Groot Nieuws
EO

17 dec: Gastvrijheid

  1. Nieuwschevron right
  2. 17 dec: Gastvrijheid

Muziek rond het thema van de meditatie “Gastvrijheid” naar aanleiding van Genesis 18: 1-10, verzorgd door dominee Judith Gerkema-Mudde, kerkelijk werker in de Ned. Geref. Kerk in Amersfoort-Noord.

Groot Nieuws

Muziekgegevens:

1) Geef, Heer, de Koning uwe rechten, Ps. 72:1,6 en 11
2) Ik wil zingen van mijn Heiland, JdH 657
3) Welkom in ons midden, Opw. 676
4) De geopende deur, geen bundel
5) Inmmanuël, geen bundel
6) Die waarlijk mens geworden zijt, Zingend Gezegend 110:1,2 en 4
7) ‘k Wil U o God mijn dank betalen, Gez. 280
8) U bent meer dan welkom, geen bundel
9) Ik lag en sliep gerust, Ps. 3:3 en 2
10)O kom, o kom Immanuël, LvdK Gez. 125: 1,4 en 5
11)Verlosser, vriend, o hoop o lust. LvdK Gez. 452


Meditatie

Genesis 18: 1 – 10

1 De HEER verscheen opnieuw aan ​Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat ​Abraham​ in de ingang van zijn ​tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de ​tent​ uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo ​goed​ uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw ​voeten​ kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

6 Abraham​ haastte zich naar de tent, naar ​Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie ​schepel​ fijn ​meel! Maak deeg en bak brood.’ 7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

9 ‘Waar is ​Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw ​Sara​ een zoon hebben.’ ​Sara, die in de ingang van de ​tent​ stond, achter de man, hoorde dat.

Zal ik een deurmat kopen met het woord “welkom” erop?

De eigenaar van een woonwinkel zal dat zondermeer willen bij de ingang van zijn zaak.

Hij zal er alles aan doen om zijn klant een gevoel van welkom te geven. Een klant kost hem niets, een klant levert wat op. Klantvriendelijkheid wordt vaak getypeerd als een vorm van gastvrijheid; zorgen dat mensen kunnen meebewegen in een weldadige, stimulerende sfeer om zo tot blijmoedige kopers te worden. Het blijft dus een vorm van service die deze winkelier wat oplevert. En dat is ook zijn doel.

Maar wil iemand die zo’n mat met “welkom” bij de voordeur van zijn woonhuis neerlegt ook werkelijk de vrijmoedigheid van buurtbewoners en andere passanten prikkelen om aan te bellen? De schrik zou toeslaan: wie krijg ik binnen en met wat voor verwachtingen? Wat zal me dat niet allemaal gaan kosten aan tijd, koffie en koekjes? Wil ik wel zo gastvrij zijn?

Gastvrij zijn kost je wat

Welkom heten. Het is geen uitvinding van de woonbranche of de bedenker van zo’n huisdeurmat, maar het is een indringend appel uit de Bijbel. ‘Wees gastvrij’, staat in 1 Petrus 4 vers 9 met de opmerkelijke toevoeging ‘zonder morren’. Het gaat blijkbaar niet altijd vanzelf. Want eerlijk is eerlijk het kost echt wel wat aan tijd, geld en – anders werkt het niet – oprechte aandacht.

Die spanning voel je, als je in Genesis 18:1 leest hoe de oude Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zit. Het is zowel binnen als buiten te warm om iets meer te willen dan zitten. Hoop je dan op bezoek? ‘Nee, vast niet’, zou je zomaar kunnen denken. Voor Abraham is het geen vraag. Ook al staat zijn mogelijke bezoek nog op afstand, hij staat direct op en gaat erop af. Hij trekt alles uit de kast om zijn gasten snel een royale maaltijd voor te zetten. Wat geeft Abraham veel.

Gastvrijheid kan ook zoveel brengen

Als je het vervolg van Genesis 18 leest ontdek je dat het Abraham echt iets heeft gekost, maar dat deze ontmoeting hem veel meer heeft gebracht. Er zal een zoon in zijn gezin worden geboren. Het klinkt net als die wonderlijke geboorte van Johannes in het gezin van Zacharias en Elisabeth eeuwen later (na te lezen in Lucas 1).

Abraham mag als eerste in de Bijbel ontdekken dat gastvrijheid niet alleen een prachtige omgangsvorm is, die je best veel kost, maar dat het ook een omgangsvorm is die je heel veel kan brengen.

Dat deze ontmoeting meer wil zijn dan een eenmalige en unieke ervaring van Abraham blijkt wel in Hebreeën 13:1, 2. Daar staat zoiets als: hou de gastvrijheid hoog, want er kan zomaar een engel op je deurmat staan!

U en ik worden hiermee uitgenodigd om in de voetsporen van Abraham te treden!

Gastvrijheid doorbreekt die balans van geven en nemen. Het haalt een kosten-batenanalyse onderuit. Je huis en eettafel openstellen voor anderen dan je familie en vrienden, zal onverwachte trekken hebben. Je kerk gebruiken als een huis waar gegeten kan worden met mensen uit de buurt of met de kerkelijke overburen (zoals in ons geval met het Leger des Heils) doorbreekt verwachtingen. Met bewoners van het AZC in een zondagse kerkdienst Palmpasen vieren, na afloop samen eten, het levert juist ontmoetingen op die de gedachte “wat kost mij dit” geheel doet verwaaien.

Wat kan een ontmoeting tot bijzondere contacten leiden, blijvende herinneringen geven aan een mooi gesprek, ontroerende momenten opleveren door echtheid en openheid, soms in geloofsvragen en geloofsvertrouwen.

Er zullen vast verrassende momenten zijn die ook confronteren (Sara kan er ook over meepraten). Maar ook zo’n confrontatie kan een heilzame ervaring worden. Bij Abraham ontdek je dat in zijn gastvrijheid iets gebeurt wat de vriendschappelijkheid voedt. Dat proef je in het vervolg van de geschiedenis in vers 17. De Heer dacht: Zou ik voor Abraham verbergen wat ik van plan ben? Het vervolg van het verhaal bevestigt alleen maar hoe zijn gastvrijheid juist een aanzet was tot die openheid tussen hem en de Heer.

Ook in de tijd van Advent mogen wij steeds weer ontdekken dat God in deze wereld wil binnenkomen, letterlijk te gast wil zijn, gewoon als iemand aan je deur. Zet je voor die ontmoeting je deur open? Wie mogen door die ontmoeting nog meer binnenkomen?

Iemand als Abraham nodigt ons uit om altijd advent te vieren en die mat met “welkom” voor onze deur te leggen!