Groot Nieuws
EO

29 sept: Eerste liefde

  1. Nieuwschevron right
  2. 29 sept: Eerste liefde

Muziek rond het thema van de meditatie “Eerste liefde” (Openbaring 2:1-17), die wordt verzorgd door Eline de Boo, schrijver en manager bij de missionaire organisatie IZB.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid, Ps. 89:1 en 7

2) Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, Opw. 334

3) Wat de toekomst brengen moge, Ned. Herv.Bundel, Gez. 300a

4) Herstel mijn eerste liefde, geen bundel

5) Heer, ik kom tot U, Joh. de Heer 94

6) Heilig, heilig, heilig, LvdK Gez. 457: 1, 2 en 4

7) Jezus’ liefde voor mij, geen bundel

8) Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, Psalm 18: 9 en 15

9) O zee van Gods liefde, Joh. de Heer 202

10)God heb ik lief, naar psalm 116

11)Dat ons loflied vrolijk rijze, Joh de Heer 34

12)Eens zal de dag vol blijdschap zijn, Joh de Heer 664

Meditatietekst

Eerste liefde

Als we het spreekwoord moeten geloven, ‘roest oude liefde niet’. In ons snelle leven zijn we geneigd om onze eerste liefde te vergeten, maar vandaag roept Jezus ons zelf op om terug te keren naar de liefde die opvlamde toen je Hem ontmoette. Deze brief van Jezus aan de gemeente in Efeze lezen we vandaag alsof we in de spiegel kijken. Het is deel van een rondzendbrief aan de zeven gemeente van Klein-Azië, waarin een paragraaf aan iedere gemeente wordt gewijd.

We lezen Openbaring 2:1-7 (uit de NBV)
1Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 3En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. 4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 5Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. 6Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 7Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Waardering

Jezus begint met het prijzen van de gemeente van Efeze om alles wat er goed gaat. Hij kent hun goede werken en Hij erkent hun geweldige inzet, het is een actieve gemeente, lezen we. Ook noemt Hij hun doorzettingsvermogen. Zij hebben het volgehouden in moeilijke omstandigheden. Zo ontmoetten ze weerstand: in Handelingen 19 staat bijvoorbeeld dat de plaatselijke middenstand in opstand komt omdat zij door het evangelisatiewerk van Paulus minder beeldjes van de godin Diana en andere souvenirs verkopen. De christenen in Efeze worden waarschijnlijk nog niet vervolgd, maar wel gediscrimineerd en benadeeld. Toch houden zij het vol. Behalve voor hun inzet en volharding krijgt de gemeente ook een compliment voor het zorgvuldig vasthouden aan de zuivere leer, aan de waarheid van het evangelie. Tenslotte roemt Jezus opnieuw de onvermoeibaarheid van de christenen in Efeze in een tijd waarin ze veel te verduren krijgen vanwege hun geloof. Daar zou je jaloers op kunnen worden, zoveel complimenten voor je gemeente van Jezus zelf! Wat zou Hij schrijven als Hij jou een brief zou schrijven?

Kritiek
De toon verandert in vers 4. Jezus constateert dan dat de gemeente in Efeze haar eerste liefde verlaten heeft. De liefde is bekoeld, de passie is er uit. Om welke liefde het gaat, wordt niet expliciet gezegd. Waar het net nog complimenten regende, moet het schokkend en pijnlijk geweest zijn als Jezus zegt dat je liefde bekoeld is. Alle activiteit in de gemeente van Efeze, alle inzet en toewijding, alle strijd en volharding, alle gesprekken over de zuivere leer, als dat uit lauwe harten met weinig liefde komt, heeft het geen zin. Dat liefde ontzettend belangrijk is, blijkt uit heel veel passages in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat Jezus in Johannes 21 wanneer Hij aan Petrus vraagt of hij van Hem houdt. Hij vraagt niet ‘geloof je in me’, maar ‘houd je van me?’ En van Paulus, die de gemeente in Efeze had gesticht, hebben ze ongetwijfeld gehoord hoe hij over de liefde sprak zoals we dat ook kennen uit het bekendste Bijbelgedeelte over de liefde in 1 Kor. 13.

Uitdoven
Blijkbaar is het mogelijk dat de liefde in een actieve, levendige gemeente uitdooft. En dat die liefde in je persoonlijk leven uitdooft. Is de liefde die jij ooit voor Jezus voelde nog net zo levend als vroeger? We kunnen deze brief aan Efeze niet lezen zonder eerlijk te zijn – zonder onszelf te bevragen. Denk eens terug aan de periode in je leven dat je tot geloof kwam. Misschien groeide je niet op in een christelijk gezin en gebeurde er iets waardoor je Jezus persoonlijk ontmoette. Of je wieg stond bij wijze van spreken in de kerk en op een goede dag besloot je belijdenis te gaan doen. Stond je in vuur en vlam? Hoe voelde dat voor jezelf en hoe merkte je omgeving dat? Verlang je terug naar die ervaring? Of misschien luister je vandaag en ken je dat gevoel helemaal niet. Maar zelfs dan weet je vast wel hoe het is om je passie voor iemand of iets te verliezen. Jezus zegt tegen de christenen in Efeze: Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen.’ Bedenk waar het is mis gegaan. Hoe groot het verschil is tussen toen en nu. Keer je om, keer terug, waarschuwt Jezus. Anders kom ik naar jullie toe en neem ik de lampenstandaard van zijn plaats. Als de liefde verdwijnt, houdt de gemeente op met licht verspreiden, dan wordt de lamp gedoofd. Uiteindelijk is de kerk van Efeze ook verdwenen. Als we zien hoe de kerk in ons land krimpt, hoeveel mensen niet geloven, zijn dat geen loze woorden. Ook in zoveel persoonlijke geloofslevens is het licht uitgegaan.

Thuiskomen

Toch kennen ook veel mensen een gevoel van heimwee, van het gemis van die eerste liefde die je overspoelde, misschien wel lang geleden. Sommigen nemen een stap om op zoek te gaan naar hun eerste liefde. Denk maar aan het populaire televisieprogramma Memories. Daar gaat het om een oude vlam terugvinden, om die opnieuw te laten flakkeren en nog een keer dat gevoel te ervaren. Misschien zelfs om opnieuw een relatie op te bouwen. Daarvoor is communiceren cruciaal. Door de ander op te zoeken en aan te spreken kan je de eerste stap zetten op weg naar thuiskomen bij die ander. Dat is niet anders in je relatie met Jezus. Je vindt Hem als je de Bijbel openslaat en de stap naar Hem maakt in gebed. Hij vraagt ons vandaag letterlijk om thuis te komen, om terug te keren naar Hem of om Hem voor het eerst te vinden. In de ontmoeting met Hem ligt een nieuw begin en dat is een geweldige belofte. Daarmee eindigt de brief van Jezus hoopvol: ‘Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat’. Jezus spreekt hier, net als in de andere brieven aan de gemeenten die volgen, over de overwinning. Hij wijst hier op de toekomst waarin geen zonde meer tussen God en mensen in staat, zoals het bedoeld was in het paradijs. Waarin we thuis mogen zijn bij onze eerste en grote liefde. Open armen wachten op ons.