Groot Nieuws
EO

27 juni: Alzo lief had God de wereld

foto: Mark Bergsmafoto: Mark Bergsma
  1. Nieuwschevron right
  2. 27 juni: Alzo lief had God de wereld

Op deze zondagmorgen kunt u, zoals u gewend bent, luisteren naar gewijde muziek en een meditatie. Deze is van ds. Mark Bergsma, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Utrecht-Centrum. Het tekstgedeelte voor de meditatie is Lukas 8: 19-21 en het thema luidt: Alzo lief had God de wereld.
Presentatie: Andries Knevel

Groot Nieuws

foto: Mark Bergsma

Mark Bergsma

Muziekgegevens

1) Psalm 105 ‘Looft, looft verheugd, den Heer der heren’, Oude Berijming 1773

2) Here Jezus, om Uw woord, Gez. 328 LvdK ‘73

3) Leid mij Heer, o machtig Heiland, Lied 27 Opw.

4) Zie de stroom van Jezus’ liefde, Lied 674 Opw.

5) Ik bouw op U, Lied 96 Joh. de Heer

6) Alzo lief had God de wereld, Lied 124 Opw.

7) Psalm 32 ‘Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven’, Oude Berijming 1773

8) Familie, Geen bundel

9) Luister naar Zijn stem, Geen bundel

10) Daar is kracht in het bloed, Lied 542 Joh. de Heer

11) Een vaste burcht is onze God, Lied 413 Joh. de Heer

Meditatie

Titel: Familie van Jezus zijn

Als Jezus sterft, zo wordt ons in het evangelie naar Johannes verteld, dan spreekt Hij nog een woord tot Zijn moeder. Hij geeft haar een plek bij de leerling die Hij liefheeft. Ongetwijfeld heeft Jezus veel van Zijn moeder gehouden.

Maar… Maria en de broers van Jezus hebben niet een soort extra recht op Jezus. Dat wordt duidelijk uit het Bijbelgedeelte dat we net lazen. De moeder van Jezus en Zijn broers kunnen Jezus niet bereiken omdat Jezus omgeven is door een menigte van mensen. En als ze het dan tegen Jezus zeggen: Uw moeder en Uw broers staan buiten en willen U zien. Dan zegt Jezus. Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.

Echt familie van Jezus zijn, is geen kwestie van biologie of afkomst. Als je de vraag gesteld wordt: Hoor jij bij Jezus? Dan kun je niet antwoorden: Ja, want ik kom immers uit een christelijke familie.

Misschien luister je vanochtend, zonder dat je bent opgegroeid bent in een christelijk gezin? Ik heb het mensen wel horen zeggen: Ja, geloof dat is niet voor mij, ik kom niet uit een christelijke familie. Jezus maakt hier duidelijk dat of je wel of niet uit een christelijke familie komt niet beslist over of je bij Hem hoort. De vraag is niet: Ben je in biologische zin familie? Ook niet: Kom je uit een christelijk gezin? De vraag is: Wat heeft het Woord van God met jou gedaan? Heb je geluisterd en daarnaar gehandeld? Daar hoef je niet voor in een christelijk gezin zijn opgegroeid.

Als je de vraag gesteld wordt: Hoor je bij Jezus? Dan is het antwoord dat Jezus de mensen leert, dit: Je bent familie van Mij als je het Woord van God hoort en dat doet. Iedereen die Gods Woord hoort en doet is familie van Jezus: is Zijn moeder en Zijn broers.

Nu, misschien schrik je een beetje van het antwoord van Jezus: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen. Want je denkt: Ik doe echt niet altijd wat God zegt. Dat zal zo zijn, maar laten we beginnen waar Jezus Zelf begint. Bij het luisteren naar Gods Woord. Daar begint Jezus niet voor niets.

Zijn moeder en broers kunnen Hem niet bereiken omdat Jezus omgeven wordt door mensen die naar Hem luisteren als Jezus ze vertelt over God.

Hij vertelt dat het Woord van God lijkt op zaad dat uitgestrooid wordt en op allerlei plekken terechtkomt: Op de weg waar het vertrapt wordt en opgegeten door de vogels. Op de rots waar het verdorde door gebrek aan vocht. Tussen de dorens waar het verstikt wordt. Maar ook in de goede aarde en daar bracht het vrucht voort, honderdvoudig.

Wat Jezus vertelt is: Als het Woord van God uitgezaaid wordt, dan gebeurt daar iets. Bij hen die bij Jezus horen, is het als zaad dat tot een plant wordt en dan vrucht draagt.

Bij Jezus horen begint niet met doen, het begint met luisteren naar Gods Woord. En de bedoeling is dat je vruchten voortbrengt die voortkomen uit het luisteren naar het Woord. Wanneer je twijfelt of dat bij jou wel zo is: Waarom zou je God niet vragen om door de kracht van de Heilige Geest Zijn Woord in jouw leven vruchtbaar te maken? Denk je dat God niet zou willen luisteren naar zo’n gebed? Naar dat gebed zal God graag luisteren. Vraag Hem maar: Vader wilt U Uw Woord in mijn leven vrucht laten dragen? Zo vraag ik U in Jezus Naam. Amen.

Het begint bij luisteren.

Zo is het ook bij de moeder van Jezus gegaan. Gabriël de engel van God was bij haar gekomen, toen ze nog een jong meisje was, verloofd met Jozef. De engel had Woorden van God voor haar. Ze zou zwanger worden door een wonder van God en ze zou de moeder worden van de Zoon van God: Jezus. Maria hoort het Woord van God en ze zegt: Laat er met mij gebeuren overeenkomstig uw Woord.

Wat Jezus hier zegt: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen. Dat geldt ook voor Zijn moeder. De biologische moeder van Jezus is echt familie van Jezus geworden door te luisteren naar Gods Woord en dat Woord heeft gewerkt in haar leven. Ze heeft ernaar geleefd. Ernaar gehandeld. Ook bij haar begon het bij Gods Woord

Hoor jij bij Jezus? Ben je familie van Hem? Die vraag kun je beantwoorden, niet door te kijken naar je biologische familie, maar door je oren, je hart open te zetten als Jezus spreekt. En vraag God dan of Hij Zijn Woord ook in jouw leven vruchtbaar wil laten zijn. Dan ben je familie van God!

En doe je dan altijd wat God zegt? De werkelijkheid zal zijn dat dat niet altijd het geval zal zijn.

Maar wat doe je dan? Dan luister je naar Gods Woord om vergeving te ontvangen en weer verder te gaan op de weg die Jezus je wijst.

Vriend, uw zonden worden u vergeven. (Marcus 2:5)

Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3: 16)

Dat is het Woord van God voor jou! Wil je daarnaar luisteren?

Dan hoef je niet te twijfelen of je bij Jezus hoort. Of je echt familie van Hem bent. Hij zegt het je immers zelf!

Amen