Groot Nieuws
EO

18 november: Genade is gein

  1. Nieuwschevron right
  2. 18 november: Genade is gein

Muziek rond de meditatie met als thema “Genade is gein” (Rom. 6:1-11), die wordt verzorgd door dominee Imko Postma, predikant van de Gereformeerde Kerk in Genemuiden

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Gods goedheid houdt ons staande, Psalm 107:1 en 10

2) Als Gij, o heer, mijn leven in Christus aan wilt zien, geen bundel

3) Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, Joh. de Heer 542

4) Vader U bent goed, Opw. 630

5) Ach, blijf met Uw genade, Joh. de Heer 924

6) Veilig in Jezus’ armen, Joh. de Heer 523

7) Amazing grace, Ev. Liedboek 203

8) God heerst als Opperheer, psalm 97:1, 6 en 7

9) Een vaste burcht is onze God, Joh. de Heer 413

10)Neem mijn leven, laat het Heer, Joh. de Heer 134

11)Breng dank aan de Eeuwige, Opw. 331

Meditatietekst

Als ik eens een grapje maak aan het begin van een preek, dan kan ik daarna veel serieuzer en dieper gaan. Dieper, dan wanneer ik direct een gewichtige toon aansla. Humor, gein is gezond, omdat je daardoor juist ook diepere verbinding kunt maken.

Wij kennen het woord ‘Gein’ in onze taal. Gein maken, een geintje uithalen. Een grapje, met elkaar lachen.

Stel u rijdt, natuurlijk per ongeluk, eens te snel. Vervolgens wordt u door een agent met een laserpistool vd weg gehaald. U hebt te hard gereden. Nadat je dan schrikt en eventueel kwaad wordt, grijp je bij wijze van spreken al naar je portemonnee, want je weet direct…dit gaat geld kosten. U hoort, ik spreek uit ervaring.

En stel u dan even voor dat deze agent naar u toekomt en zegt: U hebt te hard gereden….waarop u denkt, ja, dat weet ik, zeg maar hoeveel me dat gaat kosten. En dat de agent dan zou zeggen. U hebt te hard gereden, daarom krijgt u nu deze nieuwe bmw, en hij wijst die ook aan. Die staat voor u klaar. …

Geintje zeker! Dat kan niet. Ik heb wat fout gedaan en nu wordt ik beloond?!

Kijk, dat is nou genade!

Dan moet u weten dat Gein komt uit het Hebreeuws en daar ‘gunst’ betekent. Genade, een gunst = gein. Genade is gein.

Dat kan toch niet?!

Maar dit is precies wat er in het evangelie gebeurt.

Onmogelijk Paulus, wat je nu zegt! Nu moet ik mezelf rekenen als dood voor de zonde…dus onaantastbaar voor de zonde, voor het verkeerde, en levend in Christus?!

Geintje zeker?!

Nee, geinige ernst van het Evangelie. Zo radicaal is het. Als wij door het geloof met Christus zijn gestorven en opgestaan….dan ervaren we over het algemeen NIET dat we onaantastbaar zijn geworden voor de zonde. Zeker niet. Maar dat is ook niet wat er staat. De Heilige Geest weet dat.

Daarom gaan we vanmorgen lezen wat er wel staat. Er staat duidelijk niet dat we ons dan zo voelen! ‘dood voor de zonde’, m.a.w. het verkeerde kan mij niet meer raken!

Er staat: Zo moet u zichzelf rekenen!. Zo moet u zichzelf zien! We worden opgeroepen nu even niet te voelen, maar te rekenen. We mogen naar de feiten kijken. In Gods ogen is iemand die met Jezus gestorven en opgestaan is, zich daaraan toevertrouwd…onaantastbaar voor de zonde.

Ja maar…dat is toch niet zo? Kijk ns naar mn leven. Dat is misschien zo slecht nog niet, maar zonder zonde, volmaakt, is het niet te noemen.

Dat kan prima waar wezen. Maar wat er staat blijft wel waar. Want wat bedoelt is, is dat de zonde je ten diepste niet meer van God kan scheiden. Je in die zin niet meer kan raken, kan aantasten.

Zeker, mijn leven door m’n eigen bril bekeken is niet volmaakt. Maar het evangelie bepaalt ons erbij om dan even door Gods bril naar jezelf te kijken. En dan blijkt dat je in Hem, in Jezus Christus volmaakt bent. En vanuit DIE werkelijkheid mag je gaan leven. Dat is de werkelijkheid in Gods ogen. Inderdaad, eigenlijk nooit in m’n eigen ogen.

Dat is Goddelijke Genade. Dat is hemelse Gein.

Je mag instappen in die splinternieuwe BMW (alhoewel het een gebrekkig voorbeeld is) omdat je door het geloof, de volmaakte kleren van Jezus aan hebt gekregen. En je eigen vieze kleren(overtredingen), die neemt Hij graag van je over.

Echt?! Ja, echt. Dat is nou die vreemde ruil, zoals Luther, de reformator, het al noemde, nu precies 501 jaar geleden.

Dan mag uw leven anders worden. Minder zelfverwijt. Minder ongenadig voor jezelf. Meer God dankend, Jezus de eer gevend. De Heilige Geest in je grootmakend voor Zijn werk.

Ons denken mag zo telkens vernieuwd worden naar Gods manier van denken. Dat is werkelijke bekering. Dat is geinig. Dat is genadig.

De vraag is dus uiteindelijk niet of God wel genadig is, maar of ik deze geinige, bizarre ruil accepteer. En of ik er uit wil leven…of blijf ik liever menselijk, klein, ongenadig over mezelf en anderen denken en doorleven? Velen kiezen hiervoor. Met als gevolg: Weinig tot geen verandering of doorbraak in geloofsleven. Weinig tot geen oog voor de natuur en mensen om je heen.

‘zo dient u dan uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus’.

Dit Woord betekent voor mij iedere keer weer opnieuw ‘bekering’. Ten leven. En dat wenst Gods woord met mij ook u toe.

Nog een gezegende zondag.