Groot Nieuws
EO

5 juli: Woorden hebben kracht

  1. Nieuwschevron right
  2. 5 juli: Woorden hebben kracht

Gewijde muziek en een meditatie in Groot Nieuws. Deze zondagmorgen staan de verzen 10 en 11 van Jesaja 55 centraal. Dick Lagewaard, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen mediteert hierover onder het thema ‘Woorden hebben kracht’.

Muziekgegevens

1) Psalm 56: Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, geen bundel

2) Geprezen zij de Heer, Opwekking 44

3) God heeft het eerste woord, LvdK gez. 1

4) Spreek, o Heer, Opwekking 689

5) Door de wereld gaat een woord, Joh. De Heer gez. 916

6) In de hemel is de Heer, Op Toonhoogte gez. 394

7) Luister naar Zijn stem, geen bundel

8) Wees mijn Leidsman, Liederen voor de Gemeentezang gez. 484

9) Psalm 119 & Uw woord is een lamp voor mijn voet, geen bundel

10) O Vader, houd ons bij Uw woord, geen bundel

11) Groot is uw trouw, o Heer, Joh. De Heer gez. 149

12) Door de wereld gaat een woord, Liederen voor de Gemeentezang gez. 491

Meditatie

Churchill sprak Engeland toe toe het als natie beefde onder de druk van de nazi’s. Aan de radio gekluisterd kreeg het hele volk nieuwe hoop toen hij sprak.

Woorden hebben kracht, zeker als het Gods woorden zijn. De bergrede van Jezus is in ieder land bekend. Woorden hebben kracht, ook als wij denken dat ze geen kracht hebben. Ook gelovige mensen kunnen twijfelen aan de kracht van Gods Woord. Als ze in moeilijke tijden zitten, zoals de Israëlieten eens in ballingschap. Ziet God ons nog of is Hij ons vergeten? Kan Hij ons nog wel redden? Heeft Hij kracht genoeg? Dan laat God Jesaja deze woorden zeggen over hoe zijn Woord werkt.

Jesaja 55

10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten-

11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

God zegt hier dat zijn woorden leven met zich mee dragen en dat ze leven brengen. Zoals de regen dat doet, door de aarde te bevochtigen en het gewas vrucht te laten dragen.

Dat Woord doet zijn werk, al is dat niet altijd door ons te zien. Niemand in Europa kon zien dat die moedige woorden van Churchill doorwerkten, totdat er duizenden schepen voor Normandië zichtbaar werden en de eindstrijd begon.

De woorden van Churchill hadden achter de schermen iets uitgewerkt dat nu eindelijk zichtbaar werd. Zo is het met het Woord van God. Wat zie je van de regen als het in de aarde is gevallen, niets. Maar het doet daar z’n werk. Gegarandeerd.

Soms, dan zie je dat zijn Woord in één kort moment vrucht draagt. Maria komt bij Jezus op een feest en zegt dat de wijn op is. Diezelfde dag is water veranderd in wijn en slaat God een heel proces van rijping en gisting over. Ook zieken maakten het mee dat ze genezing ontvingen door zijn woord. Jezus hoefde maar te zeggen ik wil dat je ziend wordt, Ik wil dat je gaat lopen, ik wil dat je uit dat graf komt, Lazarus. Ga liggen, zei Hij eens tegen een storm. Soms zie je de uitwerking direct, vaker moet je erop wachten.

Maar niet alleen woorden die door God Zelf uitgesproken worden hebben kracht. Gods woorden hebben kracht, ook als ze door mensen worden uitgesproken. Petrus sprak, vervuld met de Geest, en 3000 mensen kwamen tot geloof. Wat zal Petrus verbaasd zijn geweest, wat een macht in dat woord. Misschien heeft iemand wel gezeg: Heb jij dat gedaan, Petrus?” Nee, ik heb wel wat gezegd, maar het is God die de woorden gebruikt heeft, gegeven heeft, krachtig laat werken.

En Petrus was de laatste niet die zou merken dat Gods Woord krachtig is, ook als het door mensen wordt uitgesproken. Het is het wonder van de kerk dat daar woorden gehoord worden waarvan bekend is dat hun oorsprong in de hemel ligt, in Gods mond.

Vaak is dat niet te zien, soms lijkt de kerk een krachteloos gebeuren. Alsof het een instituut van woorden zonder kracht is. Iemand zei eens: “zijn het geen lege woorden?”En het is ook vaak niet direct zichtbaar wat de uitwerking is van wat er wordt gezegd en gedaan. Zeker nu we elkaar niet of minder kunnen zien.

Maar toch, wij geloven niet in een God die was, was en was. Maar in een God die was, is en kòmt en die kràcht geeft aan zijn woord. Het Woord van God wordt met een boodschapper vergeleken van wie God de opdrachtgever is. Het is het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos, leeg, naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil.

Het Woord van God wordt hier neergezet als een gezondene, een boodschapper. Alsof het om een Persoon gaat. Sinds Jezus is gekomen op aarde weten we precies wat we ons moeten voor­stellen bij die Persoon.

Hij is het Woord van God dat van de hemel neerge­daald is naar de aarde, om niet met lege handen terug te keren. Hij zag dat we eraan dreigen te gaan. En uit liefde ging Hij eraan. Voor ons.

Hij is het over wie dit Woord het heeft. Hij is het die als een stortbui neerdaalt, overweldigend, of teder als de sneeuw. En die ons ook hartstochtelijk liefheeft.

En als wij Hem willen binnenlaten en volgen dan draagt zijn komst, de komst van zijn Woord, de vrucht in ons als zijn akkers. En mensen gáán dat zien. Zoiets valt op in een dor land.

Jezus is gekomen als Gods Woord. Hem willen we telkens weer eren. Hij is Gods trouw in Eigen Persoon, zelfs de dood ging Hij in om ons vast te houden. Hij is Gods majesteit in Eigen Persoon. Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.

Een bekend voorganger zei eens: “Als jullie horen dat ik dood ben, geloof er geen woord van. Ik zal meer levend zijn dan ik op dit moment ben. Ik zal alleen van adres veranderd zijn. Dat is geloof in de kracht van Gods Woord. En een lied zingt daarvan:


In de hemel is de Heer

En zijn glans is als kristal.

Er is kracht in zijn woord

Zoals de wateren bruist zijn stem.


Luister naar dat Woord, geniet ervan. Laat je leven erdoor bepalen en getuig ervan. Wees er zelf een bron van.

Amen