Groot Nieuws
EO

22 dec: Is dit Hem nou?

  1. Nieuwschevron right
  2. 22 dec: Is dit Hem nou?

Muziek rond het thema van de meditatie “Is dit Hem nou?”.(Lukas 1:30-33) De meditatie wordt verzorgd door Drs. F.W. van der Rhee, predikant van de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1. Komt allen tezamen, LvdK Gez. 138

2. Laat ieder ’s Heren goedheid loven, Psalm 118: 1, 7 en 14

3. Nu zijt wellekome, LvdK Gez. 145

4. Via Bethlehem, geen bundel

5. Lofzang van Simeon,

6. Komt verwondert u hier mensen, LvdK Gez. 478

7. Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, Op Toonhoogte 91

8. Stille Nacht, LvdK 143

9. Hoor d’englen zingen d’eer, Ned.Herv.Bundel Gez. 25: 1, 2 en 3

10.Ere zij God, Joh. de Heer 48

Meditatietekst

Is dit hem nou? Je kunt het wel eens hebben. Dat je onder de indruk geraakt bent van iemand. Je hebt een boek van hem gelezen. Wat een geweldige man moet dat zijn. Of je hebt haar gezien op televisie. Wat een fantastische vrouw moet dat zijn. Maar dan kom je zo’n BN-er op een goede dag tegen. En je had je er van te voren een torenhoog beeld van gemaakt. Nu ga ik hem of haar zien.

Maar op het moment zelf valt het dan toch wel een beetje tegen. Is dit hem nou? Als je met de schrijver in gesprek komt, blijkt hij een heel eenvoudige persoon te zijn, die niet zo goed uit zijn woorden kan komen. En het stijlicoon van de tv blijkt helemaal zo knap niet te zijn, nu de tv-lampen er niet op staan.


Het is bekend dat zelfs groten der aarde soms maar miezerige mensjes waren. Van Wolfgang Amadeus Mozart is bijvoorbeeld bekend, dat hij op 21-jarige leeftijd verliefd werd op een jonge vrouw, Aloysia Weber. Maar de liefde was niet wederzijds. Mozart was nogal klein van stuk, niet zo heel erg knap om te zien, niet zo imponerend. En vijf jaar later trouwde Mozart met de zus van Aloysia, met Constanzia Weber. En er gaat een verhaal dat Aloysia weleens een vlaag van spijt gehad heeft. En dat ze zei: ik wist niets van zijn grootheid. Ik begreep niet dat hij een genie is. Ik zag alleen maar dat kleine mannetje.

Is dit hem nou? Zouden Jozef en Maria dat misschien ook gedacht hebben, toen Maria daar in die stal in Bethlehem was bevallen van haar eerstgeborene? Is dit hem nou? Goed, dat zul je van een kind dat geboren wordt misschien niet snel zeggen. Wie dat heeft meegemaakt - zelf of bij anderen van nabij - zal dat wel weten. Wanneer je een kind krijgt, dan ben je juist apetrots. Jouw kind is het mooiste van de hele wereld.

Maar zou het niet voor te stellen zijn, dat Jozef en Maria ook wel een moment zouden kunnen denken: is dit hem nou? Want over dat kind, dat Maria daar in haar armen draagt… dat ze zo liefdevol met doeken omwikkelt en dat ze in een kribbe neerlegt… over dat kind waren grote dingen gezegd. Maria had bezoek gekregen van een engel (de engel Gabriël). Hij had de geboorte van Jezus aangekondigd. In Lukas 1 vers 30 tot en met 33 horen we hem zeggen:

“Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.”

En nu draagt ze hem in haar armen. Maar is dit Hem nu? Is dit de langverwachte Messias, de Verlosser voor Israël? Is dit de Koning, die in de lijn van de grote koning David Koning zal worden en dat niet maar voor even, maar voor altijd? Hij wordt niet geboren in een prachtig paleis, maar in een stal. Zijn bed is geen bed van zachte zijde en warme dons, maar een kribbe.

En is dit nu de Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van God? Er is geen stralenkrans van heerlijkheid en heiligheid om zijn hoofd. Je ziet het er allemaal niet aan af.

Is dit Hem nou? Het kan ook uw, jouw vraag zijn. Aankomende week is het Kerst. Het feest van de geboorte van Jezus. De Bijbel vertelt ons dat deze Jezus de Verlosser en Redder van de wereld is. Maar is Hij dat? We vieren Kerst te midden van zoveel ellende. De ellende die zichtbaar is op het wereldtoneel. Mogelijk ook uw eigen ellende: alle narigheid waar je midden in zit. En is Hij het dan van wie je ook nu verwachting mag hebben?

Ja, Hij is het! Want hoe zei de profeet Jesaja het ook al weer? ‘En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’

Men noemt zijn naam… Dat gebeurt niet meteen door mensen. Jozef en Maria noemen hun zoon Jezus. Zo had de engel het ook gezegd. Zo moest Hij heten. En de herders die op kraambezoek zijn gekomen, gaan Bethlehem in. En ze vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat ze van de engel hebben gehoord. Dat de Zaligmaker, de Redder, de Messias geboren is. Dat is groot nieuws! Maar wie Hij precies zal zijn, dat is nog niet te zeggen.

Maar gaandeweg zullen steeds meer mensen Hem zo leren kennen. Als inderdaad die wonderlijke Raadsman, die sterke God, die eeuwige Vader en die vorst van de vrede.

Gaandeweg… dat vraagt erom dat je Hem gaat volgen. Dat je met Hem gaat leven, Hem al meer leert kennen. Wie dat doet ontdekt: ja, dit is Hem! Dit is degene die mij kan verlossen van al mijn zonden. Dit is de Redder, die mij hoop en kracht geeft te midden van alle moeite, ziekte en verdriet. Dit is mijn Houvast, die op wonderlijke wijze de dingen leidt en voorziet in dat wat nodig is. Dit is de Vredevorst, die eenmaal komen zal om heel de wereld nieuw te maken.

Daar in de kribbe ligt Hij! En Hij vraagt ons op Hem te vertrouwen. Om met Hem mee te gaan, achter Hem aan te gaan, de toekomst in. Wie op Hem z’n vertrouwen stelt, zal niet teleurgesteld worden, maar het ontdekken: Hij is het: mijn hulp, mijn hoop, mijn baken in de nacht. Dit op het oog zo heel gewone kind… wie Hem gaat volgen, wordt verrast. Dan is Kerst het feest van de verwondering. Want God ziet naar je om!