Groot Nieuws
EO

31 dec: Oud en Nieuw met Paulus

  1. Nieuwschevron right
  2. 31 dec: Oud en Nieuw met Paulus

Muziek rond het thema van de meditatie “Oud en Nieuw met Paulus” naar aanleiding van 2 Korinthe 5:14-18a, verzorgd door dominee Jan Sander Heutink van de Hervormde Gemeente in Ede.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Gij zijt, o Heer, van d’ allervroegste jaren, Psalm 90:1 en 9

2) God is getrouw, Zij plannen falen niet, LvdK Gez. 304:1,2 en 3

3) Uren, dagen, maanden, jaren, Gez. 292: 1 en 5

4) Luister naar de wind, Nw Liedboek 936

5) Zie ik maak alles nieuw, LdH 501

6) Eens zal op de grote morgen, JdH 199

7) Soms groet een licht van vreugde, Gez. 448: 1 t/m 4

8) Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder, Ps. 43: 3,4 en 5

9) Hoor mijn gebed, geen bundel

10)Ga niet alleen door ’t leven, JdH 53

11)O God, die droeg mijn voorgeslacht, LvdK 397

12)De Here is mijn Herder, Opw. 121

Meditatietekst

Oud en nieuw met Paulus

Oudejaarsdag is een dag van reflectie. Media publiceren jaaroverzichten. In talkshows geven opiniemakers hun visie. Cabaretiers presenteren oudejaarsconferences. Op de een of andere manier voelen mensen aan dat er op de drempel van de tijd iets gezegd moet worden. Je blikt terug. En ziet gelukkige momenten, maar ook donkere dagen. Je maakt een balans op. Telt zegeningen en teleurstellingen. Wie zal zeggen waar u nu aan denkt …

Vandaag treedt de apostel Paulus even voor ons op. Hij houdt – bij wijze van spreken – zijn conference. In de oorspronkelijke betekenis van dat woord: een samenspraak, letterlijk: samen-dragen. Hij komt als het ware even naast je zitten.

Wij lezen 2 Korinthe 5: 14 t/m 18a

Paulus heeft het even over oud en nieuw. Dit is uniek! Nergens in de Bijbel kom je de combinatie van die woorden zo tegen als in de brief aan christenen in de Griekse havenstad Korinthe. ‘… het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’Een kleine tekst, van grote betekenis.

Je moet weten: Paulus mediteert over Jezus Christus. De Zoon van God die zoon des mensen werd. Nog geen week geleden hebben wij er uitvoerig bij stilgestaan: Kerstfeest. Zijn komst heeft grote betekenis. Alles is anders geworden. Realiseer dat er iets nieuws begonnen is. In Jezus’ naam. Omdat het oude voorbij gegaan is, komt het erop aan het nieuwe te zien!

Nu bevindt Paulus zich met deze visie in goed gezelschap. Hij beschikt over bronnen, zoals een cabaretier voor zijn oudejaarsconference informatie gebruikt. Ik denk bijvoorbeeld aan de profetie van Jesaja. Daar kom je dezelfde gedachte tegen. ‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws!’ (Jesaja 43:18-19a).

Kijk, zo is God! Met Israël, met ons. Dat is nou niet bepaald een fraai verhaal. Het is het verhaal van zonde en schuld, van eigenzinnigheid en ongeloof. De Here God roept evenwel op om dat verleden achter je te laten. Al vinden wij dit nog niet zo gemakkelijk. Het oude is wel zo vertrouwd. Je kunt beter houden wat je hebt, want je weet niet wat je krijgt, beweren wij. Alles wat zich als nieuw aandient wordt van nature met argwaan bekeken. De toekomst is ongewis. Wij kijken maar al te vaak achterom…

De HERE trekt onze blikrichting naar voren. Op Zijn Koninkrijk, op Jezus Christus. In tegenstelling tot de waarschuwing op financiële bijsluiters is Zijn in het verleden behaalde resultaat wel de garantie voor de toekomst! Daarom is de visie van het geloof principieel naar voren. In dit perspectief houdt Paulus ons voor: ‘… het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ Met dat kleine woordje ‘zie’ vestigt hij onze aandacht erop. Alsof hij zeggen wil: moet je nou eens kijken, let op! Je proeft de verwondering.

Ik zou die tekst vandaag willen typeren als ‘een quote uit Paulus’ oudejaarsconference’. Een conference van hoog niveau. Uniek in zijn soort. Hij stijgt ver boven elk podium uit. Oud en nieuw. Op wonderlijke wijze vallen zij in Christus samen.

Mag ik eens vragen, na wat wij Paulus horen zeggen, gebaseerd op profetie en evangelie: als je 2017 voor jezelf overziet, is het oud en nieuw geworden? Bracht dit jaar je dichter bij God? Voor het eerst of opnieuw? Liet je je meenemen in de beweging van Zijn Geest, geconcentreerd op Christus, verzoend met God?

Je zou er vandaag eens bij stil kunnen staan. Op de manier zoals een oud kerklied zingt: ‘… wij overdenken het geheim van onze Heer, het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer’ (Gezang 448:2 LvK).

Op oudejaarsdag lijkt iedereen wat gevoeliger voor reflectie. Mensen kijken terug en blikken vooruit. Media publiceren jaaroverzichten. In talkshows geven opiniemakers hun visie. Cabaretiers presenteren oudejaarsconferences. Vanmorgen luisteren wij even naar Paulus. En zoals dat doorgaans met veel programma’s het geval is, blijft één zinnetje hangen.‘… het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’

Wat een conference, nietwaar? Oud en nieuw met Paulus.

Een terugblik. Met perspectief.

Lof zij Christus!