Groot Nieuws
EO

21 maart: Sterven en opstaan met Jezus

foto: Ruard Stolperfoto: Ruard Stolper
  1. Nieuwschevron right
  2. 21 maart: Sterven en opstaan met Jezus

Gewijde muziek en een meditatie in het EO-programma Groot Nieuws. Op deze vijfde lijdenszondag mediteert ds. Ruard Stolper, predikant van de multiculturele Rotterdamse gemeente MEER dan BeverWAARD (CGK/GKv), over Johannes 12: 23-28 onder het thema: Sterven en opstaan met Jezus. Presentatie: Andries Knevel.

Groot Nieuws

foto: Ruard Stolper

Ruard Stolper

Muziekgegevens

1) Psalm 68: Maar ’t vrome volk, in U verheugd

2) Neem mijn leven, laat het Heer, Joh. De Heer gez. 271

3) Jezus, om Uw lijden groot, LvdK gez. 178

4) U Heer Jezus wil ik volgen, bundel Leger des Heils gez. 299

5) Jezus leven van mijn leven, LvdK gez. 182

6) Jezus Ging Gods Weg, geen bundel

7) Psalm 130: Uit diepten van ellenden, geen bundel

8) Niet alleen trek ik door de Jordaan, Glorieklokken gez. 379

9) Wij Volgen U Heer, geen bundel

10) O hoogt’ en diepte, looft nu God, Ned. Herv. Bundel gez. 177

11) Komt, heffen wij een lofzang aan, Ned. Herv. Bundel gez. 63

12) Psalm 130: Uit diepten van ellenden, geen bundel

Meditatie

Tekstgedeelte: Johannes 12-23: 28

23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven».

24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.

28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’

Meditatie

Jezus zegt: Wie Mij dient moet Mij volgen. Dat zegt Hij niet zomaar op een willekeurig moment. Dit zegt Hij nadat Hij heeft gezegd: de tijd is gekomen, het uur is gekomen. Dit is het moment waarvoor Ik gekomen ben. En waar is Jezus voor gekomen? Dat heeft Hij toch duidelijk gemaakt? Om te lijden, te sterven en weer op te staan. En dan zegt Hij: wie Mij dient, moet Mij volgen. Dat is super radicaal. Dat betekent, wil je een discipel van Jezus zijn, dan moet je achter Hem aan gaan, het kruis op, het graf in, om daardoor leven te vinden.

Een graankorrel moet vallen en sterven. Radicaal. Want ik begrijp heel goed waarom Petrus en de andere discipelen hiertegen in opstand komen. Want, wie wil dit nou? Wie wil een kruis op, een martelwerktuig. Wie wil lijden, wie wil sterven? Wij willen leven, toch? Het is echt radicaal. En het lijkt of zelfs Jezus bang is voor zijn eigen radicaliteit. Hij zegt, nu ben Ik doodsbang. Hij geeft heel Zijn leven aan de Vader, in alles gehoorzaam. Maar het maakt Hem ook bang.

En ik voel die angst ook soms in mij. Als ik Jezus meemaak en zijn bevelen hoor en om me heen zie wat het doet. Ik heb een goede vriend die een jaar geleden bekeerd is vanuit de islam naar het christendom. Zijn familie heeft het gehoord, zijn vriendin ook. En die zeggen, als je hiermee door gaat, dan laten we je achter. Dan kun je niet meer terugkomen naar je land, dan blijf je je leven lang achter in Nederland, illegaal. Wij willen niets meer met je te maken hebben. Als deze man Jezus blijft volgen raakt hij alles kwijt. En toch is de oproep van Jezus zo radicaal: haat je oude leven en kom in alles naar Mij toe. Dat is toch bijna beangstigend? Een andere vrouw heeft zichzelf al heel vaak gegeven aan mensen. Ze is zo vaak vernederd en pijn gedaan. En toch moet en wil ze het telkens van zichzelf opnieuw doen. Het doet pijn, en toch doet ze het. Want ik wil Jezus volgen.

En ik voel die radicaliteit bijvoorbeeld ook als het om geld gaat. En dat doet bij mij zeer. Want ik heb een spaarrekening en Jezus zegt, als je veel hebt, geef het weg. Als je twee kledingstukken hebt, geef het ene weg. Ik word er een beetje bang van. Wat moet ik met al mijn geld en mijn spaarrekening? Ik hoop dat je iets voelt van die angst van Jezus. Dat je iets van de angst voelt die veel christenen voelen bij wat Jezus zegt. Het is zo radicaal, het doet pijn. Het doet pijn om Hem te volgen. Het is je oude leven afleggen. Ik hoop dat je het herkent. Als je het niet herkent moet je volgens mij jezelf afvragen of je Jezus niet tam gemaakt hebt. Dat als je Bijbel leest je alle moeilijke verzen waarin Jezus moeilijke dingen zegt, denkt, ja maar. Jezus is niet tam en zijn oproep is radicaal.

Maar Jezus is zelf ook bang voor deze weg. En die angst blijft, hierna gaat hij de tuin van Gethsemane in en daar is Hij opnieuw doodsbang. En aan het kruis roept hij uit, Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Hij doet dat in paniek, angst. En toch houdt Hij het uit, Hij houdt het uit bij zijn angsten en gaat de weg van gehoorzaamheid. Maar hoe doet hij dat, waarom doet hij dat? Die vragen vind ik belangrijk omdat ik dezelfde weg als Jezus wil gaan, maar ik dus die angst in mijn hart ken. Hoe moet ik Hem volgen?

Als ik kijk naar deze gedeeltes zie ik drie motivatiebronnen voor Jezus. Drie redenen waarom hij het doet. Als eerste, Jezus keek vooruit. Hij zegt, de tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Het moment, het uur is gekomen waarop ik in Mijn heerlijkheid verheven zal worden. Ik zal worden grootgemaakt. Hebreeën 2 vers 12 verwoordt het als volgt: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken voor de schande van het kruis. Jezus zag heel die moeilijke weg voor Hem. Maar Hij keek vooruit en zag, in de hemel zal Ik bij Mijn Vader zijn en Ik zal een Naam krijgen boven alle namen. Ik zal genieten van Mijn Vader, Wij zullen genieten van elkaar, het zal goed zijn. En zo hield Hij het vol. Hij hield Zijn oog op het einddoel. Toegepast op ons betekent dit, als je het zwaar hebt, als je Jezus volgt en je voelt de radicaliteit en het is moeilijk. Kijk dan vooruit. En weet, de Vader zal mij eren. Dat zegt Jezus in vers 26, wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. Een mooie belofte na die radicale oproep.

Voor mij betekent dit bijvoorbeeld dat ik dominee blijf. Heel vaak denk ik, mijn oude mens, ik wil dit niet meer. Ik wil gewoon een baan waar ik lekker veel verdien, waar ik een mooi leven kan leiden, waar ik gezien word en niet zomaar meer een domineetje ben in Rotterdam. Op die momenten probeer ik mezelf altijd te bemoedigen. Nee Ruard, het gaat niet hier om deze aarde, het gaat niet om wat mensen zeggen. Het gaat om God. Hij zal eer geven. Dat is de eerste reden waarom Jezus het volhoudt.

De tweede. Jezus zag de waarde van de weg die Hij ging. Hij zegt als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Met andere woorden, ik ga sterven als een graankorrel. Maar mijn dood zal heel veel vrucht oproepen. Wij zien het resultaat daarvan. Heel veel christenen die geloven. Als je de weg van Jezus gaat, dat is moeilijk, hou vol. Weet, kwetsbaarheid roept kwetsbaarheid op. Openheid roept openheid op. Eerlijkheid roept eerlijkheid op. En liefde roept liefde op. Het is moeilijk, maar ga daarvoor. De graankorrel die sterft brengt vrucht.

De derde reden waarom Jezus het volhoudt. Hij wil laten zien hoe groot Gods naam is. Hij heeft Zijn Vader lief, de liefde voor Zijn Vader. ‘Vader, laat nu zien hoe groot Uw naam is’, zegt Hij in vers 28. En hier zie je het hart van Jezus als het ware blootgelegd. Alles wat Hij doet, doet Hij voor Zijn Vader. Hij wil dat heel de wereld ziet hoe mooi, en schitterend en heerlijk God is. Dat geeft Hem kracht. Als Hij deze weg gaat, dan gaat Hij die zodat iedereen naar de Vader kan kijken en kan zeggen, wat een geweldige Vader! Als jij dus achter Jezus aangaat en het moeilijk is, hou dit in gedachten. Voor wie doe je het? Je doet het voor God zelf, voor Jezus, die zo ongelooflijk schitterend mooi is. En alles wat jij doet voor Hem maakt Hem groot. Als je Zijn leven leidt en alles hier op aarde doet zoals Hij deed, dan wordt Hij groot gemaakt. Wat is dat geweldig, wat is dat mooi. Doe je dat niet, kies je voor een leven hier op aarde, heb je dat leven lief en volg je niet die radicale Jezus? Dan laten jouw daden zien, ik vertrouw Hem niet echt.

We zijn onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Een schitterend mooi feest waarin we vieren dat Jezus overwon en dat Hij de zonde wegnam. We vieren dat Christus Koning is. En omdat de zonde weg is de Geest nu in ons kan wonen. En die Geest kan in ons een nieuw leven wekken en dat doet Hij ook. Maar laat deze Pasen en Goede Vrijdag niet alleen maar een feest zijn over wat Christus gedaan heeft voor jou. Laat het ook vooral een feest zijn voor wat hij doet in jou op dit moment. Want Hij werkt Goede Vrijdag en Pasen iedere keer weer opnieuw. Hij zorgt ervoor dat we achter Hem aan kunnen gaan, het graf in, het nieuwe leven. Laat het echt ook jouw Goede Vrijdag en Pasen zijn. Als je naar de kerk gaat, online of offline, vraag jezelf af, is er iemand die iets tegen me heeft? Als dat zo is, stop met wat je doet en maak het goed met die persoon. Als je naar de kerk gaat en je weet dat iemand niet vergeeft, stop met wat je doet en ga eerst vergeven. Dan kun je zeggen, ja Ruard, dat is zo moeilijk. Je weet niet wat ik heb meegemaakt. En dat klopt. Christus weet het. Hij heeft veel meer meegemaakt en Hij deed het. Mensen, ik wens jullie onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen toe dat jullie Jezus’ woorden eigen mogen maken. Dat jullie Hem mogen volgen in de radicaliteit. In liefde voor Hem. Omdat je weet dat het een heerlijke toekomst zal bewerken. Omdat je weet en gelooft dat deze weg Leven is. Amen.