Groot Nieuws
EO

23 juni: Zo geduldig als God!

  1. Nieuwschevron right
  2. 23 juni: Zo geduldig als God!

De meditatie wordt verzorgd door ds. T.L.J. Bos, predikant van de Hervormde Gemeente te Waddinxveen. Thema: Zo geduldig als God! (Jacobus 5:7-8 en Galaten 5:22)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Mijn ziel is immers stil tot God, Psalm 62: 1, 4 en 5

2) Heer wees mijn Gids, Joh. de Heer 569

3) Met al mijn kracht, geen bundel

4) O eeuw’ge Vader, sterk in macht, LvdK Gez. 467: 1 ,2 en 4

5) O mijn ziel, houdt goede moed, geen bundel

6) Ik ga in de kracht van de Heer, geen bundel

7) Mijn hart zegt mij, o heer, van uwentwegen, Psalm 27: 5 en 7

8) Daar is een Helper, groot van kracht, Joh. de Heer 584

9) Wij eren en aanbidden U, Opw. 127

10)Ga mij niet voorbij, o Heiland, Joh. de Heer 121: 1, 2, 3 en 4

11)Nooit kan ’t geloof teveel verwachten, LvdK lied 291

12)Ga met God en Hij zal met je zijn, Nieuw LvdK, lied 416

Meditatietekst

Geduld is een schone zaak, zo luid het spreekwoord. En dat is ook zo. Mooi als een juf in de klas het nog eens rustig uitlegt als een kind het niet in één keer begrijpt. Mooi als je werkgever niet driftig wordt als iets je niet in één keer lukt, maar je het rustig nog eens mag proberen. Mooi als er een beetje rek zit in de omgang met elkaar, dat als de ander of jijzelf tegenvalt, dat het dan niet meteen over en uit is.

Geduld is mooi, maar het zit niet in onze genen. En ook niet in onze volksaard. Een paar jaar geleden wees een onderzoek uit dat wij Nederlanders een kort lontje hebben, licht ontvlambaar zijn en als iets of iemand niet helemaal is zoals we willen nemen we geen blad voor de mond. Zijn we er zomaar mee klaar.

Geduld zit niet in onze genen. Wel in die van God. Geduld is echt iets van Hem. Hij is er vol van. Als er bij iemand rek in zit, als er één niet zomaar klaar met je is als je tegenvalt, maar geduld heeft met je zwakheden, dan Hij. Stel je voor dat God een kort lontje zou hebben.

In veel psalmen wordt God geprezen vanwege zijn lankmoedigheid. Dat is een oud woord voor geduld. Maar het laat precies zien wat het is. Lankmoedig, dat is letterlijk: lang van moed. God houdt de moed er lang in, geeft niet snel op als het tegenvalt, heeft een lange adem. Lees zijn geschiedenis met Israël er maar op na. Vaak om moedeloos van te worden. Nog maar net heeft hij hen bevrijd uit Egypte, om als volk voor Hem te leven, of het gemopper begint en even later wordt er gedanst voor een zelfgemaakte god. Maar God geeft het niet op, komt telkens bij hen terug, houdt de moed erin met hen. Nog mooier komt het aan het licht in Jezus. Denk eens aan zijn geduld met zijn leerlingen. Wat begrepen ze vaak weinig van hem. En hoeveel moeite neemt hij om het hen steeds opnieuw weer uit te leggen. En als zijn sterven dichterbij komt zegt er één: U kunt op mij rekenen. Maar hij valt zo tegen. Net als alle anderen. Daar zou je toch moedeloos van worden, geen energie meer in steken? Maar na Pasen zoekt Jezus hen op en vertrouwd zijn werk aan hen toe. Jezus houdt de moed erin met hen.

De vrucht van de Geest is geduld. Dit waar God zo vol van is, kan ons ook eigen worden. Niet via de genen maar via de Geest. Ook u en ik kunnen iemand worden die lang de moed erin houdt al valt een ander nog zo tegen. Je kunt het leren van God zelf, om te beginne door elke dag bij Zijn geduld te beginnen. ‘God, wat houdt u het lang vol met mij, U geeft het niet zomaar op’. Wie zo leeft vanuit Gods geduld, wordt het zelf ook.

Je wordt bijvoorbeeld geduldiger met jezelf en met je zwakheden. Je kunt voor jezelf wel eens de moed verliezen. Als je terugvalt in een zonde, als twijfel de kop opsteekt of als je weken lang aan bidden niet toekomt. Je denkt: Het schiet ook niet op met mij. Wat val ik tegen als christen. Wij zijn soms hard in ons oordeel over onszelf. God niet. Hij heeft geduld met mijn zwakheden, als hij het heeft, mag ik het ook wel een beetje hebben met mezelf.

Je wordt ook geduldiger naar anderen. Als iemand ongeveer is zoals jij wil, heb je het niet nodig. Maar als iemand vaak moeilijk doet of lastig is, dan wel. Daarom is het ook goed dat je een paar lastige mensen om je heen hebt. Die heb je nodig om geduld te leren. Dat is een strijdt met jezelf. Iemand heeft iets gezegd of gedaan, en dat viel je zo tegen, en je denkt, ik ben helemaal klaar met je. Dat is het moment om je God te zoeken, om er bij hem om te komen. Here God, ik ben een beetje klaar met hem of haar, hij/ zij valt mij zo tegen, maar u bent hem of haar ook genadig, u heeft geduld en houdt met hem of haar ook de moed erin, laat uw geduld in mij zijn. Bidden voor wie je dwarszit. Daar krijg je een lange adem van. Trouwens, als je zelf een keer tegenvalt, hoop je toch ook dat de ander naar jou geduldig is? Doe dan aan een ander zoals jij wilt dat die ander doet aan jou.

Ik denk, God leert je ook geduld te hebben met Hem. Nee, niet dat hij tegenvalt. Maar je kunt de moed wel eens verliezen toch, dat het nog wat wordt met het Koninkrijk en Zijn beloften. Het wachten duurt nu al zo lang. Voor je er erg in hebt wordt je ongeduldig en heb je het zomaar een beetje gehad. Is de rek eruit. De vrucht van de Geest is dat je lang van moed bent, de moed erin houdt totdat Hij komt.