Groot Nieuws
EO

7 november: Een ontmoeting met Jezus

foto: Jan Arie van den Bergfoto: Jan Arie van den Berg
  1. Nieuwschevron right
  2. 7 november: Een ontmoeting met Jezus

Op deze zondagmorgen kunt u, zoals u gewend bent, luisteren naar gewijde muziek en een meditatie. Deze is van ds. Jan Arie van den Berg, predikant van de Hervormde Gemeente in Sint Anthoniepolder. Het tekstgedeelte voor de meditatie is Lukas 19: 1-10 en het thema luidt: Een ontmoeting met Jezus. Presentatie: Andries Knevel


Groot Nieuws

foto: Jan Arie van den Berg

Jan Arie van den Berg

Muziekgegevens


1) Psalm 149 ‘Halleluja, laat opgetogen’, Nieuwe Berijming 1967

2) Als een hert dat verlangt naar water, Lied 281 Opw.

3) Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht, Lied 881 Joh. de Heer

4) Jezus ik wil heel dichtbij U komen, Lied 502 Opw.

5) Ga mij niet voorbij, o Heiland, Lied 121 Joh. de Heer

6) Psalm 32 ‘Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven’, Oude Berijming 1773

7) Zijn liefde zocht mij teder, Lied 497 Joh. de Heer

8) O Jezus, hoe vertrouwd en goed, Gez. 446 (LvdK ’73)

9) Als ik U ontmoet, Geen bundel

10) Dat ons loflied vrolijk rijze, Lied 34 Joh. de Heer

11) Loof de Koning, heel mijn wezen, Gez. 460 (LvdK ’73)

Meditatie

Een ontmoeting met Jezus

Er zijn ontmoetingen die je niet meer vergeet. Ontmoetingen die je leven veranderen. Over zo’n ontmoeting lezen we in Lukas 19. De ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs.

In Lukas 19:1-10 lezen we:

1.En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen.

2.En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk.

3.En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.

4.En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.

5.En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.

6.En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.

7.En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.

8.Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.

9.Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.

10.Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Dit gedeelte is een reisverslag. Jezus reist door Jericho. Daar vindt een ontmoeting plaats. Een bijzondere ontmoeting! Wie had dat gedacht? Dat deze twee elkaar zouden ontmoeten. Jezus en Zacheüs. Wat weten we eigenlijk over Zacheüs? Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Deze man is dus de baas over andere tollenaars. Een tollenaar moet belastinggeld innen van de Joden voor de Romeinen. Daardoor heeft hij macht. Die macht kan hij misbruiken door mensen te veel geld te laten betalen. Zo kan hij zelf snel rijk worden. De Joden haten en verachten tollenaars omdat ze te veel geld vragen en omdat ze voor de Romeinen werken.

We weten nog meer over Zacheüs. Hij wil zien wie Jezus is. Blijkbaar heeft hij over Jezus gehoord. Ja, wie niet. Overal wordt gesproken over Wie Hij is en wat Hij doet. Dit is mijn kans, denkt Zacheüs. Jezus komt door Jericho. Nu kan ik Hem zien. Het is opmerkelijk dat deze rijke man dit verlangen heeft. Blijkbaar kan zijn rijkdom hem niet echt gelukkig maken. Mogelijk heeft hij gehoord dat Jezus tollenaars niet veracht. Er is echter een groot probleem voor Zacheüs. Hij is klein van persoon en er zijn zoveel mensen op de been. Geen schijn van kans voor hem om door de menigte heen te dringen.

Maar Zacheüs geeft het niet op. Daarvoor is zijn verlangen te groot. Snel loopt hij door de straten van Jericho. Hij gaat naar een plaats waar de stoet met Jezus zal passeren. Daar klimt hij in een wilde vijgenboom. Zo kan hij, verborgen tussen de bladeren, Jezus goed bekijken. Kijk, daar komt Jezus al aan. Maar wat gebeurt er nu? Jezus stopt. Precies bij de boom van Zacheüs. Hij kijkt omhoog en ziet Zacheüs. De ogen van Zacheüs ontmoeten de ogen van Jezus. In die ogen ziet Zacheüs geen minachting maar liefde.

Zacheüs, zegt Jezus, kom snel naar beneden. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Zacheüs weet niet hoe snel hij naar beneden moet komen. Hij wordt heel erg blij. Jezus komt bij hem in huis! Niet iedereen is blij. Integendeel. Buiten staan de mensen te klagen en mopperen. Jezus is bij een zondige man naar binnen gegaan. Maar daar binnen gebeurt een groot wonder! Zacheüs ziet de Heere Jezus bij hem in huis en hij ziet ook al zijn rijkdom. Veel daarvan heeft hij door bedrog in bezit gekregen.

Plotseling staat Zacheüs op. Heere, ik geef de helft van mijn bezit aan de armen. Zo blij is hij dat Jezus bij Hem in huis is gekomen. En alles wat ik door bedrog heb afgepakt, geef ik vierdubbel terug. Zacheüs vindt het erg wat hij gedaan heeft, zelfs zo dat hij het in viervoud teruggeeft. In dit huis is iemand gered, zegt de Heere Jezus. Want deze man is ook een zoon van Abraham. Hij hoort echt bij het volk van God en bij God Zelf. Hiervoor ben ik, de Zoon des mensen, gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is.

Misschien lijkt u, of lijk jij op Zacheüs. Hij heeft heel erg zijn best gedaan om iets te bereiken in deze wereld. Dat is hem gelukt. Maar het bracht geen echt geluk in zijn hart. Het zou kunnen dat Zacheüs het moeilijk vond om klein te zijn. Mogelijk wilde hij daarom in elk geval groot zijn in rijkdom. Hij heeft er veel voor opgeofferd. De relatie met zijn volksgenoten is door zijn manier van leven totaal verstoord. Voor rijkdom en een hoge positie offeren mensen vaak relaties op, een huwelijk, een gezin, de familie en vooral de relatie met God.

Vandaag roep ik u en jou op om de Heere Jezus te zoeken. Als u Hem kent, roep ik u op om dicht bij Hem te leven. Hij wil bij jou en bij u binnenkomen. In ons hart. Met Zijn liefde. Dat is een ervaring die ons leven verandert. Telkens weer. Hoe kunnen we Jezus zoeken? Door de Bijbel te lezen, naar een preek te luisteren en te bidden. Niet alleen lezen of luisteren. Denk erover na! Mediteer biddend over wat God zegt in de Bijbel. Zo ga je zien wie Jezus is. Zo ga je zien wie je zelf bent en wat je gedaan hebt. Net als Zacheüs.

Zo werkt de Heilige Geest geloof in ons hart. Het vertrouwen op Christus. Om door Hem behouden te worden. Het leven van Zacheüs is veranderd. God verandert mensen door de ontmoeting met Jezus. Zacheüs belijdt aan Jezus wat hij heeft gedaan. Wanneer wij berouw hebben en onze zonden belijden, dan vergeeft God ons om Jezus wil. Dan krijgen we een nieuw leven. Een leven met Christus. In liefde tot God en mijn naaste. Een leven met een diep en blijvend geluk in mijn hart doordat ik vrede heb gevonden bij God.