Groot Nieuws
EO

27 december: Stilte in de hemel

  1. Nieuwschevron right
  2. 27 december: Stilte in de hemel

In deze laatste Groot Nieuws van 2020 sluit traditiegetrouw ds. Arie van der Veer het jaar af. Hij doet dat met de woorden uit Openbaring 8:1. Zijn thema is: Stilte in de hemel.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Psalm 90: Gij zijt, o Heer’, van d’ allervroegste jaren, geen bundel

2) Samen in de naam van Jezus & Heerlijk is Uw Naam, Opwekking 167

3) Ik Kom In Uw Heiligdom Binnen, Opwekking 192

4) Vader, hoor ons bidden, geen bundel

5) Hemelse Vader, Joh. De Heer gez. 931

6) Stil, Mijn Ziel Wees Stil, Opwekking 717

7) Psalm 62: Mijn ziel is immers stil tot God, geen bundel

8) Ik zag het nieuw Jeruzalem, Uit aller mond lied 185

9) Eens als de bazuinen klinken, Joh. De Heer gez. 69

10) Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe Naam, Ned. Herv. Bundel gez. 132

11) Heerlijk Is Uw Naam, Opwekking 379

Meditatie

Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.

Openbaring 8:1


Het staat er zo gewoon.

Alsof er in de hemel net zo’n klok hangt als op het station. Je kijkt er naar. Je moet nog een half uur wachten. Maar hoe kan je uitleggen, als er sprake is van een half uur stilte in de hemel?

Is dat lang of juist heel kort? In de ogen van God zijn duizend jaren als een dag. Maar in de beleving van mensen is een half uur bewust stil zijn juist heel lang.

Wij zijn gewend aan het houden van twee minuten stilte. We doen dat al jaren op de avond van de 4e mei. Dan is het doodstil op De Dam. Naar je beleving is dat best lang. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten. Je wacht in stilte op de tonen van de muziek.

Stilte kan adembenemend zijn. Zoals de stilte in een bos. Je hoort de vogels om je heen. Maar stilte kan ook angstaanjagend zijn. Zoals de stilte in een pikdonkere nacht.

Ik sta vanavond met u stil bij die stilte in de hemel. Maar hoe is dat met stilte in de hemel? Ik vind het wel passend daar, aan het einde van dit tumultueuze en donkere jaar bij stil te staan.

Het gebeurde na de opening van het zesde zegel van de boekrol van God. Jezus, die in het visioen eruitzag als een strijdvaardig lam, was begonnen met het lezen en uitvoeren van wat in het grote boek van God geschreven stond.

Het verbreken van elk zegel luidde weer een nieuwe heftige gebeurtenis op aarde in. Toen het lam het zesde zegel verbrak, zag Johannes hoe er op aarde een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart en de maan werd zo rood als bloed. Iedereen vluchtte in grotten en tussen rotsen in de bergen. De mensen schreeuwden: ‘De grote dag is gekomen waarop God en het lam de mensen straffen. Wie kan er nu in leven blijven?’ Totale paniek op aarde. Het einde van het leven op aarde leek gekomen te zijn.

Het Lam maakte zich op het laatste zegel te gaan verbreken. Welke ramp zou er nu nog komen? Zeven engelen stelden zich op. Elke engel had een bazuin. Klaar om te blazen. Nog even en dan zou hun alarm gaan klinken. Maar toen was het ineens stil Een half uur lang. Een aanjagende stilte voor een ongekende storm.

Maar er kwam ineens een andere engel tevoorschijn. Hij ging op een altaar een wierookoffer brengen. Het bleken de gebeden van de heiligen op aarde te zijn. Als wierook stegen de gebeden tot God.

Te midden van het hemels geweld was er dus tijd en ruimte van de gebeden van mensen op aarde. Daar onderbrak het Lam zijn werk voor. Een half uur stilte in de hemel voor de gebeden van jou en mij. Zijn heerschappij gaat niet buiten ons om.

Het was dus een half uur stil geweest als inleiding voor een vergeleken bij alle andere gebeurtenissen niet zo spectaculair moment: het binnen brengen van de gebeden van de mensen op aarde. Nooit was het tot nu toe stil geweest in de hemel Toen wel.

Ons bidden is ook voor de hemel belangrijk. Niet allereerst voor onszelf maar voor het verloop van de geschiedenis. Passend ook bij deze laatste fagen van 2020. Bidden haalt de hemel. En het haalt daarna wat uit op aarde. Bidden is het meest voor de hand liggende wat christenen aan het eind van 2020 kunnen doen.

We krijgen niet altijd wat we vragen. De martelaren in de hemel kregen als antwoord dat ze nog moesten wachten. God verhoort maar op Zijn manier en Zijn tijd. Maar in dit fragment van het visioen wordt er een nauwe relatie gelegd tussen de gebeden en wat in de wereld gebeurt en op aarde gaat gebeuren. Daar word je stil van.

In het visioen wordt daarna vuur op de aarde geworpen. Het is ook het signaal voor de engelen om op de bazuinen te blazen. Alarm te slaan. De gerichten gaan komen . Bereid u om God te ontmoeten! Buig voor Hem. Gods kinderen staan er biddend achter,

God wacht op de stem van zijn kinderen. Maar met ons bidden hebben wij invloed op het concrete verloop van de aardse geschiedenis. In de ogen van de wereld speelt de kerk geen rol van betekenis. En helemaal ons bidden niet.

Maar dan hebben zij het helemaal mis. God wacht op de stem van zijn kinderen. Ons bidden bereikt de hemel. In het visioen is het een engel die alle gebeden verzamelde in een gouden wierookschaal. Onder ademloze stilte liep hij met die schaal naar voren naar het altaar vlak voor de troon van God. De gebeden werden op het vuur gelegd. En dankzij veel wierook stegen al die gebeden op tot God. aangereikt.

Voor dat de laatste bazuinen gaan klinken luistert God naar de gebeden van zijn kinderen. Hij rekent er mee. Ze werken wat uit.

De laatste dagen van 2020. Het kan nog. De inzameling van de gebeden is nog bezig. Mag ik u dringend vragen om u aan te sluiten. Het mag en het kan. Ook al zijn onze gebeden gebrekkig en onvolmaakt. De hemel zorgt voor veel wierook. Gereinigd en geheiligd stijgen ze op naar Gods troon.

Het wordt de tijd van de laatste bazuinen. Maar vooraf is daar plek voor jouw gebed met al jouw zorgen en alles wat in je hart leeft.

De hemel ruimt er te midden van alles wat daar nu gebeurt er een half uur voor in.