Groot Nieuws
EO

24 nov: Alles wordt nieuw

  1. Nieuwschevron right
  2. 24 nov: Alles wordt nieuw

Muziek rond het thema van de meditatie “Alles wordt nieuw” (Op. 21:1-8). De meditatie op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt verzorgd door dominee Johan Sparreboom, predikant van de Hervormde Gemeente in Sliedrecht.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

01) Ik ben verblijd, wanneer men mij, Psalm 122:1 en 3

02) Zingt voor de Heer een nieuw gezang, LvdK Gez. 225

03) Jezus overwinnaar, Opwekking 832

04) Geprezen zij de Heer, Opwekking 44

05) Lichtstad met uw paarlem poorten, Glorieklokken 52

06) Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, LvdK Gez. 114: 1 en 3

07) Gij zijt, o heer, van d’ allervroegste jaren, psalm 90: 1 en 9

08) Ik bouw op U, Opwekking 124/ Joh de Heer 254

09) Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad, Joh. de Heer 254

10) Eens zal op de grote morgen, Joh. de Heer 199

11) Wij gaan op weg, Opwekking 404


Meditatie

Voor mij heeft iets nieuws altijd een zekere aantrekkingskracht. Misschien herkent u het: de nieuwe kledingcollectie in de etalage nodigt uit om binnen te kijken. Een nieuwtje verspreidt zich als een lopend vuurtje. Een nieuwbouwproject volg ik op de voet.

In het laatste bijbelboek gunt de opgestane Here Jezus Christus een blik in de hemel en de toekomst. In felle kleuren heeft Johannes geschilderd hoe het er in de oude wereldse verhoudingen aan toe gaat. De aardse werkelijkheid wordt de eeuwen door getekend door honger, oorlog, onrecht en dood. Johannes heeft angstaanjagende beelden gezien. Maar nu komt hij aan het einde van zijn openbaring. Johannes hoort een stem uit de hemel die hem toeroept: “alles wordt nieuw!” Hij krijgt er ook beelden bij: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe stad! Johannes wordt opgetild door deze goede boodschap, dat er eens een einde aan het oude komt.

Hoe wordt alles nieuw? Johannes hoort geen gigantische knal, waarmee alles in één klap wordt weggevaagd. Ook ziet hij geen wereldbrand, waardoor alles wordt vernietigd. Het hele klimaat stevent niet op de ondergang af. Johannes hoort de Here God niet zeggen dat er allemaal nieuwe dingen komen. Gods belofte aan Johannes is, dat alle dingen nieuw worden. Het verkeerde van deze wereld wordt uitgebannen; maar het goede blijft bestaan. De gebrokenheid is verdwenen; maar het schone blijft bestaan. Alle tekort en falen zijn verdwenen; maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!

Nieuw zullen de hemel en de aarde zijn. Het oude van deze wereld is verdwenen. Johannes krijgt daar een heel concreet beeld bij. Hij ziet dat er in die nieuwe wereld geen zee meer zal zijn. De zee vormt geen bedreiging meer: dát is de bemoediging! In deze wereld vormt de zee scheiding tussen mensen. In deze wereld eist de zee haar doden jaar na jaar op. Hoeveel vluchtelingen verdronken er al niet?! De zee staat symbool voor alle machten en krachten in de wereld, die chaos aanrichten en verwarring zaaien. Het onheil heeft geen plek onder de hemel!

Nadat Johannes de nieuwe hemel en aarde heeft gezien, wordt zijn blik getrokken naar een nieuwe stad. Misschien verbindt u een stad vooral met lawaai en onrust, criminaliteit en ellende. De ideale toekomst is voor u misschien eerder een paradijselijke tuin, zoals de hof van Eden, dan een stad. Toch ziet Johannes een stad: Jeruzalem. Het is de stad, waar Johannes van houdt. Het is de stad waarvan hij heeft gezongen samen met duizenden pelgrims om er feest te vieren. “Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in!” Het is de stad waar mensen elkaar ontmoetten. Het is de stad waar mensen God ontmoeten. Johannes ziet dat deze stad Jeruzalem op een hele nieuwe manier vanuit de hemel neerdaalt! In de beeldtaal van Johannes betekent dat, dat deze stad geen bouwwerk van mensen is. De Here God neemt het initiatief tot de vernieuwde wereld!

Wat Johannes ziet aan schoonheid in deze nieuwe stad Jeruzalem is oogverblindend. Deze stad lijkt op een prachtig versierde bruid, zó verblindend in schoonheid! Johannes ziet gouden straten en poorten met de prachtigste edelstenen. Hij ziet een rivier met water als van kristal en levensbomen met vruchten beladen. Bovenal ziet hij dat het in deze nieuwe stad altijd licht is. Want God zelf zal bij hen zijn. Deze nieuwe stad is Gods woonplaats. Dat is wel het meest kenmerkende van de nieuwe stad. Het geeft Johannes de meeste vreugde. Wanneer u in deze wereld soms al iets van deze Godsontmoeting hebt ervaren – in een lied, een tekst, een menselijke ontmoeting, de schepping – kunt u er alleen maar met groot verlangen naar uitzien, om Hem straks in volle heerlijkheid te ontmoeten! ‘Dan zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem.’

Nieuw wordt alles in deze stad van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat ook helemaal nieuw is, is dat God alle tranen zal afwissen. Ik vind het een ontroerend beeld. Het beeld doet denken aan een moeder, die haar gestruikelde kind tegen zich aandrukt. Moeder neemt haar zakdoek en wist de tranen van de wangen van haar kind. Een kus op de plaats waar de pijn is, doet het grootste wonder: de tranen verdwijnen als sneeuw voor de zon! Zó zal de Here God troosten en zo zal Hij de tranen van de ogen afwissen. Ik ken uw tranen niet. Misschien hebt u op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar tranen om wie u is ontvallen. Of tranen om een slopende ziekte. Of tranen van de pijn. Of tranen om iets wat mislukt is in uw leven. In de nieuwe wereld, die Johannes ziet, is het geheel en al licht. Er is geen plaats voor duisternis of duistere praktijken. In felle woorden spreekt Johannes uit, dat er in dit nieuwe Jeruzalem geen plek is voor wie zich tot het einde van hun leven hebben ingelaten met de duisternis. Alle duistere zaken hebben geen bestaansgrond meer in dit nieuwe Jeruzalem, waarin het één en al licht en vreugde is!

Alles wat nieuw is, heeft aantrekkingskracht. Dat geldt zeker voor deze nieuwe hemel, aarde en stad Jeruzalem. Wie overwint komt deze dingen toe. Door Jezus Christus, die de Overwinnaar is over zonde en dood, kunnen ook wij overwinnaar zijn. Mag ik u vandaag uitnodigen om op Hem te vertrouwen, die onze Heiland en Redder wil zijn en leeft?!

De Koning die zijn troon heeft in den hoge,

Houdt bij de mensen hof

En alle tranen zal Hij van hun ogen

Afwissen tot zijn lof.

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,

Nergens verdriet meer zijn,

De eerste dingen werden uitgewezen,

Voorbij ging alle pijn.