Groot Nieuws
EO

4 april: Een nieuw begin

foto: Albrecht Boerrigterfoto: Albrecht Boerrigter
  1. Nieuwschevron right
  2. 4 april: Een nieuw begin

Op de Paasmorgen in Groot Nieuws volop paasmuziek en een meditatie over de opstanding van Jezus. Albrecht Boerrigter, algemeen secretaris van de Unie van Baptistengemeenten, koos voor twee Bijbelgedeelten. Hij spreekt over Lukas 24: 1-6a en Zacharia 3: 3-4 met als thema: Een nieuw begin.

Groot Nieuws

foto: Albrecht Boerrigter

Albrecht Boerrigter

Muziekgegevens

1) Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Joh. De Heer. Gez. 25

2) Psalm 107: Loof, looft den Heer’ gestadig, geen bundel

3) Christus, onze Heer, verrees, Ned. Herv. Bundel gez. 61

4) Jezus, alles geef ik U, Opwekking 582

5) Kroon Hem met gouden kroon, Joh. De Heer gez. 722

6) Dwars door het vuur, Opwekking 427

7) Psalm 85: Gij hebt Uw land, o Heer’, die gunst betoond, geen bundel

8) Create in me a clean heart, Opwekking 389

9) De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, LvdK gez. 247

10) De Heer is verrezen, geen bundel

11) U zij de glorie, Opwekking 213

12) Kroon Hem Met Gouden Kroon, Joh. De Heer gez. 722

Meditatie

Het thema van vanmorgen is ‘een nieuw begin’. Want is dat niet wat we op deze paasmorgen tegen elkaar kunnen zeggen?! Hij is hier niet de Levende, Hij is opgestaan. Hoor maar wat de evangelist Lucas schrijft: lezen Luc. 24: 1-6a. Echt een nieuw begin; het oude mogen we achter ons laten en nieuw tijd, nieuwe leven breekt aan. De Heer is opgestaan en is de eersteling, werkelijk echt nieuw begin. En het leek nog wel zo donker een paar dagen geleden toen Hij streed in Getsemané en leed op het kruis in Golgotha. Maar nu is het donker voorbij en start een nieuw begin met de Levende Heer.

Misschien dat u luistert en probeert de betekenis van Pasen voor uw leven te vatten of Pasen uw geloofsleven te laten inspireren. Wat betekent dat nieuwe leven voor U? Misschien denkt u: ‘dat is mooi, maar ik ervaar mijn leven niet als een nieuw begin. Integendeel ik zit nog in het donker. Ik heb zoveel meegemaakt, dat ik niet eens durf te dromen van een nieuw begin. Misschien zegt u: als je mijn leven zou zien, dan kun je vergelijken met een vuil kledingstuk. Hoe ik ook probeer het vuil eruit te krijgen, het lukt mij niet! Het blijft mij achtervolgen. Er is geen sprake van een nieuw begin in mijn leven.’

Dan mag ik vanmorgen het Paasevangelie met u delen. U kunt dan misschien niet uw vuile kleren schoonwassen of zelf een nieuw begin maken, maar de Levende, de Opgestane Heer kan dat wel. Mag ik u vanmorgen een voorbeeld geven uit de Bijbel van iemand die ook zijn kleren, om zo te zeggen, niet zelf kon schoonwassen, wiens verleden hem bleef achtervolgen? Dat was de hogepriester Jozua. Een hogepriester had een bijzondere taak in Israël; hij moest offers brengen voor het volk op het altaar. Hij had prachtig gewaad aan en ging dan de tempel in om die offers te brengen. Houd dit beeld van een hogepriester met een prachtig gewaad aan vast als ik u een enkel vers lees uit het boek Zach 3: 3-4

Wij krijgen hier het beeld van een rechtbank met drie gestalten: de Satan als aanklager, de engel van de Heer en de hogepriester Jozua in zijn vuile kloffie. De Satan gaat Jozua, de hogepriester met normaal een prachtig gewaad, aanklagen vanwege zijn fouten.

Dat is wat Satan doet: hij wijst mensen op het verleden, op de fouten die je hebt gemaakt. Of die fouten, dat vuil van het verleden nu voor anderen zichtbaar is of verborgen, Satan weet die fouten wel te vinden en te benoemen. Het gaat altijd over iets uit het verleden. Satan is een stoorzender en blijft liegen, bedriegen en aanklagen, om te voorkomen dat je je hoop en geloof in de opgestane, in Jezus stelt. En daar kun je last van hebben. Jozua had daar ook last van. Hij was ook een mens met zijn fouten. Weet je wat één van zijn fouten was? Daar moet je even iets over horen, om te zien hoe bijzonder het is dat God met elk mens opnieuw begint.

Jozua keerde in 6e eeuw voor Christus terug uit ballingschap. Jeruzalem lag in puin en bij terugkeer na 70 jaar ballingschap in Jeruzalem begon Jozua goed met de herbouw van de offeraltaar en herstel van het offeren. Maar als ze dan het altaar en de fundamenten hebben hersteld, stoppen ze met de herbouw tempel en beginnen met hun eigen huizen. Een smet op Jozua: iedereen zit er zelf warmpjes bij in eigen wel doortimmerde huis, maar de tempel blijft een ruïne! En daar staat Jozua in het beeld van Zacharia voor de troon van God met z’n vieze, zwart geblakende kleren.

Hoe kan het dat een ‘reminder’ van onze fouten door Satan aan ons kan blijven knagen? Satan weet precies iets aan te wijzen, waar we ons diep van binnen schuldig voelen of ons voor schamen. Je kunt je schuldig voelen over iets, wat je hebt nagelaten te doen. Voorbeeld: vorige week belde een jongeman aan, voor mijn zoon. Hij had een lekke band, maar mijn zoon was er niet en de jongen ging weer. Achteraf weer terug achter mijn laptop dacht ik: ‘had je die band niet even kunnen plakken?’ Waarom heb je dat niet gedaan? Ja maar hij vroeg naar mijn zoon… Je kunt je zelfs schuldig voelen over iets waar een ander van zegt: moet je je daar nu schuldig over voelen. Satan maakt daar gebruik van: hij wijst met name op dingen waarvan je diep van binnen weet dat ze fout zijn. Dat schuldgevoel kan je hinderen om echt een nieuw begin te maken.

Schaamte kan je ook hinderen naar de toekomst te kijken. Net als die man die zei: ‘ik schaam mij voor die keer dat ik zo kwaad was dat ik mijn zelfbeheersing verloor tegenover een van mijn kinderen. Ja, ja, het spijt me, maar van het vlekje blijf ik last houden’. Of mensen die zich schamen voor hun verslaving op gebied van seksualiteit, alcohol of wat dan ook. Schaamt voor zaken, schamen voor verborgen zonden, die je voor andere mensen verborgen probeert te houden.

Satan kijkt altijd terug en vind wel iets in je leven.

Weet je wat God doet? Hij begint opnieuw met iemand.

God bevrijdt: trek hem de vuile kleren uit, lezen we. God wil ook jou een nieuw begin schenken en trekt jou kleren met die smetten uit. Door Jezus lijden, sterven en opstanding wil God over jou hetzelfde uitspreken als over Jozua: ‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad’. Dat is het Evangelie op deze paasmorgen. Wat een mooi bericht om de nieuwe week mee in te gaan. Hij is de Levende, de Opgestane Heer en Hij is nabij. Amen.