Groot Nieuws
EO

8 sept: Genade is genoeg

  1. Nieuwschevron right
  2. 8 sept: Genade is genoeg

Muziek rond het thema van de meditatie “Genade is genoeg”, (Galaten 5:6), verzorgd door Nelinda Troost, aanbiddingsleider in de gemeente Mozaïek 0318 en spreekster.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Mijn hart, o Hemelmajesteit, Ned. Herv.Bundel, psalm 108: 1 en 2

2) Liefde Gods die elk beminnen, Nieuw LvdK, lied 754: 1, 2 en 3

3) Jezus, alles geef ik U, Opw. 582

4) Ruis, o godsstroom der genade, Joh. de Heer 1

5) Welk een vriend is onze Jezus, Joh. de Heer 150

6) O liefde Gods, oneindig groot, Joh. de Heer 571

7) Genade is genoeg, geen bundel

8) O Heer, wil mijn gebeden horen, Psalm 143: 1 en 10

9) Aan Uw voeten Heer, Opw. 462

10)Als ik Hem maar kenne, Ned.Herv.Bundel Gez. 223: 1, 2 en 3

11)Jezus, mijn Heiland, Joh. de Heer 62: 1, 2 en 3

12)Heer ik hoor van rijke Zegen, Joh. de Heer 132

Meditatietekst

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

Een klein stukje tekst uit de brief van Paulus aan de Galaten. Een brief waarin Paulus, u zou kunnen zeggen letterlijk oproept: Ga laten! Stop nu eens met doen en laat eens…

Hij probeert aan de Galaten uit te leggen wat genade precies inhoudt. Het feit dat je het niet kunt verdienen bij God, door je aan de wet te houden. Daarom zegt hij ook in dit gedeelte; in Jezus is het volkomen onbelangrijk of je wel of niet besneden bent. Het is belangrijk dat je gelooft en de liefde kent. En het kennen van die liefde versterkt weer je geloof.

Ja, amen! Zo is het!... zult u misschien denken. Die mensen in Galaten hadden dat daar nog niet zo goed begrepen. Ze leefden onder de wet, niet in de vrijheid….

Maar mag ik dit gedeelte wat dichterbij brengen? Hoe snel merken wij wel niet dat het in ons leven kan gaan draaien om het doen. Hoe snel zijn we wel niet geneigd om onszelf doelen te stellen? Niet dat er iets mis is met doelen stellen. Je kunt als doel bijvoorbeeld hebben; een goede opvoeding voor je kinderen, een carrière in een bepaald vakgebied of zo vroeg mogelijk met pensioen…

Of misschien voelen we onszelf wel nutteloos, juist omdat we geen doelen meer hebben. Omdat we niet meer zoveel kunnen bijdragen aan de samenleving door gezondheidsproblemen of ouderdom en voelen we onszelf langs de zijlijn staan en eenzaam.

Maar we slaan de plank mis als we niet beseffen dat ons leven zélf het doel is voor God. Ons leven geeft doel en betekenis. Vaak proberen we voldoening te vinden in wat we dóen voor God in plaats van in wie we zíjn en in wie God is.

Als we terugkijken naar hoe het allemaal begon in Genesis, dan ontdekken we dat God Adam niet heeft geschapen omdat Hij een beheerder of een tuinman voor de hof van Eden nodig had. Het was niet zo dat hij dacht: ‘Oei, nu heb ik hier een tuin gecreëerd met gewassen, planten, bloemen en dieren. Nu heb ik nog wel even iemand nodig die dit allemaal netjes gaat bijhouden. Nee, het doel van Adam was om gemeenschap met God te hebben. Om in relatie met Hem te zijn, met God te wandelen. Zijn ópdracht was de tuin te beheren.

U ziet dus dat werk slechts het gevolg is van het leven, niet het doel of de betekenis ervan.

God heeft de mens geschapen omdat Hij verlangde naar een metgezel. We zijn gemaakt om gemeenschap te hebben met Hem, in relatie met Hem te zijn. Dát is het doel van elk mens op aarde. En dat is het doel van uw leven. U zult pas werkelijk voldoening ervaren als u in relatie leeft met God. Als u veel tijd met Hem doorbrengt. Dan zult u, zoals de tekst die we net lazen zegt; zijn liefde ervaren, de liefde die het geloof zijn kracht verleent. Dan is zijn genade daadwerkelijk genoeg voor u.

Maar als u bij God vandaan gaat, wordt het doel waarmee Hij u schiep, ontkend. En gaan we dingen over ons leven geloven die ver af staan van hoe God naar ons leven kijkt.

Het gaat uiteindelijk allemaal over het zíjn. God heeft u gemaakt om bij Hem te zijn, van Zijn gezelschap te genieten en zijn genade te aanvaarden. Alles komt voort uit intimiteit met God. Doel, betekenis, plannen, zelfs creativiteit – dat alles komt voort uit uw relatie met God. Al deze zaken worden in gang gezet als u tijd met Hem doorbrengt. God openbaart zich aan ons als: IK BEN en niet IK DOE.

In het Engels zou je kunnen zeggen: ‘You are a human being, not a human doing!’

God heeft u gemaakt voor Zijn vreugde. Hij wil u leren hoe u van het leven kunt genieten en ten volle tot uw recht kunt komen. Hij wil u leren om te leven uit genade.

Nu zult u zich misschien afvragen: ‘Maar HOE doe ik dat dan? In zijn nabijheid zijn. Echt in relatie met God leven?

Ten eerste is het belangrijk dat u uzelf mag zien door de ogen van Jezus. Voor Hem bent u af, voor Hem bent u goed genoeg en door Jezus heen zelfs perfect. Natuurlijk ziet Hij u worstelen en natuurlijk ziet Hij dat u zondigt. Maar als u gelooft dat Jezus voor u aan het kruis is gegaan, dan mag u geloven dat God naar u kijkt door zijn Zoon Jezus heen. En dan ziet hij een persoon die witter is dan sneeuw. Schoongewassen door het bloed van Jezus. En God geniet ervan om in uw aanwezigheid te mogen zijn. Hij stelt daar niet eerst bepaalde voorwaarden of doelen aan. Hij geniet ervan om met u op te trekken. Hoe vaak houden wij Hem niet op een afstand, omdat wij zelf wél doelen aan onszelf stellen, of juist denken dat we niet meer mee tellen…

‘Belangrijk is dat je gelooft en de liefde kent, zegt Paulus. Belangrijk is dat u Zijn liefde kent. En als u uzelf dan door Zijn ogen mag gaan zien, dan kan en durft u Hem uiteindelijk ook toe te laten in uw diepste wezen. Dan leert u om uw grootste angsten met Hem te delen, uw verlangens, uw moeite, maar ook uw dromen en dankbaarheid.

En als laatste is het belangrijk om elke dag de juiste prioriteiten te stellen. Begin elke dag met het openen van Gods woord. Lees de woorden die God over zijn kinderen uitspreekt en spreek ze uit over uw eigen leven. Deel wat u dwars zit, waar u moeite mee heeft en waar u dankbaar voor bent. Maar wees daarnaast ook gewoon stil in zijn aanwezigheid, zodat God ook tot u kan spreken.

Ik rond af met een prachtige tekst om uw dag mee te beginnen uit psalm 143, vers 8:

“Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.”

Ik wens u toe dat u gelooft en Zijn liefde kent. En dat ook vandaag zijn genade voor u genoeg mag zijn.