Groot Nieuws
EO

14 april: Palmpasen

  1. Nieuwschevron right
  2. 14 april: Palmpasen

De meditatie wordt verzorgd door dominee Henk Drost, predikant van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Zwijndrecht. Thema “Palmpasen” (Lukas 19: 29-43)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten Psalm 103: 1 en 6

2) Heft op uw hoofden, poorten wijd, LvdK Gez. 120: 1 en 6

3) Meester, men zoekt U wijd en zijd, LvdK Gez. 170: 1, 2, 5 en 6

4) Lam Gods, dat zo onschuldig,Ned. Herv. Bundel Gez. 39: 1, 2 en 4

5) Liefde die voor mij wou lijden, geen bundel

6) Verhoogt, o poorten nu de boog, psalm 24: 4 en 5

7) Dit is, dit is de poort des Heren, psalm 118: 10 en 13

8) Jezus, Hij is Koning, Opw. 13

9) Hosanna, hosanna, De koning komt, Opw. 240

10)Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Joh. de Heer 595a

11)Machtig God, sterke rots, Joh. de heer 92

12)Vrees niet, geloof alleen, Glorieklokken 544


Meditatietekst

Lukas 19:29-43
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit

30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier.

31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’

32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd.

33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’

34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’

35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten.

36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit.

37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien.

38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’

39 Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’

40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Als iemand aan je fiets in de tuin begint te friemelen, rent een normaal mens naar buiten om je bezit veilig te stellen. ‘He daar - wat moet jij met mijn fiets !?’.

’ Nou zegt die knul– die meneer een straat verderop wil hem gebruiken’ .

‘Die meneer een straat verderop?’. ‘Wie is dat? Wie denkt hij dat hij is?!’

Die vraagt lokt Jezus uit op Palmpasen.: wie is Hij? wie denkt Hij wel dat Hij is?

Hij wil dat 2 discipelen zonder iets te vragen een veulen losmaken. Als de eigenaar naar buiten komt rennen en roept: ‘hé, hé, wat moet jij met mijn ezel’ - moeten ze zeggen: “De Heer heeft het nodig”. Dat is vreemd. De Here Jezus doet net of alles van Hem is. Dat klopt. Hij laat op die manier zien dat Hij Koning is. Ook door een ezeltje te kiezen waar nog nooit iemand op gezeten heeft.

Een koning rijdt niet op een tweedehands ezel.
Jezus komt als de koning van God op een ezel. Hij komt niet op een paard. De koning op een paard komt om te vechten. De koning op een ezel komt om vrede te brengen. Dat idee kenden de mensen wel uit de boeken van God. Daar kun je lezen in het boek van een profeet:

“Juich, Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin” .

Daar komt de Koning van de vrede. Wees blij – zegt hij.
En blij zijn ze. Als de mensen voor zich zien wat al was aangekondigd, barst er een volksfeest los. De groep pelgrims die met Jezus op weg is naar Jeruzalem danst en zingt. Ze zijn op weg naar het feest van God. Ze hebben de mooiste kleren aangetrokken. Maar ze trekken die feestmantels uit en leggen die op de ezel.

Jezus gaat op die kleren zitten.

Hij is de Koning. Ja, Hij de Koning met vrede.

Ze zingen over vrede. Ze gebruiken woorden die eerst engelen gezongen hadden. U kent dat lied van de engelen vast wel van kerst. Toen Jezus op aarde kwam, stond er opeens een machtig grote groep engelen die scandeerde:

‘ Eer aan God.

Vrede op aarde.

In mensen een welbehagen’ .

Engelen zingen over vrede op aarde, voor mensen dus. En die mensen gaan zingen nu de vrede op het punt staat door te breken. Jezus gaat Jeruzalem in. Het wordt de stad van Zijn sterven. Zijn dood aan het kruis brengt vrede. Het wordt weer goed met God. De hemel gaat a.h.w. open. En daar gaat het lied van die mensen ook over. Ze zingen:

‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer!

Vrede – op aarde?? nee, dat zongen de engelen, nu zingen ze een vervolg - vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!” .

Ze zingen: “vrede in de hemel”.

Daar komt de vrede vandaan. God stuurde uit de hemel deze Koning die vrede brengt. Hij gaat ervoor aan het kruis. Zo komt er via Jezus vrede tussen hemel en aarde.
Zingend komen de pelgrims naar de stad. Het werkt aanstekelijk. Dat weten we uit een ander verslag in de bijbel. Als ze vanuit Jeruzalem de stoet de berg af zien komen – vertelt Johannes in zijn evangelie - pakken ze palmtakken en gaan zingend de stad uit, Hem tegemoet. Ze hadden gehoord dat Hij tot geweldige dingen in staat was. Hij had Zijn vriend uit het graf gehaald. Dat was pas gebeurd. Wie wil niet zo’n Koning?

Wie zou niet blij zijn?
Wie zou niet meezingen?
Wie blijft aan de kant staan als Jezus vrede brengt?
U? Jij?

Die mensen zijn er. Die waren er toen al . Ze zeggen tegen Jezus: ‘Zeg tegen die mensen van jou dat ze ophouden met dat zingen”. Jezus geeft daarop een heel bijzonder antwoord:

‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Die harde keien zullen schreeuwen van schrik. Die stenen zullen gillen - als er zoveel onverschilligheid is. Dan laat je het mooiste wat er is liggen. Dan sla je het feest met God af. Dan sla je Gods liefde af.

Wie is zo hard?
Wie is zo ongevoelig voor Gods uitnodiging?

Kom en voel de liefde van God bij Jezus. Hij is de Koning van de vrede.

Vrede – ook voor u.

Vrede – ook voor jou.