Groot Nieuws
EO

4 maart: Jezus volgen, een lijdensweg?

  1. Nieuwschevron right
  2. 4 maart: Jezus volgen, een lijdensweg?

Muziek en een meditatie. De meditatie met als thema “Jezus volgen een lijdensweg?” )Marc.8: 34-35) wordt verzorgd door dominee Leon Koopman van de Chr. Geref. Kerk in Beverwijk/Westzaan

Groot Nieuws

Muziekgegevens:

1) God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Ps. 27: 1 en 7
2) Heerlijk is Uw naam, Opw. 379
3) Wat de toekomst brengen moge, Opw. 377
4) Heer wijs mij Uw weg, Opw. 687
5) Als ik hem maar kenne, Gez. 223; 1,2 en 3
6) Volgen, geen bundel
7) O grote God die liefde zijt, LvdK Gez. 481
8) Leer mij Uw weg o Heer, JdH 330
9) Prijs de Heer met blijde galmen, Ps. 146: 1,3 en 8
10)Lichtstad met uw paarlen poorten, Glorieklokken 52
11)Eens zal op die grote morgen, JdH 199

Meditatietekst

Evangelie betekent Goed Nieuws! Als Jezus in deze wereld komt, dan zien wij dat God het goed met ons bedoelt. En daarom is Jezus volgen het beste wat een mens kan overkomen. Dat wordt ook vandaag in talloze kerken over heel deze wereld weer gevierd en geleerd. En dat is prachtig! Maar het Goede Nieuws van Jezus Christus kan gemakkelijk misverstanden oproepen. Hoeveel mensen zijn er niet teleurgesteld geraakt in God, toen Hij hun gebeden niet verhoorde zoals zij hadden verwacht? Hoeveel mensen zijn er niet voor wie geloven een lijdensweg is? Je kunt denken aan mensen die vervolgd worden; mensen die hun leven niet zeker zijn omdat ze in Jezus geloven. Maar misschien wordt uw of jouw leven ook wel meer getekend door lijden dan door de blijdschap van het Goede Nieuws van Jezus Christus.

Je verwacht het misschien niet, maar als je God niet begrijpt, dan verkeer je in goed gezelschap. Markus vertelt in een snel tempo hoe Jezus op deze aarde rondgewandeld heeft. Jezus maakt overal bekend dat het Koninkrijk van God dichtbij gekomen is, en dat Hij de Koning van dat Koninkrijk is. En in alles wat Jezus zegt en doet laat Hij zien dat in zijn leven Gods beloften in vervulling gaan: met Zijn komst laat God zien dat Hij ingrijpt, en dat Hij het goed met mensen bedoelt. Hij vergeeft de schuld die mensen niet meer ongedaan kunnen maken. Hij heeft oog voor wie geen helper heeft. Demonen moeten wijken op het machtswoord van Jezus. Hij geneest wie ziek is. Als de Goede Herder geeft Hij voedsel aan de mensen die naar Hem komen luisteren. Huichelaars en hypocriete mensen wijst Hij terecht. Kortom, Jezus is de lang verwachte Messias, de Gezalfde, de Christus, door wie God alle dingen nieuw gaat maken. En gelukkig zijn er leerlingen die Jezus erkennen; Petrus belijdt het openlijk: U bent de Christus! Door U worden alle dingen nieuw! Nu kan het alleen nog maar beter worden, zou je zeggen. Maar dan spreekt Jezus in Markus 8: 34-35 deze verbijsterende woorden: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

Is dat Goed Nieuws? Jezelf verloochenen, dat wil zeggen: erkennen dat de liefde voor God en de liefde voor je naaste zomaar je eigen dromen en idealen kan dwarsbomen. Nou, dat valt niet mee als je leven anders loopt dan je had verwacht of gebeden. En uw kruis op u nemen gaat nog een stapje verder: het kruis is een martelwerktuig waaraan je een zekere dood sterft. Dat weegt dus wat zwaarder dan ‘ieder huisje heeft zijn kruisje’. Het betekent dat je eerst de dood ingaat, achter Jezus aan, voordat het leven voorgoed doorbreekt. Dat je leeft in een omgeving vol onbegrip, waar mensen je soms niet uit kunnen staan omdat je in Jezus gelooft. Als je de enige christen bent op je werk, in uw buurt of in je klas, dan kun je er zomaar uitliggen met je goede bedoelingen om Jezus na te volgen. En Jezus volgen? Jezus vertelt heel eerlijk wat Hem zelf te wachten staat, en waar ook zijn leerlingen zich niet over moeten verbazen: Hij moet veel lijden, Hij wordt verworpen door mensen, Hij zal sterven aan het kruis, en Hij zal opstaan uit de dood. Dat is ook niet bepaald een gemakkelijke weg; je kunt er zomaar voor terugdeinzen. Tegelijk past het misschien wel beter bij uw ervaringen van een leven met God: zeker, soms zijn er momenten van intense vreugde. Maar soms is het ook een lijdensweg. Het staat haaks op uw eigen verlangens, het snijdt in je eigen vlees, en levert lang niet altijd een zichtbaar resultaat op.

Waarom dan toch niet afhaken? Waarom zou je dan toch Jezus blijven volgen, ook als je leven een lijdensweg is? Omdat God eens alle tranen van onze ogen zal afwissen, en omdat Hij eens echt alle dingen nieuw zal maken? Ja, dat zal Hij ook. Maar er is meer. Jezus volgen doe je niet om in de hemel te komen. Maar het eeuwig leven begint in het hier en nu vanaf het moment dat je je toevertrouwt aan Jezus. Dat betekent dat Hij erbij is, ook als uw leven een lijdensweg is, en dat Hij u eens voorgoed Thuis brengt.

Want de lijdensweg die Koning Jezus gaat opent de poorten van Zijn Koninkrijk. Zo volbrengt Hij de wil van Zijn Vader en zien wij Gods volmaakte liefde voor mensen die dat niet verdienen. Alleen zo komen mensen zoals u en jij en ik Thuis bij God. En Jezus ging die lijdensweg met vreugde: omdat Hij naar jou verlangt. En Hij neemt u mee op die weg. Wij mogen ons eigen leven verliezen om het eeuwige leven van Christus te ontvangen. En vervolgens tot onze verrassing ontdekken dat God Zelf ons voor zich inwint. Dat ons leven Christus is, en ons sterven winst. Nee, wij dragen niet ons eigen oordeel als wij Jezus volgen op zijn lijdensweg. En wij hoeven Gods liefde niet te verdienen door onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen, en Jezus te volgen. Dat zou werkelijk een martelgang zijn, een lijdensweg, een ondraaglijke last, waarbij wij telkens tegen onze eigen tekorten aanlopen. Maar Jezus zelf draagt onze zonden aan het kruis. Als wij met Hem de dood ingaan, dat wil zeggen: als wij ons met alles wat we hebben overgeven aan Hem, dan zullen wij het leven uit zijn hand ontvangen. Ons leven, dat wat wij zo krampachtig proberen vast te houden, en wat tegelijkertijd door onze vingers heen glipt, dat mogen wij uit genade uit Gods hand ontvangen. En zo mogen wij achter Hem aan Zijn Koninkrijk binnengaan.