Groot Nieuws
EO

14 januari: Bewaar uzelf in de liefde van God

  1. Nieuwschevron right
  2. 14 januari: Bewaar uzelf in de liefde van God

Een meditatie en muziek rondom het thema, verzorgd door dominee Evert Jan prins van de Hervormde Gemeente in Daarle.

Groot Nieuws

Liederen

1) Dan zingen zij, in God verblijd, Psalm 138:3 en 4

2) O liefde Gods, oneindig groot, JdH 571

3) Nader mijn God bij U, JdH 456

4) God van liefde, God van trouw, geen bundel

5) Ik wil zingen van mijn Heiland, JdH 657

6) Liefde was het, onuitputt’lijk, JdH 548

7) O grote God die liefde zijt, LvdK Gez. 481

8) Wij loven U en willen dankbaar zingen, geen bundel

9) God heb ik lief, want die getrouwe Heer, Ps. 116: 1,2 3 en 10

10)Als de stilte spreekt, geen bundel

11)Liefde Gods die elk beminnen, Nwe LvdK 754:1,2 en 3

12)God roept ons broeders, tot de daad, LvdK 474

Meditatietekst

Vandaag wil ik met u lezen uit de brief van Judas. Judas is een broer van de Here Jezus. En in vers 17 tot en met 21 van zijn brief roept Judas zijn lezers op om goed op zichzelf te passen. We luisteren naar zijn woorden:

17 Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus,
18 dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen.
19 Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.
20 Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,
21 bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

Misschien hebt u in huis iets van grote waarde. Een oud erfstuk of een duur sieraad. Iets dat u goed bewaart in een kast of in een la. Op een plek waar het geen beschadigingen kan oplopen, waar het veilig ligt en niet kwijtraakt.

Nu zegt onze tekst van vanmorgen dat je jezelf moet bewaren. Misschien zeggen ze weleens tegen u: “pas goed op jezelf.” Zorg ervoor dat je niet in gevaar komt. Dat je jezelf niet verliest in allerlei drukte of spanning. “Bewaar uzelf.” Waar moet je jezelf dan in bewaren? In de liefde van God!

Het kan zijn dat u denkt: moet ik mezelf bewaren? God bewaart ons toch in zijn liefde? Denk aan de woorden uit Psalm 121: “de HERE is uw Bewaarder. De HERE zal u bewaren voor alle kwaad.” Als Hij ons niet vasthoudt en beschermt, dan zijn we toch nergens?

Dat is zeker waar. Zonder Gods liefdevolle bewaring wordt het niet wat. Judas zegt dat trouwens ook. Aan het begin van zijn brief schrijft hij dat de gelovigen door Jezus Christus worden bewaard. Ook zijn woorden “bewaar uzelf in de liefde van God” geven aan dat het begint met zijn liefde. En Gods liefde is een liefde waarin Hij zichzelf helemaal geeft. Die liefde van God leren we vooral kennen door Jezus Christus. Hij is Gods liefde in eigen persoon. Als u wilt weten hoeveel God van u houdt en hoe graag Hij u bewaart: kijk dan naar zijn Zoon Jezus. Hij had zelfs zijn leven ervoor over om te laten zien dat God ons liefheeft en kostbaar vindt. Zo kostbaar, dat Hij ons wil bewaren.

Maar toch doet Judas ook de oproep: “bewaar uzelf in de liefde van God.” Blijkbaar is dat nodig… blijkbaar is er het gevaar dat je anders kwijt raakt. Judas ziet dat gevaar ook bij de gelovigen in zijn eigen tijd. Ze dreigen bij God vandaan te gaan. Er zijn namelijk mensen de christelijke gemeente binnengeslopen, die een eigen draai aan het evangelie hebben gegeven. Ze zeggen: “God is toch liefdevol, Hij vergeeft toch alles? Nou, dan kunnen we doen wat we zelf willen. Dan hoeven we ons aan geen gebod meer te houden. We zijn helemaal vrij. Vrij om voor onszelf te gaan. En als er iets fout gaat, maakt God het wel weer goed!”

Eerlijk is eerlijk, dat spreekt wel aan. Dat je lekker kunt doen waar je zelf zin in hebt, want God is toch liefde? Zo’n opvatting heeft ook op christenen grote aantrekkingskracht. Niet alleen vroeger, maar ook nu. En je wordt er zo in meegezogen. Maar daarmee word je wel weggezogen van God. En van zijn liefde. Want als je leeft voor jezelf, is er voor de liefde van God geen plaats meer.

Daarom die oproep van Judas: “bewaar uzelf in de liefde van God.” Die liefde is een schuilplaats. Een basis, waarin we bescherming vinden tegen het keiharde egoïsme dat ook ons zo makkelijk in z’n greep krijgt. Ga naar die schuilplaats van Gods liefde. Daar leer je om niet gericht te zijn op jezelf. Daar leer je dat je jezelf niet hoeft te bewijzen. Daar heb je rust en ben je veilig.

Bewaar uzelf. Eigenlijk is deze oproep van Judas in het meervoud geformuleerd. Hij spreekt meerdere mensen aan. Je zou ook kunnen zeggen: bewaar elkaar. Zorg ervoor dat anderen Gods liefde niet verlaten en afdwalen op de weg van het egoïsme. Houd elkaar binnenboord in de liefde van God.

Hoe kunnen we dat doen, onszelf bewaren in die veilige basis van Gods liefde? Judas noemt een aantal dingen die daarbij heel belangrijk zijn. Hij geeft als eerste opdracht mee: “bouw uzelf op in het allerheiligst geloof.” Ook dit is weer een oproep aan meerdere mensen. Geloven is: bouwen op Christus, die ons fundament is. Dat bouwen kunnen we doen door onze kennis van God te vergroten… de Bijbel lezen en ons daar samen in verdiepen. Bouwen doe je ook door jezelf en anderen elke dag weer aan God toe te vertrouwen.

Dat doe je door middel van het gebed. En dat is de tweede opdracht die Judas geeft om onszelf in de liefde van God te bewaren: “bid in de Heilige Geest.” Een van de belangrijkste taken van de Heilige Geest is, dat Hij ons helpt bij het bidden en ons de woorden in de mond legt. Hij draagt ons gebed tot in de hemel. Hij zorgt voor de verbinding tussen God en ons. Als we in afhankelijkheid van de Geest bidden, blijft onze relatie met de Here God levend en bezield.

Als derde zegt Judas dat we onszelf in de liefde van God moeten bewaren door te leven met verwachting. Als we schuilen in de liefde van God, dan hebben we perspectief. Dan weten we: ons leven heeft geen einde, het is eeuwig. Dankzij de barmhartigheid van Jezus Christus, die voor ons zijn leven gaf. Zodat wij toekomst hebben. Een toekomst, waarin geen egoïsme meer voorkomt, waarin mensen het elkaar niet meer moeilijk maken, waarin liefde heerst.

Daar kijken we naar uit en daar leven we naartoe. In de zekerheid dat we bewaard worden. En met de opdracht: pas goed op uzelf!