Groot Nieuws
EO

17 nov: Een God van levenden

  1. Nieuwschevron right
  2. 17 nov: Een God van levenden

Muziek rond het thema van de meditatie “Een God van levenden” (Lukas 20:27-40) verzorgd door dominee Bert Weerd, predikant van de Hervormde Gemeente in Papendrecht.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

01) Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, Ned. Herv. Bundel Psalm 56: 5 en 6

02) Rots der eeuwen, o mijn toevlucht, Joh, de Heer 507

03) Bron van liefde, licht en leven, Nieuw LvdK 793

04) O eeuw’ge Vader, sterk in macht, LvdK Gez. 467: 1, 2 en 4

05) Groot is Uw trouw, o Heer, Opw. 123

06) Hoe groot zijt Gij, Joh de Heer 886

07) Niet ons, o Heer, niet ons, Uw naam alleen, Ned. Herv. Bundel Psalm 115:1, 5 en 6

08) Ga niet alleen door ’t leven, Joh. de Heer 53

09) Witter dan sneeuw, geen bundel

10) Vreugde, vreugde, louter vreugde, Ev. Liedboek 357

11) Machtig God, sterke Rots, Opw. 277


Meditatie

Lukas 20: 27-40 ‘Een God van levenden’

27 En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem

28 en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken.

29 Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos.

30 Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos.

31 Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven.

32 En ten slotte stierf na allen ook de vrouw.

33 In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad.

34 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven,

35 maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden.

36 Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.

37 En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob noemde.

38 God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor Hem leven zij allen.

39 En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, dat hebt U goed gezegd. 40 En zij durfden Hem verder niets meer te vragen.

Is het niet gewoon goed en nuttig dat er een einde aan het leven is? Oneindig doorleven, zo prettig is dat toch helemaal niet? Het stelt ons voor ingewikkelde problemen.

Zo’n probleem wordt in het Bijbelgedeelte van vandaag aan ons voorgelegd. Als iemands partner is overleden en diegene trouwt opnieuw, wie is dan de partner in de toekomst, als de doden weer zullen opstaan? Het is in de Bijbel een mogelijkheid dat je nog een keer trouwt als je partner is overleden. Sterker nog, ter bescherming van de vrouw was het goed als zij een andere man kreeg, bijvoorbeeld de broer van de overledene. En als je geen kind had gekregen, kreeg je dan alsnog een kans. Je leven zette zich immers voort in je nageslacht. Kinderen, een volgende generatie, die moesten voor je zorgen als je oud geworden was. En dan had je ook nog de kans eens de Messias te zullen voortbrengen.

Hoe zit het met een vrouw van wie de partner is overleden? Van wie is zij dan de man in de toekomstige wereld als zij meerdere mannen in haar leven heeft gehad op een legitieme manier?

Wij hebben onze redenen om de dood te omarmen.

Hoe moeilijk kan het niet zijn om te leven als de mensen met wie je het leven hebt geleefd zijn weggevallen. Biedt de dood dan geen uitkomst?

Is de dood niet een oplossing voor een lichaam dat niet meer wil?

Of als het leven zinloos is geworden? Als je de zin verloren bent. Als het uitzichtloos is geworden.

De dood als oplossing voor bepaalde problemen in dit leven. Zaken, die we maar liever definitief achter ons laten. Je moet er toch niet aan denken dat die vrouw eens moet gaan kiezen tussen die mannen. De dood als dikke punt achter de dingen, die wij niet kunnen fixen.

Besef je dan wel wat leven is? Leven is niet alleen een biologisch gebeuren.

Leven is God kennen en dienen. Leven is er zijn voor Hem. En er zijn is beter dan er niet zijn. Leven heeft de voorkeur boven de dood. Leven is goed.

De dood is in de Bijbel nooit een oplossing. Daarom blijft de dood ook altijd pijn doen. In de Bijbel wordt de dood nooit goed. Zeker onontkoombaar, maar wel een vijand van het leven. Het leven dat het waard is geleefd te worden.

Het kennen van God houdt niet op in de dood. Dat is het wonder van de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft een weg door de dood gebaand. Hij heeft de angel van de dood weggenomen. De dood kan ons niet houden.

Leven is God kennen en dienen. Door de dood heen, in Gods volkomen wereld mogen we dat op een volkomen manier doen. Zoals de engelen God dienen als gedienstige geesten, zo zullen wij Hem dan dienen.

Voor onze problemen heeft God dan wel een oplossing. Die vrouw hoeft zich niet druk te maken wie dan haar man is. Voor nageslacht hoeft ze niet meer te zorgen.

God zal zorgen dat we dan gezelschap hebben en ons zeker niet alleen voelen. Ons lichaam wordt door Hem vernieuwd. Hij die ons heeft geschapen, kan ons ook herstellen. God is er en Hij zorgt.

Heeft God zich niet bekend gemaakt als de God van het leven? Als de God, die mensen leven geeft. Toen Hij aan Mozes vertelde wie Hij was, werd dat al duidelijk. Mozes vroeg God wie Hij was, toen God zich aan Hem liet zien. Een struik, die in de brand stond maar niet verteerde.

God vertelde, dat Hij de God van Abraham, Izak en Jakob is.

Ja, maar die zijn toch allang overleden, die leefden ruime tijd voor Mozes.

Is God dan een God van mensen uit het verleden? Hoort God dan bij de doden? Is Hij een God van de verleden tijd? Maakt de dood een eind aan mijn en dus aan zijn bestaan?

Nee, zo is het antwoord van Jezus helder en duidelijk. Abraham, Izak en Jakob leven met God. God is de Levende en voor Hem leven zij. Allen, die bij Hem horen, die bewaart Hij in het leven. Zelfs door de dood heen. Daarom kan zelfs de dood ons niet van Hem scheiden.

Een einde aan deze wereld kun je wel eens verlangen. Een einde aan het leven niet. Halleluja. Amen