Groot Nieuws
EO

1 dec: Sterke God

  1. Nieuwschevron right
  2. 1 dec: Sterke God

Muziek rond het thema van de meditatie “Sterke God” (Jesaja 8:23-9:6). De meditatie op deze eerste adventszondag wordt verzorgd door Maurits Luth, voorganger van de Baptistengemeente in 2e Exloërmond/Valthermond.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

01) Lof zij de Heer, LvdK 434

02) Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, Psalm 18: 9 en 15

03) Gaat stillen in den lande, LvdK 127

04) Uw sterke Hand, Opwekking 598

05) O kom, o kom Immanuël, LvdK Gez. 125: 1, 4 en 5

06) Machtig God, sterke Rots, Joh. de Heer 92

07) Kom tot ons, de wereld wacht, LvdK Gez 122

08) Een Kind is ons geboren, geen bundel

09) Op U mijn Heiland blijf ik hopen, LvdK Gez. 118

10) God lof! Nu is gekomen, LvdK Gez. 121

11) Grote God, wij loven U, Ned. Herv. Bundel, Gez.149

Meditatietekst

De geboorte van de Messias (Jesaja 8:23-9:6)

23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd
minachting heeft gebracht
over het land van Zebulon

en over het land van Naftali,
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen
aan de Weg van de zee,
de overkant van de Jordaan,
het Galilea waar de heidenvolken wonen.
9 1 Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.
2 U hebt dit volk talrijk gemaakt;
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst,
zoals men zich verheugt
wanneer men de buit verdeelt.
3 Want het juk van hun last,
de stok op hun schouders,
en de knuppel van hun slavendrijver
hebt U verbroken als eens op Midiansdag.
4 Ja, elke laars,
stampend met gedreun,
iedere soldatenmantel,
gewenteld in bloed, zal verbrand worden,
voedsel voor het vuur.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,

om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Voor ik predikant werd en
voordat ik ook nog maar aan mijn theologie-studie was begonnen,
woonde ik een half jaar in Israël.
Menig Israëli was daarover verbaasd:
waarom je dat toch als jonge Hollandse vent zou doen.
En de verbazing werd alleen nog maar groter wanneer ik uitlegde
dat ik dat deed om élke ochtend op de Universiteit van Haifa Hebreeuws te studeren. En als de mensen op dat moment nog niet afhaakten, maar geïnteresseerd verder wilden praten
pakte ik menig keer mijn Hebreeuwse Bijbel er bij
en vroeg ik wat ze dachten van mijn huidige vertaalwerk.
Ook mijn vertaalwerk van Jesaja 9 - het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen.

Want misschien klinken u de woorden van Jesaja 9 wel vertrouwd, maar voor anderen heb ik gemerkt - ook voor veel Israëli’s,
zijn dit helemaal geen bekende woorden. En zodra de woorden wél bekend worden, zijn het voor sommigen hele ongemakkelijke woorden. Want het legt direct open en bloot: waarom synagoge en kerk niet hetzelfde zijn.

Er wordt gesproken over de Messias - dat is voor iedereen overduidelijk. En per vers hoor je het mooier worden, het verhaal van deze beloofde Redder: De reputatie van Galilea gaat er op vooruit in 8:23, en het veelbelovende licht gaat op in hoofdstuk 9, vers 1 de vreugde daarover is tastbaar in vers 2, en ja, hóé prachtig de belofte over Iemand die elke soldatenlaars vernietigd in vers 3 en 4.
Maar dan!
Vers 5...

Het begin vers 5 is nog goed te volgen voor iedereen.

“Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven...”

De Messias is een “mensenkind” - van het mannelijke geslacht...
Een “mensenzoon” met raad - wónderlijke raad - en daad - een heerschappij rustend op Zijn schouder.
Maar dan die tweede Naam van Hem:
... “Sterke God.”
“God” - El - d.w.z. : God, zoals het woord nog eens 230 keer voorkomt. “Sterke” - Gibbor - d.w.z.: Sterk, machtig, klaar voor de strijd.

Onvoorstelbaar!
Want in de oren van velen is God altijd kinderloos gebleven!
“God die een Zoon zou hebben: dat is tegen het goddeloze aan”
- wordt er door velen beredeneerd.
Dat is onvoorstelbaar: en velen willen het dan ook creatiever en anders gaan vertalen, maar dat lukt niet goed. Het staat het er zo duidelijk - en zelfs twee keer, ook nog in 10:21.
De Messias is de sterke God.
De Messias is volgens Jesaja 9, niet alleen een Kind, niet alleen een Zoon van mensen, maar ook en met name: de Sterke God.

Voor velen onvoorstelbaar - maar als we doorbladeren naar het Lukas evangelie zien we ook dat het al vanaf het begin van Jezus’ leven een omstreden - een aangevallen - belijdenis is geweest.
De vader van alle leugen, de duivel, maakt zich er erg druk over in het Lukas evangelie, hetgeen ons natuurlijk bevestigd in de gedachte dat het de waarheid is - Na de doop van Jezus horen we de Vader in Lukas 3 zeggen,
“U bent Mijn geliefde Zoon.”
Opnieuw: het klinkt en staat er zo duidelijk.
Jezus is de geliefde Zoon van God - zo duidelijk als een briefje, een stem uit de Hemel. Maar vervolgens horen we dat de duivel met man en macht juist precies dát, namelijk Jezus’ Godheid, wil betwijfelen en aanvallen in Lukas 4:
“Als u Gods Zoon bent...”,
“Als U de Zoon van God bent...”

En ook vandaag de dag wil iedereen Jezus wel een titel geven, als grote inspiratiebron of wijze leraar - maar gaat “Zoon van God” en “Heer” velen te ver.

C.S. Lewis, theoloog en bekende auteur, zette het op scherp, toen Hij schreef:

“Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God: of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem als een gek opsluiten, je kan naar Hem spugen en Hem als een demon doden;
of je kan aan Zijn voeten neervallen en hem Heer en God noemen. Maar laten we niet met neerbuigende nonsens aankomen
over hoe Hij een groot menselijk leraar was.” (einde citaat)

Ja, tegen allerlei stromingen, groeperingen en sekten in, vandaag-de-dag en zelfs al eeuwen lang, heeft de kerk dan ook aan Jesaja 9 en geheel Gods Woord vast willen houden en willen belijden:
Jezus: Hij is onze Heer en onze sterke God.
En we kunnen en mogen over veel verschillen in die kerk:
maar in die belijdenis vinden eigenzinnige evangelischen en rechtzinnige refo’s elkaar, gezamenlijk met orthodoxe oosterlingen en prijzend pinkstervolk.

Voor sommigen dus verbazingwekkend, ongelofelijk...
maar laten we eerlijk zijn:... is het voor jou, u en mij, ons, als christenen, soms ook niet heel “ongelofelijk”? ... Is het feit dat Jezus God is niet soms ook móeilijk om te geloven? Het is makkelijk gezegd,nog makkelijker bezongen, maar is het ook makkelijk te begrijpen?

Jezus: U bent Heer en God.
Het is eenvoudig, maar het is niet simpel.
... Dus laten we ook maar niet doen alsof wij dat nu allemaal doorhebben. Denk maar niet dat je daar uit komt met percentages,
berekeningen of gedetailleerde beschrijvingen.
“Het is hoe dan ook zoveel procent van dit en zoveel procent van dat. “

Want zie je? ...
Het sterke van die sterke God is dat Hij zo tó-taal anders is dan ons... Dit kán geen mens bedenken: dat er Zoon van mensen is die óók de Zoon van God is, Dat er een God is zó kwetsbaar in een voederbak die óók zegt alle macht te hebben in Hemel en op aarde. Dat er een God is, “machtig in de strijd,” die óók de “Vredevorst” wordt genoemd.

Dit kán geen mens bevatten: dat er op het keerpunt in de geschiedenis, op Golgotha, een moment was waarop
het meest ultieme kwaad geschiedde: het grove afwijzen van Jezus, de Zoon van God, maar dat dat óók tegelijkertijd het moment was
waarop het meest ultiem goede gebeurde: de mogelijkheid om door God weer aangenomen te worden als Zijn kinderen.

Het moment waarop wij Hem kruisigden... werd het moment waarop Hij ons omarmde.

Onvoorstelbaar.
Het mysterie van God en Zijn genade. Al die uitersten, al die paradoxen, en ook alle uitersten in uw leven, vinden een plek in de grootheid van onze “sterke God.”
En als je dat beseft, dan stop je vanzelf met beargumenteren: dan gaat het opeens maar zo om iets veel groters dan een juiste vertaling van een Hebreeuws woord. Dan is het de Heilige Geest die ons doet zeggen, vol aanbidding en vol overtuiging:
Jezus Christus is de Heer!

Dan kunnen we alleen maar tegen Hem zeggen, in gebed: Jezus, U bent de beloofde Messias, de machtige God, doe machtige dingen in mijn leven, tot Uw eer. Jezus: U bent de sterke Heer, wees Heer over álle gebieden in mijn leven, ook deze morgen en elke dag weer.

Ú! U alleen, wil ik aanbidden als mijn God. Amen.