Groot Nieuws
EO

Zondag 3 juli 2022

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 3 juli 2022

Een programma met koor- gospel- praise- en worship-muziek. Deze week een meditatie van Hedwig Komproe.

06:00-07:00
The Only Way I Know – Kenny Rogers, Michael McDonald & Kim Carnes
Deus Do Impossivel – Aline Barros
With You I’m Born Again – Billy Preston & Syreeta
Out Of My Bondage – Leigh Nash
One Thing – Charlie Peacock
Tijd – Pearl Jozefzoon
Bread Of The World – Clint Wells
No Filter – Britt Nicole
Always Good – Andrew Peterson
Alles Voor Mij Zijn – Joke Buis
It Is No Secret What God Can Do – Johnny Minick And The Stewart Brothers

07:00-08:00
On Faith Alone – Robert Pierre
Blessed Redeemer – casting Crowns
Be Still And Know – Steven Curtis Chapman
Levenslied – Janine Beens & Rebecca Steenbergen
I Know Your Name – Michael W. Smith
New Again – Brad Paisley & Sara Evans
Love And Mercy – Libera
Het Gaat Steeds Om U – Opwekking
Softly And Tenderly – Twila Paris
Psalm 67 – Kelly Ballard & Band
Teach Me To Love – Steve Green & Larnelle Harris
Hundred More Years – Francesca Battistelli
Untitled Hymn (Come To Jesus) – Chris Rice

08:00-09:00
Vader God I Vraag Mij Af – Opwekking
Psalm 138: Dan Zingen Zij, In God Verblijd – Samenzang Bovenkerk & Hollandkoor
Wat Hou Ik Van Uw Huis – Psalmen Voor Nu
Waar Ga Je Heen – Schrijvers Voor Gerechtigheid
O Hoogt’ En Diepte, Looft Nu God – Chr. Gem. Koor ‘Omnia Cum Deo’
In De Stilte – Marjolein Keijzer
Wat Voor Een Liefde Is Dit Toch – Herman Boon & Lydia Zimmer
Groot is Uw Trouw, O Heer – Deo Juvante
Eens – LEV
Adem – ADEM Project
Vrede Zij U – Chr. Mannenkoor D.E.V.
Psalm 112a – Christian Verwoerd
Alzo Lief Had God De Wereld – Samenzang Nederland Zingt
Wij verhogen Uw Naam – Sela
Daar Is Kracht In Het Bloed – Urker Mannen Dubbelkwartet

foto: eo.nl

Meditatie van Hedwig Komproe.

Titel: Geef uw zorgen en problemen over aan God

In mijn werk als ‘Christian counselor’ is het mij opgevallen dat angst één van de meest voorkomende oorzaken is waarom cliënten hulp zoeken. Of de emotie angst, volgens de boeken reëel is of niet, het speelt meestal een belangrijkere rol dan men in eerste instantie verwacht. De vraag doemt zelfs in toenemende mate op bij collega’s, waarom angst zo frequent aan de basis van diverse mentale klachten ligt. Of deze emotie nu drukmaken, zorgen maken, zenuwachtigheid, verontrusting of spanning wordt genoemd (om maar een paar willekeurige uitdrukkingen te noemen), als het zich dusdanig manifesteert dat men hulp zoekt, is er meestal sprake van dat de cliënt in wezen gevaar ervaart, zich onveilig voelt of op z’n minst onzeker is voor of door iets of iemand. Het is opmerkelijk dat angst gerelateerde hulpvragen zo veelvuldig voorkomen onder wedergeboren christenen.

Ervanuitgaande dat angst een emotie is, zijn er genoeg psychologische theorieën die hebben bewezen dat dit verschijnsel te verklaren is. Tegelijkertijd adviseren deze theorieën hoe ermee om te gaan. De inzichten van Sigmund Freud hierover, waar ik nog altijd een zwak voor heb, zal ik hier maar niet aanhalen omdat ze meestal (zowel onder gelovigen als daar buiten) als vloeken in de kerk worden beschouwd.

De Bijbel is echter klip en klaar over het begrip angst.

‘Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.’

2 Timotheüs 1:7

Treffend vind ik het woordgedeelte ‘laf’ in deze zin.

Je zou zeggen dat wij, als gelovigen, op basis van het Woord van God, beter moeten weten wanneer het angst en vrees betreft.

In de Bijbel…afhankelijk van welke vertaling je neemt, maar als het goed is staat er 365 keer in de Bijbel om niet bang te zijn. Kennelijk is het toch nodig dat dit gebod zo vaak in de Bijbel vermeld staat. Één voor iedere dag in het jaar. Vrees niet!

Mijn favoriete Bijbeltekst is al een lange tijd, Filippenzen 4:6-7.

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.’

Dit Bijbelgedeelte geeft kracht en houvast waardoor men alle denkbare situaties en omstandigheden zou moeten kunnen beheersen en niet hoeft te vervallen in angst of onzekerheid. Mocht men menselijkerwijs wankelen dan weet men na korte tijd weer te herstellen omdat men weet dat angst contraproductief is, niet van God, slecht voor de mentale èn de fysieke gezondheid en zo snel mogelijk verdreven moet worden.

Waarom blijven hangen in een mentale toestand die in alle opzichten tegen jezelf werkt.

Voor de volledigheid benoem ik het gegeven geestelijke groei, dat ook in dit geval geldt. Het is evident dat geestelijke groei qua snelheid per individu verschilt. Geestelijke groei is een persoonlijk proces, zoals gesteld in 2 Korintiërs 3:18 dat

‘Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.’

2 Korinthiërs 3:18

In het Engels vind ik het mooier ‘But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.’

2 Corinthians 3:18

Tijdens examenperiodes bijvoorbeeld zijn nog te veel mensen die falen door angst terwijl zij de stof goed beheersen. Er zijn extreme gevallen bekend waarbij de personen lijken te paralyseren bij het begin of tijdens het examen of dat zij de ruimte waar het examen wordt afgenomen niet eens betreden.

De omgeving kan wel roepen dat het zonde is maar daar mee is de persoon in kwestie niet geholpen.

Hoe dan wel? Met behulp van de Heilige Geest…

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.’

Johannes 14:16-17

Het is een beslissing die je moet nemen en je eraan houden. Beslissen dat je daadwerkelijk op God vertrouwt, wat er ook gebeurt.

Deze Bijbelse methode is buitengewoon effectief wanneer men inziet dat je je uiterste best kan en moet doen, maar dat je als mens beperkt bent en dat je het op gegeven moment echt aan God moet overlaten. De discipel die door de Here Jezus meer geliefd was, zegt het overduidelijk in Johannes 15

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’ Johannes 15:5.

Zorgen maken helpt in ieder geval niet dus.

Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’

Matteüs 6:27

Luisteraars…

‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.’ HET WERKT.

1 Petrus 5:7

God zegene u!

Psalmen voor U
Dit is een Psalm op verzoek. En dat doen wij in samenwerking met het NBG. Deze week stond Psalm 27 liedboek voor kerken, laatste regel vers 1 centraal.

Ik ben niet bang voor nood en overval ‘t is de Heer die mij behoeden zal. In 1995 heb ik als bankmedewerkster een overval meegemaakt. Ik moest onder bedreiging van een vuurwapen meelopen naar de auto van de overvaller.

3 weken achter elkaar werd deze psalm in de kerkdienst gezongen. De 1e zondag is deze door onze eigen dominee opgezocht. De week erna had ik een medewerking met ons koor aan een kerkdienst in een mij onbekende kerk weer deze psalm en de week daarna hadden we een gast predikant en weer psalm 27.

De audiobijbel is hier te vinden en te beluisteren: https://bijbel.nbv21.nl/

In de Mijn Bijbel app van het NBG (gratis) zijn de NBV21 en de BGT te beluisteren door de luidspreker aan te klikken.

De Psalmen uit de NBV21 Audiobijbel zijn opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. De voorlezer is Lottie Hellingman.
© NBG 2021.