Het klinkt allemaal zo logisch maar de praktijk is vaak weerbarstig.

Er kan zomaar iets gebeuren waardoor de snelste loper niet de wedstrijd wint,

dat slimme mensen niet genoeg te eten hebben.

Bekwame mensen krijgen lang niet altijd de erkenning die ze verdienen.

Hoe slim of eenvoudig je ook bent,

hoe sterk of hoe kwetsbaar,

hoe capabel of hoe onhandig -

we zijn allemaal afhankelijk van tijd en toeval.

Aan het begin van Prediker 9 gaat het over de dood.

Ben je rechtvaardige of zondaar, leef je heel bewust of doe je maar wat - iedereen treft hetzelfde lot.

Die lange schaduw van de dood kennen we allemaal. We leven bij de dag met updates over het aantal besmettingen en de ziekenhuisbezetting. We vestigen alle hoop op de vaccinaties, want dan komt er weer vrijheid. Dan dringen we de schaduw van de dood weer terug. Want we weten: als je getroffen wordt door ernstige ziekte, dan maakt het niet uit hoe slim of eenvoudig je ook bent. Dan wordt alles op alles gezet om de dood te vermijden. De dood maakt geen onderscheid.

Realistische woorden van Prediker, dus. Misschien ook wel deprimerend. Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is, zegt hij.

Zoals vissen worden gevangen door een fuik en vogels door een vogelval, zo kan de dood je opeens overkomen. De schaduw van de dood kan zomaar over je heenvallen. In ziekte of in ander onheil. Ja, je moet er diep door, wil je in Prediker bemoediging vinden. We kunnen ons er niet makkelijk vanaf maken. Het leven is niet maakbaar.

Maar Prediker leert ons te focussen op wat God aan ons geeft.

Wij kunnen het leven niet maken, we kunnen wel onze blik gericht houden op de Maker van het leven. Wij kunnen onszelf geen immuniteit geven tegen het kwaad, wij kunnen wel kijken naar Hem die het kwaad heeft overwonnen. Voor ons is de dood een onvermijdelijk perspectief maar we geloven in Jezus Christus, die door de dood is heengegaan,

die troont boven alle machten en krachten en onze Koning is. Alleen Hij maakt immuun voor het kwaad. Ja, dan sterf je nog steeds. De Bijbel leert nergens dat kwaad je dan niet zal treffen. De schaduw van de dood valt nog steeds over je heen. Maar het licht van Christus is sterker. Zijn nabijheid belangrijker, voor altijd.

Dus geniet op elke dag, zegt Prediker. Doe wat je hand te doen vindt. Eet je brood met vreugde! Drink een glas wijn met een vrolijk hart. God heeft plezier in wat je doet.

Trek schone kleren aan, zorg dat je lekker ruikt, geniet van het leven met de man of vrouw die je bemint.

Dit is niet oppervlakkig je zorgen wegeten of wegdrinken. Dit is niet een vlucht in uiterlijk vertoon. Het gaat om het besef dat God ons in ons dagelijks leven zoveel zegen geeft, dat we echt kunnen genieten.

Er is meer dan tijd en toeval, er is meer dan een eindstation van de dood, onder ons leven ligt een diepere basis, van God die zegt: Ik ben er, Ik zal er zijn.

Want als je samen eet en een goed glas wijn drinkt, als je geniet van intimiteit met je geliefde, als je mooie kleren aantrekt en een lekker luchtje opspuit zodat alles feestelijk is,

dan zijn het verwijzingen naar het volle leven met God. Voorproefjes van het feestelijke leven dat Christus ons geeft. Ja, dan leef je onder de zegen van je Heer, of zoals Prediker zegt: Het is het loon dat God je heeft gegeven. En dan niet in de zin van: daar heb ik recht op, ik heb het verdiend. Maar als genadegave.

Zo kan je echt een levensgenieter worden met God. Dan doe je wat je hand vindt om te doen, met volle inzet. Je krijgt oog voor wat God op je weg brengt. Dan zijn jouw handen, oren en woorden die van Christus, als jij een ander helpt, naar een ander luistert, met een ander praat.

Geniet daarom van het leven! Laat de schaduw van de dood je niet ontmoedigen. Maar laat de Heer je vreugde zijn.