Groot Nieuws
EO

29 juli: Elia, een mens zoals wij

  1. Nieuwschevron right
  2. 29 juli: Elia, een mens zoals wij

De meditatie met als thema "Elia, een mens zoals wij" (1 Kon. 17:1-6 en Jacobus 5:17-18) wordt verzorgd door dominee Aart Bloemendal van de Hervormde Gemeente te Ederveen.

Groot Nieuws

Playlist:

1) Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, Psalm 56: 5 en 6

2) Wees stil voor het aangezicht van God, Opw. 464

3) Heer, wij komen voor Uw troon, geen bundel

4) Ik dank U dat ik dicht bij U mag komen, geen bundel

5) Mijn Vader dank U wel, E&R bundel 157

6) Uw woord is een lamp voor mijn voet, Psalm 119: 3 en 40

7) Keer weer, o God der legermachten, Psalm 80:9, 10 en 11

8) Spreek mij van jezus, mijn Heiland, JdH 219

9) Nader mijn God bij U, JdH 456

10)Nabij Gods hoogverheven troon, Opw. 546

11)Zegenbede, Opw. 602

12)Tel uw zegeningen, JdH 256

Meditatietekst

Schriftlezing 1 Koningen 17:1-6; Jacobus 5:17-18

Hij durft wel, dat kunnen we niet ontkennen. Hij loopt zomaar het paleis van de koning binnen. Blijkbaar is er geen wacht die hem tegen kan houden. Ineens staat hij voor die machtige koning Achab en spreekt de boodschap van God: er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord.

Achab had het als koning van Gods volk wel erg bont gemaakt. Hoe diep was zijn afval van God. Achab, zo lezen we, zondigde meer dan al zijn vaders. Hij richtte beelden op voor Baäl en Asjera. En nu staat Elia daar in opdracht van de God van Israël met deze diep-ingrijpende boodschap voor de koning: geen regen en ook geen dauw meer.

Hoe kan dit? Volgens Jacobus is Elia een gewoon mens, net zoals u en ik. Hoe kan zo’n gewoon mens nu zoiets zeggen…? Hoe kan hij beweren dat er de komende tijd geen regen zal vallen; zelfs jarenlang geen regen en dauw. Hoe weet hij dat? En dan ook nog: de regen zal pas weer komen wanneer ík het zeg. Had Elia een soort buien-radar waarmee hij jaren vooruit kon zien???

Nee, let eens goed op het leven van deze profeet. Elia, zo lezen we, maakt zich bekend als een man die spreekt namens de God van Israël, voor Wiens aangezicht ik sta. Elia is een man die leeft voor het aangezicht van God.

Dat betekent zoiets als: een manier van leven waarbij je God in Zijn gezicht kijkt en Hem in het oog houdt. Jacobus schrijft: hij was een man van gebed. Hij deed een vurig gebed, lezen we daar. Je kunt daar wat spelen met de vertaling; je kunt ook zeggen: Hij bad een gebed. Of: in gebed bad hij.

Het betekent in ieder geval zoiets als: Hij was gewend om te bidden. Hij bad voortdurend. Zijn leven was een léven van gebed, voor het aangezicht van God. En tijdens dat bidden deed hij dat specifieke gebed dat het niet meer zou regenen. Hoe komt hij daar dan op…?

Elia was immers man die leefde dicht bij de Heere God. Dan kun je toch wel begrijpen: Het is hem enorm aan het hart gegaan dat het volk Israël, het volk van God zich liet meevoeren de Baäl achterna. Hij zag hoe Achab Israël steeds verder losweekte van een leven met die God aan wie het volk z’n bestaan te danken had.

Dat heeft Elia, dat kan niet anders, ongelooflijk veel pijn en verdriet gedaan. De profeet heeft daarmee gestreden, hij heeft ermee geworsteld, hij zal gebeden en geleden hebben om het behoud van Israël.

En hij las de Bijbel. Wat las hij daar? Nou, b.v. datgene wat staat in Deut.11, dat God Zijn zegen zal geven wanneer zij de Heere dienen en Hem gehoorzamen. Maar als zij van God afwijken, dan zal de toorn van God tegen hen ontbranden en zal Hij zelfs de hemel toesluiten en zal het niet meer regenen.

Elia heeft, tijdens die gebedsstrijd en worsteling om het behoud van het volk, deze woorden misschien gelezen en gebeden. En heeft God het toen Zelf in Zijn hart gelegd…? Ga naar Achab. De maat is vol. Nu zal gebeuren wat God gesproken heeft…

En daar staat hij nu. En daarom zegt hij: Ik sta voor het aangezicht van de levende God. Hij staat niet voor Achab, hij staat voor God. Dat is het geheim van zijn moed. Van zijn kracht, van zijn volharding in het leven met God. Hij is een man van gebed. Maar daarmee heeft hij wel impact op zijn volk. Dit optreden van hem luidt het begin in van verandering. Over een aantal jaren zal het volk dan toch maar roepen: De HEERE is God, de HEERE is God!

Herkennen wij óns leven daarin? In dat van Elia? Ik weet niet in welke omstandigheden u leeft. Misschien ook temidden van mensen die van God zijn weggedwaald. Iemand vertelde van zijn leven in een kerkelijke gemeente, waar steeds meer zondig gedrag werd getolereerd. Hoe moet je daarmee omgaan?

Misschien leeft u in een gezin waar uw man, uw vrouw, uw kinderen de dienst van God vaarwel hebben gezegd. Of u bent op leeftijd gekomen, alleen overgebleven, en u kunt met uw kinderen niet meer spreken over het intieme leven met de Heere Jezus, dat ú zo dierbaar is.

Wat blijft erover…? Waar haalt u uw kracht vandaan? Uw volharding? Iets van een Elia, van zijn gebedsleven in ú?

Wat een man, die Elia, een mens net zoals wij. Hij was een man van gebed. En de woorden van God werden levend in zijn hart en mond.

Kom, leef dicht bij God en Zijn Woord. Lees en herlees Zijn woorden en beloften van vernieuwing. Beoefen dagelijks het gebedsleven. Het is niet alleen maar voor grote profeten. Elia was ook maar een mens net zoals wij. Maar zo, door te leven in die intieme nabijheid van de Heere zijn God, had hij impect op de wereld van zijn dagen, op zijn volk. Zó was hij van betekenis voor Israël.

U kunt alleen impect hebben op uw gemeente, uw gezin, uw kinderen of kleinkinderen, wanneer u zelf leeft in die intieme nabijheid met de Heere, leeft voor Zijn aangezicht.

Zoek het aangezicht van de Heere, leef dicht bij Hem. Laat ook deze zondag weer een dag van gebed zijn. Alleen dát geeft hoop en moed.

Verlos ons; toon ons ’t lieflijk licht,

Van Uw vertroostend aangezicht.