Groot Nieuws
EO

26 september: Transformatie door de kracht van de Heilige Geest

foto: Orlando Bottenbleyfoto: Orlando Bottenbley
  1. Nieuwschevron right
  2. 26 september: Transformatie door de kracht van de Heilige Geest

‘Transformatie door de kracht van de Heilige Geest’. Dat is het thema waar ds. Orlando Bottenbley vanmorgen over mediteert in het programma Groot Nieuws. De voorganger van Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam doet dat naar aanleiding van 2 Korinthe 3: 14-18. Presentatie: Andries Knevel.

Groot Nieuws

foto: Orlando Bottenbley

Orlando Bottenbley

Muziekgegevens

1) Psalm 25: Heer’, ai maak mij Uwe wegen, geen bundel

2) De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, LvdK gez. 247

3) Wat de toekomst brengen moge, Ned. Herv. Bundel gez. 300a

4) Ik wil leven door Uw Geest, Opwekking 497

5) Abba Vader, Opwerkking 136

6) De kracht van Uw liefde, Opwekking 488

7) Psalm 143: O Heer’, wil mijn gebeden horen, geen bundel

8) Wees stil voor het aangezicht van God, Opwekking 464

9) Geest van hierboven, LvdK gez. 477

10) ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, Joh. De Heer gez. 543

11) Hij is verheerlijkt, Opwekking 349

12) Wees stil voor het aangezicht van God, Opwekking 464

Meditatie

Vanmorgen wil ik graag met u stilstaan bij het prachtige thema: transformatie door de kracht van de Heilige Geest. Het Bijbelgedeelte dat ik lees en waar ik met u bij wil stilstaan vinden we in de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 3 en daarvan lees ik de verzen 14 tot en met 18. Daar staat geschreven:

14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.

15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.

16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.

17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Een prachtig Bijbelgedeelte. Maar om dit Bijbelgedeelte te begrijpen is het goed om eerst met elkaar te letten op het verband, de context. Het is heel mooi dat Paulus aan het begin van dit hoofdstuk de gelovigen erop wijst dat wij een leesbare brief van Jezus moeten zijn. Als volgelingen van Christus. Dat betekent dat mensen aan ons moeten kunnen zien, aan onze karaktereigenschappen, in hoe we in het leven staan, in hoe we denken, hoe we spreken, in ons doen en laten moeten ze Christus herkennen. Dat is wat de Geest in ons kan en wil bewerken.

Nu heb ik moeten denken aan het beeld van een rups die in een vlinder veranderd. Als je die gedaanteverandering waarneemt in een filmpje, dan is het werkelijk indrukwekkend. En het mooie is dat ons Bijbelgedeelte ook aangeeft hoe de Heilige Geest in u en in mij, in ons leven die gedaanteverandering, die transformatie kan en wil bewerken. Maar het verband brengt ons ook mee naar het verleden. Paulus brengt de gelovige terug naar een heel bijzondere ontmoeting tussen Mozes en de Heere God op de berg Sinaï. Dan vraagt Mozes op een gegeven moment aan de Heere God, mag ik ook uw luister, uw heerlijkheid zien. En dan zegt God, Mozes dat is onmogelijk. Als iemand mijn luister ziet dan komt de persoon te overlijden, dan sterf de persoon. Maar kom de berg op en dan zal Ik je een glimp van mijn luister laten zien. Als Mozes dan de berg afkomt heeft hij het zelf niet door, maar dan straalt zijn gezicht. Zoiets als de straling, het felle licht van de zon die op de maan weerkaatst. Die we ’s avonds zien. Nou, zo weerkaatst dan het licht van God op het gezicht van Mozes. Zodat als Mozes bij het Joodse volk komt, dat het volk niet in staat is om Mozes aan te kijken. En dan moet hij een sluier voor zijn aangezicht doen. Maar als Mozes de berg weer op gaat dan doet hij die sluier weer af, want dan gaat hij de Heere weer ontmoeten.

Dat beeld zien wij hier in ons Schriftgedeelte gebruikt worden door Paulus. En dan zegt hij, bij het voorlezen van het oude verbond, wanneer dat gebeurt, dan ligt er een sluier over het voorlezen. Dat niet alleen, Paulus noemt ook een tweede sluier, namelijk dat over het hart ligt. En ik weet niet of het herkenbaar voor u is, maar voor mij wel, dat ik moet zeggen voordat ik Jezus Christus leerde kennen, was die Bijbel altijd een gesloten boek. Het was saai, eentonig, het sprak me niet aan, het raakte mij niet. Dus zowel over die Bijbel, het Woord van God, als over ons hart ligt er een sluier. En dat maakt ook dat mensen daardoor de luister, de heerlijkheid van God niet ontdekken. Maar, zegt de apostel Paulus. Maar telkens als iemand zich tot de Heere wendt, wordt de sluier weggenomen. En dat is geweldig, want dat is de bekering, waar de Bijbel zo vaak over spreekt. Door de bekering, die de Heilige Geest uiteindelijk in ons bewerkt, dan noemt de Bijbel het onze wedergeboorte, dan wordt zowel de sluier over het Woord van God, als de sluier over ons hart weggehaald. En word je geraakt en dan gaan je ogen open. En dan aanschouw je de wonderen in Gods woord. En dan raak je diep onder de indruk van wie Jezus is en wat hij voor je gedaan heeft. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En dan zegt hij erbij, als die sluier door de Geest wordt verwijderd, dan ontstaat er vrijheid. Het staat zo mooi omschreven in vers 17: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Ik weet nog dat na mijn bekering het Woord van God zo begon te leven. Ik verslond het iedere dag, maar ook ontdekte ik dat ik kind aan huis mocht zijn. Voorheen was bidden zoiets van bidden voor het eten, bidden voor het slapengaan, bidden voor het beginnen van de dag. Maar nu is bidden dat de Heilige Geest ons vrije toegang geeft de Vader en tot de Zoon. De Geest maakt dat wij elk moment van de dag de vrijmoedigheid hebben om God bij ons leven te betrekken. Om met Hem in gesprek te gaan. Nu, als Paulus dit heeft genoemd, dan zegt hij, vanaf dat moment, vanaf de bekering, de wedergeboorte, begint er een proces van transformatie. In het Bijbelgedeelte staat geschreven in vers 18: Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Het is net als je een atelier binnenkomt. Dan zie een prachtig beeld en dan zie je de beeldhouwer die kijkend naar dat beeld uit een blok steen of hout een kopie maakt van dat beeld dat hij voor zich heeft. En zo gebruikt de Heilige Geest ook de Heere Jezus Christus zijn karakter, wie Jezus is, en hij is bezig om in ons jouw en mijn leven over te brengen.

Als hij dit noemt, dan noemt hij heel duidelijk dat het daarbij belangrijk is dat wij de luister van Jezus aanschouwen. Ik kom steeds meer voor mezelf tot de ontdekking dat wij de Bijbel zo vaak zo vluchtig lezen. Maar aanschouwen betekent dat je zo gefascineerd raakt door wie Jezus is. Ik denk aan wat de apostel Johannes schrijft in Johannes 1 vers 14, het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid, zijn luister, aanschouwt. De heerlijkheid van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid. Hij is zo gepakt daardoor.

Jij en ik, we mogen leren om te aanschouwen, steeds meer zicht te krijgen op de luister, de grootheid van Jezus. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat er zoveel dingen in het leven van iedere dag, in jouw en mijn leven spelen die maken dat wij daardoor gepakt worden. En dat ons leven daarop gericht is. Terwijl als wij onder de indruk zijn van de luister van Jezus, dan tilt Hij ons boven dat alles uit. En het prachtige daarvan is, dan gebeurd het bijna op een natuurlijke manier, zoals de Bijbel het hier zegt, dat de Geest ons dan transformeert. Hij brengt het karakter, de levensstijl, het beeld van Jezus over in jouw en mijn leven. Zodat we levende brieven van Christus worden.

Tot slot vind ik het heel mooi, zoals Paulus het in zijn eigen leven toepast. In de brief aan zijn vriend Timotheüs, 1 Timotheüs 1 vers 15 en 16 daar zegt hij het zo. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. En dan komt het, maar daarom is mij barmhartigheid bewezen opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Prachtig hoe Paulus laat zien, ik was een ongeduldig mens, maar Jezus heeft zijn geduld, door de Heilige Geest, in mijn hart, in mijn leven, uitgewerkt waardoor ik een geduldig mens ben geworden. En dat is zo tot een zegen geworden voor andere mensen, waardoor mijn leven als een leesbare brief van Christus een richtingwijzer voor anderen geworden is naar Jezus toe.

Die transformatie, in dat proces, zit ik nog steeds. Ik hoop u, jij ook. Zodat de Geest ons dagelijks kan veranderen, waardoor we leesbare brieven van Jezus worden. Gods zegen daarbij.