Groot Nieuws
EO

Zondag 18 december

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 18 december

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een overdenking van Peter Kruijt.

06:00-07:00
Have Yourself A Merry Little Christmas
- MercyMe
What a wonderful world -
Eva Cassidy & Katie Melua
Mary's boy child
- Harry Belafonte

Give Love On Christmas Day -
Lexi

Focus Op Jezus
- Gerald Troost

Blessing In Disguise
- Margaret Becker
Cast down your cares
- John Michael Talbot
The Prayer
- Sandi Patty & Josh Groban 

Spare an angel
- Chris Rice

Kom, O Langverwachte Jezus
- Joke Buis
Tennessee Christmas
- Amy Grant, Guy Penrod & Vince Gill
Winter Wonderland
- Sara Groves

Merry Christmas Everyone
- Rend Collective
What Child Is This
- Lauren Daigle

Magical Lights -
Brian Doerksen 


07:00-08:00
The World Needs Jesus -
Malcolm And Alwyn
Adore
- Jaci Velasquez
Away In A Manger
- Brandon Heath
God Is With Us
- Casting Crowns

Immanuel
- Kees Kraayenoord

My Jesus I love Thee -
Pearl Jozefzoon & Gospelkoor

Breath Of Heaven
- Guy Penrod

Labor of Love
- Andrew Peterson & Jill Phillips
Wijs Mij De Weg Naar Bethlehem
- Sela
Mary did you know
- Ralph van Manen
Grace
- Nichole Nordeman
Jezus, Licht In De Duisternis
- Opwekking
Speak O Lord
- Andy Bromley


08:00-09:00
Jezus Uw Liefde Raakte Mij Aan
- Opwekking
Psalm 95: Komt, laat ons samen - Isrels Heer
Samenzang Bovenkerk

Rejoice
- Young Ladies Choir
I Will Worship You
- Jonny & The Jazzuits
Daarom behoor ik Hem
- CMK Asaf

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
- Elise Mannah
Zoon van God
- LEV
Verwacht de komst des Heren -
Koorzang
Licht Van De Wereld
- Opwekking

In De Stilte
- Marjolein Keijzer

Eer zij God in onze dagen
- Samenzang
Wacht Niet Langer
- Reyer & Lars Gerfen 

Levend Licht
- The Fruits
Advent -
Deo Cantemus & Ger. Kerkkoor Alblasserdam & Asaf
Laten Wij De Here Zoeken
- Bouw Uw Troon

foto: Ditta van Gent

Overdenking van Peter Kruijt

De verloren hond.

Het was half twaalf in de avond op een doordeweekse dag. Ik zat nog een beetje na te dieselen van een of andere vergadering op de bank. Helemaal in mijn element. Ik alleen op de bank. Ik hoefde nergens anders te zijn op dat moment. Heerlijk.

Toen zag ik een app'je binnenkomen op de Buurtapp waar stond: "Er loopt een hond alleen op straat." En ik dacht: daar ben je dan mooi klaar mee, als je hond nu op straat loopt. Kun je lekker midden in de nacht achter een hond aan gaan lopen zoeken. Die mensen zijn goed de Sjaak. Maar goed, dacht ik nog; hadden ze maar wat beter op hun hond moeten letten. Wat zijn dat toch voor baasjes tegenwoordig die niet eens meer hun hond binnen kunnen houden?

Deze zelfgenoegzame, veroordelende houding duurde nog ongeveer twee minuten voordat ik mij afvroeg waar onze hond Noortje eigenlijk was. Ik keek in haar mand, maar die was leeg. Ook lag ze nergens op de grond. Goed, het was dus mijn hond die op straat liep.

Dus ik in het donker op zoek naar een zwarte labrador. Gelukkig kwam ik buiten iemand tegen die mij naar een achtertuin van iemand wees: daar is je hond door de poortdeur gelopen. Dus ik tegen middernacht in iemands achtertuin op zoek naar mijn hond in de verwachting dat er nu wel app'jes in de buurtapp zouden verschijnen waarin melding wordt gemaakt van een indringer in de achtertuin.

Noortje kreeg mij echter in de gaten en kwam enthousiast naar mij toe. De verloren hond was gevonden. Dus ik slingerde haar op mijn nek en nam haar mee naar huis waar ik een app'je in de Buurtapp heb gezet waarin ik mijn vrienden en buren bijeen heb geroepen en zei: "Deel in mijn vreugde, want mijn hond was verloren maar is weer gevonden."

Nee hoor, dat laatste was een grapje.

Maar goed, ergens raakt dit wel aan Mattheüs 18 waar Jezus de gelijkenis vertelt van de 100 schapen waarvan de herder er 99 achterlaat om dat ene verloren schaap te gaan zoeken. Het is een gelijkenis die vooraf gaat aan een stukje onderwijs dat Jezus vanaf Matt. 18:15 geeft over de manier waarop je met elkaar om moet gaan als iemand tegen jou gezondigd heeft. Een opmerkelijk gedeelte dat een grote rol speelt in de manier waarop kerken met de tucht zijn omgegaan.

Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden om dit gedeelte goed te begrijpen is de vraag of Mattheüs 18 gaat over de tucht in het algemeen, dus de wijze waarop een broeder of zuster uit de gemeente terechtgewezen moet worden als hij of zij gezondigd heeft. Of dat dit gaat over de vraag wat van je verwacht wordt als iemand tegen jou gezondigd heeft. Zelf denk ik om verschillende redenen dat Matt. 18 vanaf vers 15 vooral over dit laatste gaat. Wat doe je als een mede-christen tegen jou zondigt?

Met de gelijkenis van het verloren schaap in het achterhoofd zegt Jezus daar dat het slachtoffer op zoek moet gaan naar de zondaar om hem of haar onder vier ogen aan te spreken op wat er gebeurd is. Heftig hè? Dat je dus iets is aangedaan en dat Jezus hier van jou vraagt om de dader op te zoeken en te confronteren. Ik vind dat best wel de omgekeerde wereld. Het zou veel logischer zijn als de dader door Jezus wordt gesommeerd het slachtoffer op te zoeken.

Maar dat doet Jezus niet. De dader heeft zich door zijn zonde namelijk buiten de kudde geplaatst. Is verloren. Verdwaald. Het is nodig dat de dader weer gevonden wordt en binnen de kudde wordt gebracht. Dit spiegelt wat Jezus zelf voor ons heeft gedaan. Wij hebben als mensen gezondigd tegen God, maar God komt naar ons toe. Hij zoekt ons op en vraagt ons om te erkennen waar ons leven Gods bedoelingen heeft gemist. Om langs die weg weer terug in de kudde te komen.

Dus Jezus roept ons in Zijn voetspoor op om de dader te confronteren met de zonde die hij of zij tegen jou gedaan heeft. Als hij of zij luistert heb je de dader gewonnen. Die erkenning is nodig en doet recht aan wat jou is aangedaan. Als die erkenning echter na herhaalde pogingen uitblijft hebben we de ander volgens Jezus te zien als een 'heiden en tollenaar'. Dat wil zeggen: dan valt die ander onder het oordeel van God.

Ook dit klinkt best wel zwaar. Maar vergeet niet dat Jezus van zichzelf zegt dat Hij juist voor de heidenen en tollenaars is gekomen. "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel." Jezus zelf liet het oordeel aan God aan het kruis toen Hij bad: Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Jezus bad niet: ik vergeef jullie. Hij bad: Vader, vergeeft het hen.


Waar de ander echter erkent dat hij of zij gezondigd heeft zal deze verzoening betekenis hebben tot in de hemel. Wat op aarde bindend verklaard wordt zal in de hemel bindend zijn. Het 'binden' en 'ontbinden' zijn Joodse, juridische termen die iets zeggen over het belang wat aan deze omgang met elkaar wordt gehecht. Tot in de hemel aan toe krijgt verzoening tussen mensen betekenis. In het licht hiervan staat ook de afsluitende tekst van dit gedeelte: "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.". Die twee of drie mensen zijn het slachtoffer met een evt. getuige en de dader. Waar ze samen zijn gekomen, daar is Jezus bij hen. Waar verzoening is ontstaan is de Middelaar in hun midden.

Jezus roept jou en mij om het gesprek aan te gaan met degenen die ons iets hebben aangedaan. Misschien is dit juist wel een belangrijke stap om te zetten in het licht van kerst. Het feest waarin vieren dat God zelf naar ons toe is gekomen. Het feest dat we misschien wel moeten vieren met mensen die we al lang niet meer zien of spreken vanwege de dingen die zijn gebeurd. Misschien is deze week een goede week om iemand op te zoeken die jou iets aangedaan heeft. Want Jezus heeft jou en mij opgezocht toen wij verdwaald waren. Hij heeft ons terug bij de kudde gebracht en er was niets waar Hij zich meer over heeft verheugd dan dat. Er zit grote vreugde besloten in de weg van verzoening. Maar waar deze weg doodloopt omdat er geen verzoening plaatsvindt mag je het oordeel aan God geven. Mag je er afstand van doen en de vrijheid die daarin ligt ontdekken.

Mijn verloren hond lag weer tevreden in haar mand. Het was een drukke dag voor haar geweest aangezien zij diezelfde middag ook al een bijbel (die op tafel lag) aan stukken had gescheurd en deels had opgevreten. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik die daad moet taxeren als zonde of een uiting van verlangen naar het woord. Hoe dan ook, ik ben blij dat ze er weer is en zou haar niet willen missen.