Groot Nieuws
EO

Zondag 2 april

  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 2 april

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een overdenking van Jurjen ten Brinke.

06:00-07:00
With you I'm born again
- Billy Preston & Syreeta

Give me strength
- Eric Clapton

Sail into tomorrow
- Olivia Newton
I'll be there
- Take 6

Voor Altijd Dichtbij
- Marjolein Keijzer & Reyer
I Know Your Name
- Michael W. Smith
Not Guilty
- Mandisa
Much afraid
- Jars of Clay
Open Our Eyes Dear - Savior

Red Mij Heer
- The Psalm Project

Jesus Is His Name
- Glen Campbell
Wonderful, merciful Saviour
- Susan Ashton
Cast down your cares -
John Michael Talbot

The cross that bears His name
- Cheri Keaggy
Above all powers
- Jarrod Cooper


07:00-08:00
Days Of Grace
- Greg Long
Jesus We Look To Thee
- Kendall Payne
Worthy is the Lamb
- Steve Green

U droeg het kruis voor mij
- Pearl Jozefzoon

When It's All Been Said And Done
-Don Moen

To You We Bring Our Hymn Of Praise (Glory Be To God)
- Kelly Minter

U, O Heer, Bent De Allerhoogste
- Opwekking

It's about the cross
- Sir5
My Heart Is Filled With Thankfullness
- Joanne Hogg

Seven kinds of grace -
Dan Wheeler

Wat een mensenoog niet zien kan
-Elise Mannah

Always There
- Russel Watson

Holy is the Lamb
- Oleta Adams


08:00-09:00
Heer, Uw Bloed Dat Reinigt Mij -
Talitha Nawijn & Opwekking
Psalm 118: De steen die door de tempelbouwers
- Samenzang Bartholomeuskerk
Leer Mij, O Heer, Uw Lijden Recht Betrachten
- Sela

Ren Naar Het Kruis
- LEV
 

Lam Gods, dat zo onschuldig -
Jongerenkoor Laudate Deum

Genade=genoeg
- Gerald Troost

Jezus, Hij is Koning
- CGZ Asaf

Daar is kracht in het bloed
- Koor & Band Opwekking
Jezus leven van mijn leven -
Kees Kraayenoord

God is tegenwoordig
- Urker Zangers
Christelijke Harmonie Enschede

Al de weg leidt mij mijn Heiland
- Joke Buis
 

Prijs de Heer
- Marcel & Lydia Zimmer
Lof zij de Heer
- The Credo Singers

Rots der eeuwen, o mijn toevlucht
- Chr. Mannenkoor Stadskanaal

Machtig God, sterke Rots
- Chr. Gem. Koor 'De Zeeklank'


Overdenking van Jurjen ten Brinke.

Het was een wonderlijk gesprek, afgelopen week. We kwamen samen met de leiders van geloofsgemeenschappen in Amsterdam-Noord, met de overheid, de stadsdeelbestuurders, ambtenaren van sociaal welzijn en jeugdwerk én vertegenwoordigers van de politie. Het aandeel islamitische leiders is altijd fors groter dan christelijke leiders, maar dat is dan weer niet verwonderlijk, want in ons stadsdeel zijn er zeer veel meer moslims dan christenen.
Toch leverde het na 45 minuten ramadan-verhalen (hoe de buurtvaders ’s avonds de boel een beetje op orde houden) ook nog een mooie andere kant op. Want de gespreksleider zei: ‘En dan nu Pasen. Want dat komt ook nog.’ Mijn Leger des Heils collega vertelde erover en ik ook. Prompt vroegen een paar moskeebestuurders: ‘Hey Jurjen, hoe kunnen we jullie helpen om in deze het Paasfeest tot een succes te maken?’ Kijk, die vraag had ik niet zien aankomen. Maar het resulteerde vervolgens in een tof gesprek over ons gezamenlijk verlangen voor onze stad en over het onderzoek wat we vanuit de kerken initieerden, om in kaart te brengen wat de gezamenlijke geloofsgemeenschappen nu te bieden hebben. Spontaan bood een onderzoeker van de gemeente Amsterdam zijn hulp aan. En de stadsdeelvoorzitter reageerde enthousiast. Vervolgens vroeg een moskeebestuurder of hij de collega van het Leger des Heils kon helpen met het vervoer of uitdelen van de Paaspakketten.
Ik heb maar weer een paar afspraken gemaakt. Met islamitische collega’s. En ik hoor sommige luisteraars al denken: pas nou op jongen, hou het Evangelie zuiver. Lieve mensen, don’t worry, voor mij is de allerbelangrijkste Bijbelse waarheid: ‘Jezus is de Weg, de Waarheid, het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Maar ik weet ook dat God de roeping op m’n leven heeft gelegd om verbinding te brengen. Tussen verschillende christenen en soms ook tussen andere groepen. Want al zal ik nooit water bij de wijn doen als het gaat om de Evangelie boodschap, ik ben graag bevriend met de moslimleiders in m’n stad. Als wij door (andere) moslims bedreigd werden – wat in het verleden gebeurden, dan belde ik de politie. Nu bel ik andere moslimleiders, zodat zij een menselijke ketting rond de kerk kunnen leggen. En ze zijn ook bereid om extra handen te bieden als we dat nodig hebben. En kwamen al een zondagmiddag met de jeugdgroep uit de moskee langs in de kerk, om te horen wat wij nu geloven. Had ik daar 50 islamitische tieners en hun leiding voor me zitten. ‘Wat zou u doen, meneer, als uw dochter moslim werd?’ en dat soort vragen. Als ik dan in de kerkenraad opper dat wij dat ook maar met onze tieners omgekeerd moeten doen, dan fronsen er een boel wenkbrauwen. Jammer.
Heb je vijanden lief, zei Jezus. Soms denk ik: dat betekent dus ook dat je indien mogelijk met ze bevriend raakt. Opdat ze proeven, voelen, zien en merken wat het betekent om als christen te leven. Zodat vooroordelen weggehaald worden, immers: die leven er ook in moslimhuize als het gaat om christenen. Op hoop van zegen.

Het is vandaag Palmzondag. We lezen daarover in Lucas 19. Met het zicht op Jeruzalem wordt Jezus met palmtakken binnengehaald; maar het verhaal gaat best verdrietig verder. We lezen: ‘Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. Hij zei: Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.’ En daarna lezen we een voorspelling van Jezus op de verwoesting van Jeruzalem.
Jezus had verdriet omdat mensen geroepen werden om de Messias te erkennen. ‘Zoals een hen haar kuikens verzameld, zo wil God, zo wil Ik, jullie verzamelen.’ Dat lukte niet zo… mensen wilden niet of zagen het niet of wilden het niet zien, wat Jezus kwam doen. Het ‘zien’ van het Koninkrijk van koning Jezus… daar heb je ook geloofsogen voor nodig.
Dat wens ik je toe, vandaag, op Palmzondag. Dat je opgebouwd wordt in de kerk, of via de stream of via televisie en radio en podcast. Palmpasen, nog een week om je voor te bereiden op het lijden en sterven van Jezus, alsook Zijn opstanding. In onze kerk doen we dat deze week door alle avonden samen te bidden. En door te vasten. Door Avondmaal te vieren, de maaltijd van Jezus dus, in brood en wijn. Om daarna volgende week júbelend Paasfeest te vieren.
Ik wens je een goede stille week en een mooie zondag… en vraag jezelf eens af met welke moslim of niet-christen je contact kunt leggen, om vrienden te worden? En als je het niet weet, bid God er maar om: Heer, breng mij deze week maar iemand op mijn pad, of leg iemand op mijn hart, zodat ik kan bidden voor hem of haar. Wie weet wat Hij wil gaan doen in jouw leven en dat van die ander!
De bewogenheid van Jezus de Redder is groot genoeg. En de mogelijkheid voor iedereen om die Redder te leren kennen is er ook, mits Zijn volgelingen Hem bekend maken. Daar daag ik je toe uit, al hoef je het niet zelf te doen. Het is God… die dat in jou bewerkt. Vraag Hem daarom!