Groot Nieuws
EO

4 aug: Met je hoofd in de wolken

  1. Nieuwschevron right
  2. 4 aug: Met je hoofd in de wolken

De meditatie met als thema "Met je hoofd in de wolken" (Hebreeën : 4 : 12 - 16) wordt verzorgd door dominee Dennis van der Wal, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Looft God, looft Zijn naam alom, Psalm 150 : 1, 2 en 3 (NHB)

2) Genade zo oneindig groot, Opw. 428

3) Komt vermoeiden, kom tot Jezus

4) Ik vermag alle dingen, Opw. 122

5) Mijn Herder is de Here God, JdH 884

6) In de morgen

7) Ik zie een poort wijd open staan, JdH 140

8) Niet ons, o Heer, niet ons, Uw naam alleen, Psalm 115 : 1, 5 en 6 (NHB)

9) Symfonie, Opw. 753

10)Welk een vriend is onze Jezus, JdH 150

11)Wie maar de goede God laat zorgen, Gez. 194 (NHB)/JdH 421

12)Veilig in Jezus armen, JdH 523Meditatietekst

Met je hoofd in de wolken! Dat zeg je als iemand heel blij en vrolijk is. Iemand is blijkbaar zo gelukkig dat het lijkt alsof hij door het leven heen zweeft.

Het is mooi om dat bij een ander te zien. Maar eigenlijk is het ook een beetje naïef. Want je kunt dit natuurlijk echt niet voor altijd volhouden. Vroeg of laat wordt je toch weer ingehaald door het harde leven.

We hebben vanmorgen samen uit Hebreeën 4 gelezen. Daar wordt ook gesproken over met je hoofd in de wolken leven.

Maar wel op een hele andere manier dan wij gewend zijn. Zoals een oud gezang dat treffend zegt: " 't Oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet!"

Vers 16 begint met een warme aansporing: laten wij daarom toegaan tot de troon. In dit vers, maar eigenlijk in de hele Hebreeënbrief hoor je hetzelfde refrein terugkeren: Kom dan! Kom dan toch! Laat ons toegaan, roept de schrijver ons vanmorgen op.

Dat heeft alles met geloof te maken. Het geloof is een levenslange vlucht naar God toe. Een voortdurend vastgrijpen aan de Heere Jezus Christus. Elke dag weer. En daarom krijgen wij vanochtend deze hartelijke uitnodiging. Leef met je hoofd in de wolken. Met andere woorden: Ga naar God toe. Steeds weer opnieuw.

Maar als je er over gaat nadenken zit daar iets tegenstrijdigs in. Wij mogen door Christus vrijmoedig naar de troon van God toegaan. Maar dat beeld van die troon kan je eerder afschrikken dan uitnodigen.

Het beeld van God op Zijn troon is een beeld dat ontzag bij je oproept. Zou je daar wel naar toe durven te gaan? Gelukkig spreekt onze tekst vanmorgen over Gods troon als van een troon van genade.

Die troon heeft een bijzondere naam. Er is wat gebeurd rondom die troon van God. Op de troon zit God de Rechter. Maar die Rechter heeft er Zelf een Advocaat bijgehaald. Het is de Heere Jezus Christus.

En die Advocaat komt op voor een ieder die in Hem geloofd. Hij heeft de straf op de zonde weggedragen en het is volbracht. En Hij deed dat voor ons. Hij heeft de weg naar God voor ons vrijgemaakt.

Als je door Christus heen kijkt naar de troon van God dan zie je daar de troon van genade. God is dan geen strenge Rechter maar de hemelse Vader. Want als God door Christus heen naar een zondig mens ziet, dan ziet Hij geen zonde of schuld meer.

Door Christus wordt de troon van God de troon van genade. Maar dat is dus niet buiten Christus om mogelijk. Dat is ook waar de schrijver ons op wijst als hij schrijft: Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan.

Dat woordje 'daarom' wijst terug op wat de Heere Jezus gedaan heeft. Dankzij Jezus Christus is de toegang is vrij. De deur naar de troonzaal staat wagenwijd open.

En deze Hemelse Advocaat pleit voor u en jou. Merk je het? Die warme uitnodiging uit Hebreeën 4 klinkt vanmorgen met kracht omdat de Heere ons Zelf uitnodigt. Hij zoekt ons op en nodigt ons uit: Kom tot de Vader.

Er kan veel zijn in ons leven vanmorgen wat ons nog tegenhoudt om naar God toe te gaan. Misschien zijn het de vele zorgen in ons leven. Of misschien is het de zonde in je leven.

Maar laat de Heere Jezus Christus het regelen. Hij kan het regelen. Want Hij is ervaringsdeskundige. Hij die voor u en jou pleit weet wat het is. Hij is de hogepriester die met ons kan meevoelen.

Als je naar de Heere Jezus toevlucht dan hoef je het Hem niet uit te leggen alsof Hij het niet kent. Hij heeft Zijn hele aardse leven te maken gehad met verzoekingen en tegenslagen. Hij weet hoe de duivel kan aanvallen.

Hoe vaak is Hij wel niet uitgescholden en bespot? Hij kent dat gevoel dat je hebt. En hoe vaak hebben de discipelen Hem wel niet gekwetst of laten vallen? De Heere Jezus weet hoe het voelt als anderen je teleurstellen.

Wat er ook gebeurt in uw en jouw leven: ga ermee naar Christus toe. Laat Hem voor u zorgen.

Maar wat krijgen we dan als we dat zouden doen? Wat heb je er vanmorgen aan als je naar die troon van genade toegaat? Het staat er treffend in het tweede deel van vers 16: "opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd."

Het is goed om deze woorden vanmorgen op ons te laten inwerken. Er staat niet: Ga naar God en als je geluk hebt vindt je hulp. Nee, als je vrijmoedig, door Jezus Christus, bij God komt ontvang je zeker de barmhartigheid en de genade van Hem.

Hoe gaat dat dan? Dat je als het ware naar de Heere Jezus toevlucht omdat je weet: Bij Hem alleen ben ik veilig. Ik kan nergens anders heen en ik wil nergens anders heen. Als je zo vlucht naar Christus dan zal de Heere ons niet afwijzen. De schrijver van dit vers staat vanochtend in ons midden en zegt:

"Kom toch mee! Kom, laten we samen gaan. Jullie en ik. Wij allemaal." En als we op die manier daar aankomen, bij die troon van genade, vinden we Gods barmhartigheid en genade.

In die twee woordjes zit alles wat je echt nodig hebt. Twee prachtwoorden. Neem nu barmhartigheid: in dat ene woordje zit de trouw en de liefde van de Heere opgesloten.

God geeft om ons. Wij gaan Hem ter harte. En het gevolg van Zijn barhartigheid? Dat is Zijn genade. Dat wil zeggen, dat Hij de mens van harte uitnodigt en welkom heet bij Hem.

En wat nu als we vanmorgen nog twijfelen? We lezen in vers 16: "Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade." Met vrijmoedigheid. Niet omdat wij het verdiend hebben.

Maar omdat Jezus Christus onze Verlosser is. De Heere Jezus heeft alles klaargemaakt zodat u, jij en ik bij de genadetroon van God kunnen en mogen komen.

De Heere nodigt ons allen van harte uit. Daarom, ga naar de genadetroon toen. Hier en nu. Kom maar bij Hem met je vragen en twijfel. Neem al je zonde en ongerechtigheid mee en leg het daar neer.

Wat er op dit moment ook maar tussen jou en die genadetroon in staat. Neem het mee en leg het daar neer. De poort staat open!