Groot Nieuws
EO

Zondag 20 maart 2022

foto: shutterstock.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 20 maart 2022

Een programma met gospel-praise- en worshipmuziek. En deze week een meditatie van Hedwig Komproe.

06:00-07:00
That's the way it goes - Randy Stonehill & Phil Keaggy
Can you reach my friend - Debby Boone
Send one your love - Stevie Wonder
Helden – Delise
Have a little faith in me - Kenny Rogers
You say - Lauren Daigle
What a wonderful world - Rod Stewart
When you walked into my life - Oleta Adams
Anoniem - Ralph van Manen
Thank you for the music – ABBA
When I get where I'm going - Brad Paisley & Dolly Parton
Here comes the sun - Colbie Caillat
Without You - Mark Farner
A living prayer - Alison Krauss & Union Station

07:00-08:00
Oh happy day - Etta James
God will make a way - Don Moen
Go light your world - Kathy Troccoli
Burdens - Benji Taylor
Voor alles is een tijd – LEV
Friends - Michael W. Smith & Pearl Joan & Dwight Dissels
These are the days - Sandi Patty
Before the throne of God above - Guy Penrod
Heel mijn hart - Gezina van den Bos & Rebekka Sahertian
Got to know You're there - David Meece
All consuming fire - Jennifer Knapp
Spirit of the living God - Michael Crawford
I am not alone - Natalie Grant
So much for my sad song - Chris Rice

08:00-09:00
Looft de Here - Bouw Uw Troon
Psalm 89: 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen - Samenzang Bovenkerk
In Jezus' naam – Sela
Tel uw zegeningen - Remco Hakkert & Centre Gospel Choir
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht – Hervormd Evangelisatiekoor Deo Juvante
Uw sterke hand (Machtige Heer, Grote Verlosser) – Opwekking
Welkom, Heilige Geest van God - Gerald & Nelinda Troost
Loof de Koning, heel mijn wezen - Menorah-Koor
Abba Vader - Esther Tims
Ontelbaar veel namen - Christian Verwoerd
De Heilige Stad - Jongerenkoor Laudate Deum
Wat een liefde - Marcel & Lydia Zimmer
Heer, geef mij ook uw waterbronnen - Jeugdkoor Vox Jubilans
Sjalom Yisrael – Christelijk Gemengd Koor ‘Praise Him’ & Kleinkoor Concertino

foto: Hedwig Komproe

Hedwig Komproe

Meditatie van Hedwig Komproe

TOLEREER DE VIJAND NIET IN JE LEVEN.

Vaak sluiten we compromissen omdat we meer de alternatieven of ideeën van anderen geloven.
We staan niet op de Beloftes en het Woord van God. Mensen lijken soms de ideeën van degeen die ze slimmer, sterker, of succesvoller achten over te nemen. Wij tolereren zondige dingen van anderen en denken dat het geen effect op ons, in plaats van ons te houden aan wat God zegt. Gods geboden zijn van nature goed en niet onmogelijk om te gehoorzamen.

Het boek RICHTEREN is goed om te leren van de menselijke fouten uit het verleden, van het volk van God. Israël. Het beslaat ongeveer 400 jaar, vanaf de tijd van Jozua's dood tot de opkomst van de monarchie met Koning Saul. De Israëlieten kregen Saul als koning terwijl God David voor hen bedoeld had…….maar Gods volk was ongeduldig. Zij hebben ervaren hoe God hen verloste, (zoals wij persoonlijk en individueel verlost worden uit een zondaars leven naar het leven van een kind van God). Ze zagen veel wonderen en tekenen, maar konden hun vertrouwen toch niet houden in de belofte van God. De eerste generatie Israëlieten die uit Egypte vertrok, stierf in de woestijn en de tweede generatie die in de woestijn geboren was ging het Beloofde Land binnen. Ze zagen hoe God voor hen vocht en ervoeren de overwinningen op hun vijanden.
In het algemeen wordt aangenomen dat de profeet Samuel, het boek Richteren heeft geschreven. De schrijver wil de lezers duidelijk maken dat de Israëlieten een ernstige fout maakten toen zij de vijanden toestonden om, samen met hen, te blijven wonen in Kanaän. Gods bevel was nl duidelijk. Ze moesten de Kanaänieten volledig uit het land verdrijven. Maar Israël had ervoor gekozen om met hen samen te leven. Tot de dag van vandaag, moet het Joodse volk de consequenties van deze beslissing dragen.
De Israëlieten hebben n.l. een compromis gesloten met de vijand. Dit was niet Gods wil.

‘De Here hielp de mannen van Juda het bergland te veroveren, maar zij slaagden er niet in de mensen van de laagvlakte te verdrijven, want die beschikten over ijzeren strijdwagens.’ (Richteren 1:19 HTB)

Een gemakkelijker uitweg zou zijn om ze slaven te maken, onder hun controle.
Compromissen lijken vaak logisch, maar alleen voor diegene die geen andere uitweg ziet. Kijk maar naar de politiek. Partijen sluiten compromissen in de Tweede Kamer om dingen voor elkaar te krijgen. Als God het gezegd heeft, hoeft het niet logisch te zijn voor ons menselijk verstand. God kent de toekomst en Hij weet de gevolgen.
Compromissen lijken altijd rationeel, alsof er over nagedacht is, verstandig. Vaak lijken compromissen zelfs gerechtvaardigd, maar dat zijn ze niet. Zeker niet als je tegen, niet alleen de wil maar ook de opdracht van God wordt ingegaan. De Israëlieten waren toch bang voor de inwoners van Kanaän, waardoor ze niet ten aanval overgingen maar compromissen sloten. Ze gingen de vijand steeds meer tolereren. Het volk van Israël stelde God voor de zoveelste keer teleur.

De Engel van de Here kwam van Gilgal naar Bochim en zei tegen het volk Israël: ‘Ik heb u uit Egypte geleid en naar dit land gebracht dat Ik uw voorouders plechtig had beloofd. Ik heb gezegd dat Ik nooit mijn verbond met u verbreek, als u geen verdrag sluit met de bevolking van dit land. Ik heb u gezegd dat u hun altaren moest afbreken. Waarom hebt u niet geluisterd? U hebt het verbond verbroken en daarom verzeker Ik u dat Ik de bevolking van dit land niet zal verdrijven, zoals Ik eerder had beloofd. Deze volken zullen uw vijanden zijn en hun goden zullen voor u een voortdurende verleiding vormen.’’

Richteren 2:1-3 HTB

Acties die Gods Woord overtreden, zijn uiteindelijk verkeerde acties, hoe rationeel en gerechtvaardigd ze soms ook lijken.
In feite was de overwinning verzekerd voor het volk van God omdat God het beloofd had, maar het volk van God geloofde het niet. In feite hebben ze gekozen voor een nederlaag. Dit geldt ook voor ons.
Het zijn onze eigen beslissingen die we nemen, waarvan we met de gevolgen moeten leven.
Waar jij nu staat in je leven is het resultaat van jouw genomen beslissingen.
VOORBEELD: Curaçaose wijze van zeggen…Die hamer sloeg mijn vinger.
Die bus is vertrokken en heeft mij achtergelaten…..Nee…jij was te laat, omdat je nog iets langer in bed bleef liggen…

Een compromis sluiten, water bij de wijn doen, is een keuze….

De duivel kan jou niet laten zondigen. Hij kan ons wel verleiden? (Adam en Eva)
Waarom sluiten christenen compromissen? Het antwoord is omdat we niet echt of genoeg geloven in Gods Woord.
Israel, Gods Volk, ging de goden van de Kanaänieten eren en meedoen met hun praktijken.
Tegenwoordig zien we, Gods volk, christenen halloween vieren. Ook sommige kerken hebben daar geen moeite mee.
Het proces van compromissen sluiten met de vijand heeft twee kenmerken

- Wij geloven in alternatieven en andere ideeën dan die van God.

- We geloven niet in de gevolgen, de ernstige gevolgen, van onze beslissing .

Waarom? Omdat ze niet meteen duidelijk zijn. Wanneer we compromissen sluiten, zien we alleen het eerste gemak, niet de uiteindelijke gevolgen; We zien het plezier op korte termijn, niet de toekomstige pijn.
Iedereen heeft een gebied waarop hij/zij niet naar God geluisterd heeft?
Hoe staat het met jou, heb jij gebieden waarop je met Gods Woord, water bij de wijn hebt gedaan. Heb jij eisen of standpunten gematigd of toegevingen gedaan tegen Gods wil in?
Zo ja, vraag vergiffenis, maak het goed met God en ga door met je leven.
Sluit geen compromissen als het gaat om Gods wil voor jou als Zijn kind.
Weet dat angst de tegenhanger is van geloof. Hoe meer geloof hoe minder angst.