Groot Nieuws
EO

19 mei: Focus tijdens de wedstrijd

  1. Nieuwschevron right
  2. 19 mei: Focus tijdens de wedstrijd

De meditatie wordt verzorgd door kandidaat Kees Budding, pastoraal medeweker in de Hervormde Gemeente van Ederveen. Thema: Focus tijdens de wedstrijd (Hebr. 12:1-3)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Zingt, zingt een nieuw gezang den Here, Psalm 98:1 en 4

2) Jezus, rots van mijn vertrouwen, geen bundel

3) God, Schepper van de morgen, geen bundel

4) De kracht van Uw liefde, Opw. 488

5) Veilig in Jezus’ armen, Joh. de Heer 523

6) Ik bouw op U, Opw. 124

7) O hoogt’ en diepte, looft nu God, Ned. Herv. Bundel Gez. 177: 1, 4, 5 en 6

8) Ik zal er zijn, Opw. 770

9) Gij volken hoort, waar g’ in de wereld woont, Ned. Herv. Bundel Psalm 49: 1 en 6

10)Voorwaarts Christenstrijders, Joh. de Heer 106


Meditatietekst

Lezen: Hebr. 11: 39 – 12: 3

Deze morgen zijn we getuige van een wedstrijd. Tot het uiterste gespannen staan de atleten klaar om weg te springen. Hier hebben ze alles voor gegeven en maandenlang naar toe gewerkt, en ze zullen er alles aan doen om straks de gouden medaille in ontvangst te nemen. Het startschot klinkt….nu komt het erop aan! We zien als het ware het oude amfitheater voor ons. Een juichende menigte op de tribune, de marathonlopers in de ring. Wat een concentratie, wat een inspanning….

Op deze manier spoort de schrijver van de Hebreeënbrief zijn lezers aan om te volharden. Om te volharden in het geloof. Hij heeft zojuist, zoals hij het zelf noemt, een wolk van getuigen opgeroepen. Mensen die dwars tegen de omstandigheden in, bleven geloven. Zij zijn als een stofwolk of een zandwolk, die, als je erin zit, helemaal om je heen zijn. Waar je niet los van kan komen. Maar je zou ook kunnen zeggen: “Als een hemelwolk zweven zij boven ons”.

Allemaal “gewone” mensen, die standvastig bleven omdat zij getuigden voor de waarheid en vasthielden aan de belofte. Nee, ze hadden de vervulling in dit leven niet gekregen, maar bleven ondanks dat volharden. De gelovigen in die tijd, waren omringd door deze mensen. Want, het wordt wel duidelijk: Geloof vraagt om volharding! En juist in de strijd wordt dat geleerd. Dat ervoeren de ontvangers van deze prachtige Hebreeënbrief ook. In het midden van vervolging, staan in een maatschappij waarin je in de minderheid bent. Ja, in een maatschappij waar het je leven kon kosten als je geloofde.

Dat brengt mij bij de vraag aan u en aan jou: Hoe staat u en jij in het leven? Gelooft u dat? Bent u een volgeling van Jezus Christus? Mag u door genade zeggen: Ik ben een kind van God! Want dat is wel duidelijk, dat waren de ontvangers van deze brief wel! En dat is nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Dat is nodig om vast te blijven staan in deze wereld waarin zoveel op ons afkomt. Dat moesten de lezers van deze brief weten, en dat moeten u en ik weten. Want alleen door het geloof kunnen we staande blijven.

En daarom worden de lezers van deze brief aangespoord om hun focus niet te verliezen! Focus tijdens de wedstrijd, maakt het verschil tussen winst of verlies! Zonder focus, geen winst maar verlies. En daarom wordt het leven vergeleken met een wedstrijd. Hoort u het: Wed---Strijd. Het heeft dus met strijd te maken. En wat heeft een goede marathonloper nodig? Dat hij alles aflegt wat hem in de weg staat. Zelfs het minste wat hem zou kunnen hinderen, kan hem de overwinning kosten. En daardoor is hij of zij al maanden bezig met voorbereiding. Precies de goede voeding, een goede uitrusting enz. Nu, dat geldt ook voor ons leven.

De schrijver zegt: “laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt.” Hier wordt vanuit het Grieks een bijzonder woord gebruikt, waar je vanaf zou kunnen leiden dat de zonde heel makkelijk om je heen glijdt. Je zou het kunnen vertalen als een strik waarin je vast komt te zitten, die je pas vertraagt. Heel subtiel….maar het verminderd de snelheid. Kijk, een renner neemt echt geen zwaar voorwerp mee. Maar het gaat erom dat wij de zonde van ons af laten glijden. De zonde legt onopvallend beslag op onze tijd, en wanneer je niet waakzaam bent zul je daardoor ten val komen. Dat is het beeld.

Maar hoe is dat mogelijk? Door te focussen! Alleen de focus brengt je bij de overwinning. Hoor maar: “terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” Daar ligt dus het geheim van de overwinning. Deze Jezus staat aan het begin en het einde. Hij is de Voorman en de Voltooier van het geloof. Deze Jezus is zo anders als al die getuigen die ons voorgegaan zijn. Hij is onze grote Wegbereider. Hij heeft een effen pad gemaakt waarlangs we kunnen gaan, en alleen Hij stelt ons in staat om het kleed van de zonde van ons af te laten glijden.

Beste luisteraar, u kunt mij niet zien, maar ik zou met mijn vinger naar omhoog willen wijzen. Want daar zit Hij! Let er toch scherp op, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, let toch op deze Jezus. Hij heeft zoveel te verduren gehad van deze zondaars, Hij heeft het alles verdragen, ja Hij is tot het uiterste gegaan om u en mij te redden. Kijk omhoog, want Hij is niet alleen de weg van het kruis, van de dood gegaan, maar Hij is opgestaan en naar de hemel gevaren, en Hij zit nu aan de rechterhand van God.

Kijkt u al op deze manier naar Hem? Ja, u die een strijd te voeren hebt in deze wereld. Misschien wel voor u die het leven niet kan zien als een wedstrijd maar juist het leven als een strijd ervaart. Mag ik tegen u zeggen: Leg maar af, alles wat u kan hinderen, alles wat je ogen troebel maakt, leg alstublieft af alle zonde, en houdt uw ogen gericht op Jezus. Hij is de Enige, die zo laag af kan dalen, dat Hij ook deze morgen in uw hart komt. Sterker nog, Hij wil u deze morgen aanraken, en kijkt u met Zijn genadige ogen aan en zegt het: Ik ben er! Ik zal er Zijn! Ik draag je!

Stamel het deze morgen dan maar na en zing het maar zachtjes mee: “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser…..gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan. Kijk, dat is focus tijdens de wedstrijd.

Nee, dat is focus in de strijd. Soms al hijgend en misschien wel strompelend, uitzien naar de overwinning! Focus op deze Jezus brengt je bij de jubel: “Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.”