Groot Nieuws
EO

31 oktober: Her-vormd

foto: Marco Noorderijkfoto: Marco Noorderijk
  1. Nieuwschevron right
  2. 31 oktober: Her-vormd

In Groot Nieuws deze zondag aandacht voor Hervormingsdag. Maar ook voor halloween, dat op dezelfde dag plaatsvindt. Dominee Marco Noorderijk, predikant van de Hervormde Gemeente uit Zetten-Andelst staat daarom stil bij Filippenzen 3: 1-11. Zijn thema is: Her-vormd. Presentatie: Andries KnevelGroot Nieuws

foto: Marco Noorderijk

Marco Noorderijk

Muziekgegevens

1) Psalm 34 'Ik loof den Heer, mijn God', Oude Berijming 1773

2) U zal ik loven Heer, Lied 145 Opw.

3) Wij knielen voor Uw zetel neer, Gez. 73 NH Bundel

4) Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel , Lied 125 Joh. de Heer

5) Jezus, alles geef ik U, Lied 582 Opw.

6) Vaste Rots van mijn behoud, Gez. 174 NH Bundel

7) Psalm 86 ‘’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen’, Oude Berijming 1773

8) Jezus, Uw naam zij d’ hoogste eer, Lied 562 Joh. de Heer

9) Wees bij ons, Geen bundel

10) Ik heb de vaste grond gevonden, Gez. 440 (LvdK ’73)

11) Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, Gez. 437 (LvdK ’73)

12) Een vaste burcht is onze God, 401 (LvdK ’73)

Meditatie

Beste luisteraars,

Het is vandaag 31 oktober. Hervormingsdag. Met het oog daarop, lezen we een aantal verzen uit Filippenzen 3.

1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.

2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis.

3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.

4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer:

5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër,

6 wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.

7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.

8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,

9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;

10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,

11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

31 oktober. Wie in de zoekmachine op internet die datum intikt, krijgt als eerste allerlei sites die te maken hebben met Halloween. Wat een tegenstelling tussen wat daar gebeurt en dat andere waar vandaag bij stil gestaan wordt: 31 oktober, hervormingsdag. In plaats van angst en onzekerheid kwam in de reformatie weer centraal te staan dat de Bijbel betrouwbaar is. Geen angst, maar zekerheid. Geen bangmakerij, maar de verkondiging dat er eeuwig leven is voor wie gelooft in Jezus Christus.

Waar het in de Reformatie om ging en ook vandaag om gaat, hebben we gelezen in Filippensen 3. Net als Luther is ook de apostel Paulus die deze woorden schrijft lange tijd bezig geweest om zelf vrede met God te krijgen. Van de angst en onzekerheid af te komen. En ook in Filippi aan wie Paulus schrijft, leefde die gedachte van zelf meewerken en werd die dwaalleer gebracht. Daarom stelt Paulus in deze brief het aan de orde. Waarbij hij heel duidelijk is. Het is of het één of het ander. Of je vertrouwt op het vlees. Wat je zelf bent, je eigen afkomst. Wat je zelf doet. Of je vertrouwt op wat de Heere God gedaan heeft. Wat de Heere Jezus gedaan heeft.

Om dat te verduidelijken wordt Paulus heel persoonlijk. Hij zegt als het ware tegen die mensen die denken zelf heel goed te zijn en het zelf wel te kunnen. Zullen we eens een weddenschap afsluiten? Eens kijken wie het beste is. Wie is het meest godsdienstig. Wie is het beste en wie heeft het meeste gedaan? Paulus durft die weddenschap wel aan. Hij kan heel wat opnoemen. Vers 4 en volgende. Op de achtste dag besneden, uit de stam Benjamin, een farizeeër. Ja, hij ging zelfs zover dat hij een vervolger van de gemeente van Christus was. Onberispelijk, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is. Een voorbeeldgelovige. Hij kon zo veel vertellen wat hij had. Ja, zegt Paulus, maar toch had ik niets.

Toen Paulus de Heere Jezus ontmoette. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Toen de Heere Jezus Paulus ontmoette. Toen Paulus op weg was naar Damaskus letterlijk op de grond terecht kwam. Toen kwam er door alles van Paulus een hele dikke streep te staan. Dat hele rapport vol goede cijfers, ging de prullenbak in. Drek, vuiligheid noemt Paulus het in vers 8. Nee, het was niet verkeerd om keurig en netjes te leven. Die oproep doet de Bijbel zelfs. Toch was alles van zichzelf voor Paulus vuilnis geworden. Met alles wat hij deed en had, dacht Paulus kennis van God te hebben. Dacht hij voor God te kunnen bestaan, maar daar haalde de Heere God genadig en bevrijdend een streep door.

Alles wat Paulus had moest weg, om Christus alleen over te houden. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht, schrijft hij. Hij had niets meer om mee te brengen toen de Heere Jezus hem te sterk werd. Het heeft God behaagd Zijn Zoon in hem te openbaren. Het is genade alleen. Daarom is er nu maar één ding dat hem ter harte gaat. Christus kennen in de kracht van Zijn opstanding. Van deze Heere Jezus Christus is de Filippenzenbrief vol. In hoofdstuk 2 schrijft Paulus hoe de Heere Jezus de weg is gegaan van Zijn vernedering. Hoe Hij mens geworden is, ja hoe Hij gehoorzaam geweest is tot in de kruisdood. Maar de Heere Jezus ook uitermate verhoogd.

Daardoor is er nieuw leven wanneer een mens door de Heilige Geest van God geleid alles uit handen leert geven. Zelf niets meer heeft en kan. Trouwens die goede Geest van God, de Heilige Geest, is zo anders dan al die boze geesten van Halloween. De Heilige Geest wil altijd weer de Heere Jezus in het midden zetten. Wil altijd weer laten verkondigen dat er vergeving, rust en vrede is voor wie gelooft in de Heere Jezus.

Luisteraars, nu had ik het elke keer over Paulus. Wat Paulus ontdekte en die mensen in Filippi. En we zouden het ook nog over Luther kunnen hebben en Calvijn en hun tijdgenoten in de tijd van de Reformatie. Maar de mens is overal en altijd hetzelfde. Ook u, jij en ik willen uit onszelf best heel veel doen. Als we zelf maar op de troon kunnen blijven zitten. We geven onszelf als het ware een proefwerk op, een toets. We geven onszelf een cijfer. Wat geeft u uzelf? Zegt u, dat is uiteraard een voldoende, al is het dan geen 10.

Of zegt u of jij, een voldoende zou ik mezelf niet geven en u ook niet als u mij kende. Als u eens wist wat er allemaal is in mijn leven. Wat ik allemaal gedaan heb. Waar ik nog midden in zit. Misschien wel verslaafd of.. Luisteraars of je nu je zelf een 9,9 geeft of een 3, het is allemaal bij de Heere niet genoeg en we hebben allemaal Dezelfde nodig. We hebben allemaal de Heere Jezus nodig. De Heere God eist immers een 10 en niet minder. Anders wordt het een 0. Genade dat is dat wij hoe ons leven er ook uit ziet ons eigen proefwerk laten verscheuren. Om alleen te leven uit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en uit de kracht van Zijn opstanding. Genade alleen. Door het geloof alleen. Als wij volmaakt willen zijn, moeten we onszelf verliezen, zodat de Heere Jezus in ons groot kan worden.

Dat is waar we op 31 oktober bij stil hebben te staan. Dat is waar het bij de kerkhervorming om ging. Dat is waar het bij ieder persoonlijk om gaat. Bent u, ben jij her-vormd? Om het mee te zeggen, mee te belijden: Mijn enige troost in leven en in sterven is, dat ik het eigendom ben niet meer van mezelf, maar van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.