Groot Nieuws
EO

Zondag 1 mei 2022

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 1 mei 2022

Een programma met koor- gospel- praise- en worship-muziek. Deze week een meditatie van Jurjen ten Brinke.

06:00-07:00
Morning Prayer – Don Francisco
You’ve Got A Friend – Yessica Pothof
California Town – Fernando Ortega
All Kinds Of Everything – Dana
Foto Van Toen – Leen Koster
Where Peaceful Waters Flow – Gladys Knight & The Pips
For God’s Sake – Twice
Great Is Thy Faithfulness – Kathy Troccoli
Welcome To My World – Jim Reeves
Wat Er Ook Gebeurt – Elise Mannah
The Sound Of Silence – Simon & Garfunkel
Sometimes A Prayer Will Do – Celtic Woman
Count Your Blessings – Guy Penrod
Father We Love You – Opwekking
Annie’s Song – John Denver
Vergezicht – Annemieke Koelewijn

07:00-08:00
The Lord’s Prayer – Glen Campbell
Just A Closer Walk With Thee – Patsy Cline
Listen And Learn – Geoff Moore
Heer Ik Kom Bij U – Forever Worship
As The Deer – David Phelps
No One Knows My Heart – Susan Ashton
Uw Wil Geschiede – Lucas Kramer
Leaning On The Everlasting Arms – Twila Paris
Blessed Assurance – John Berry
Bron Van Levend Water – Opwekking
This World Is Not My Home – Jim Reeves
Ik Zal Er Zijn – Sela
God And God Alone – Steve Green
Hoe Heerlijk Is Uw Naam – Ad Hoc Koor

08:00-09:00
Hallelujah – The Psalm Project
Psalm 146: Prijs De Heer Met De Blijde Galmen – CGZ ‘Jubilate Deo’
Groot Is Uw Trouw, O Heer – Opwekking
Ik Wil Zingen Van Mijn Heiland – Remco Hakkert & Centre Gospel Choir
Abba Vader – Chr. Mannenkoor Lelystad
Laat Het Huis Gevuld Zijn – Gerald Troost & Miranda de Vlieger
Geest Van Hierboven – Zanggroep & Combo
‘k Geef Mijzelf Aan U Volkomen – Chr. Gem. Koor Deo Cantemus
Toon Mijn Liefde – Talitha Nawijn & Opwekking
Is Uw Paspoort Getekend? – Joke Buis
Klem Vast Aan De Rots U – Chr. Gem. Koor Viva Vox
Het Grote Geheim – Marcel & Lydia Zimmer
God Is Getrouw, Zijn Plannen Falen Niet - Koorzang

foto: eo.nl

Meditatie van Jurjen ten Brinke

Het is alweer twee weken geleden dat we Pasen vierden.
Jezus, die de dood overwon en ons hoop en toekomst biedt. Niet alleen voor straks, na dit leven… maar ook voor nu. De hoop komt als het ware vanuit de toekomst naar ons toe en is medebepalend voor hoe we nu in het leven staan.
Ik blik vandaag nog een keer met je terug op die opstandingsmorgen. En we kijken vooral naar het leven van één persoon: Maria van Magdala.
In Johannes 20 lezen we:
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerlingen, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’
Later ontmoet Maria Jezus. Ze herkent Hem eerst niet en denkt dat het de tuinman is. Wat leren we van dit verhaal?

Misschien klinkt het vreemd dat Maria Jezus niet herkende. Maar we weten dat ook van de Emmaüsgangers, die Jezus eerst niet herkenden. Het lichaam van Jezus was na de opstanding helemaal getransformeerd en vervolmaakt. Vandaar dat de mensen die Jezus hadden gekend hem niet meteen herkenden toen ze Hem na Zijn opstanding zagen.
Maar er zit waarschijnlijk wel meer achter. Namelijk dit: Maria had een verhaal in haar hoofd waar alles in moest passen. In vers 13 lezen we: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ En vanwege dat verhaal lukte het haar niet om de engelen te herkennen en zelfs Jezus niet. Jezus en zijn verlossing pasten niet in haar verwachtingspatroon. Dat functioneerde als een soort filter dat het voor haar onmogelijk maakte om Hem voor zicht te zien staan. Hoewel ze naar Hem keek, kon ze Hem toch niet zien.
En laten we eerlijk zijn: daarin vertegenwoordigt Maria iedereen. Dat allerlei mensen in het Bijbelboek Handelingen niet in Jezus gingen geloven betekende niet dat ze dom waren… of alleen maar geestelijk heel erg blind. Paulus zegt in Romeinen 3 dat er geen mens verstandig is en geen mens God zoekt. En daarmee bedoelt hij net dat niemand naar het goddelijke of spirituele zoekt; vaak juist wél want God heeft ons zo gemaakt. Maar: we zoeken de ware God niet. We zoeken een God die past bij ons verlangen, een God die we kunnen beheersen, die geen bedreiging vormt voor de manier waarop we over onszelf denken. Een God die bij ons verhaal past. Wát voor idee Maria op dat moment ook over Jezus had, de persoon die voor haar stond paste niet in dat plaatje. En misschien moet ik wel zeggen dat de boodschap van de Bijbel is dat God nooit past in menselijke categorieën of in verwachtingen hoe hij zou moeten zijn…
Echt, als God zou wachten tot wij de eerste stap naar hem toe zouden zetten, dan zou het voor ons een hopelijke zaak zijn. We zouden verloren zijn als hij ergens achteraf zou blijven staan, ongeduldig met zijn vingers trommelend op een tafel, wachtend tot wij hadden uitgezocht wie Hij is en waar Hij is. Als Hij ons niet bij onze naam riep… daar ben ik van overtuigd (denk maar terug aan het moment dat je Hem echt leerde kennen)… zouden we nooit naar Hem toegekomen.
En dat is precies wat Hij bij Maria doet. Hij begint vragen te stellen, zoals: waarom huil je? En: wie zoek je? Alsof Jezus zegt: Maria, je houdt van Me, maar je begrijpt nog niet zoveel van Me. Jezus noemt Maria bij haar naam, waarna zij hem haar Meester noemt.
Ik vraag je vanmorgen maar gewoon: hoe heb jij of hebt u dat ervaren in het leven? Wanneer opende Hij je ogen?
En… ben je je ervan bewust dat je al heel snel een verhaal hebt waar Jezus (of God) in moet passen… terwijl geloof nu juist is dat je mag accepteren dat Hij jou door en door kent en Zijn hand naar jóu uitstrekt?

Het geloof blijkt vervolgens ook iets heel persoonlijks en intiems. ‘Houd me niet vast’, zegt Jezus in vers 17. Dat klinkt een beetje vreemd; sommige mensen denken dat dit betekent dat Maria Jezus niet mag aanraken omdat Hij heilig is. Maar dat zou niet kloppen met het feit dat Jezus aan Tomas toestemming geeft om Hem aan te raken, en de andere vrouwen mochten Zijn voeten wel grijpen (lezen we in Matteüs).
Het wordt duidelijker als we weten dat het woord dat hier in de grondtaal gebruikt wordt stevig vasthouden betekent. Zoiets als knijpen. Maria heeft de Heer waarschijnlijk omhelsd en dat met alle lichamelijke en emotionele kracht die ze in zich had. Dat is wel begrijpelijk als je bedenkt hoe Jezus haar bevrijd heeft van zeven demonen door wie ze gebonden was.
Ik denk dat Jezus eigenlijk zegt: Maria, Ik weet waarom je mij zo stevig beetpakt. Je treurde om mijn sterven, die band die wij hadden was verbroken. En nu denk je dat je me kunt vastpakken om nooit meer van mij gescheiden te worden. Maar je begrijpt het niet. Als Ik opstijg naar de Vader en zit aan zijn rechterhand en de Geest zendt, dan zal iedereen in de wereld die in Mij gelooft in staat zijn om een persoonlijke relatie met Mij te hebben. Door de Geest kan ik bij jou komen en in liefde met jou omgaan en in jou wonen. Laat Mij naar de Vader gaan en jij zult een gemeenschap met Mij ervaren zoals je je niet kunt voorstellen, net als alle anderen die daarnaar zoeken.
Dit is wel een paradox. Jezus moet weggaan om dichter bij haar te komen dan Hij ooit is geweest. Jezus had dat ook al tegen Zijn discipelen gezegd, eerder in het Johannes evangelie. Straks, zei Hij, komt de Geest… die jullie alles zal uitleggen. En die (zo zegt Paulus het) jullie meer en meer naar het beeld van Jezus zal veranderen (2 Korinthe 3:7-4:6). De Geest, die gaat dus komen. Daar zien we naar uit, al is er straks eerst nog Hemelvaart.
Ik wens je voor nu een mooie zondag toe!