Groot Nieuws
EO

14 juli: Blijf volhouden!

  1. Nieuwschevron right
  2. 14 juli: Blijf volhouden!

De meditatie wordt verzorgd door dominee Alfred Post, predikant van de Hervormde Gemeente Elim op ’t Harde. Thema: Blijf volhouden (Mattheüs 20: 29-34)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Psalm 98: 2 en 3

2) Heilig, heilig, heilig, LvdK Gez. 457: 1,2 en 4

3) U bent hier, geen bundel

4) Leid mij Heer, Opw. 27

5) Ruis, o godsstroom der genade. Joh. de Heer 1

6) Houd vol, Opw. 798

7) O heer die onze Vader zijt, LvdK Gez. 463

8) De Heer regeert, de hoogste Majesteit, Psalm 93: 1, 3 en 4

9) Vader, hoor ons bidden, geen bundel

10)Heilig is de Heer, Opw. 173

11)Toch overwint eens de genade, LvdK lied 297

Meditatietekst

29 En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem.

30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!

31 De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David!

32 En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?

33 Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden.

34 En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

Twee mannen zitten vlakbij Jericho langs de kant van de weg. Ze zijn blind. Maar blind als ze zijn, geloven ze dat Jezus hen kan helpen. De mannen hebben een sterk geloof. Ze hebben nooit één wonder van Jezus gezien. Ze kennen Jezus alleen van horen zeggen. Toch roepen ze, als ze horen dat Jezus voorbijgaat: ‘Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!’ De blinde mannen doen vele volgelingen van Jezus beschaamd staan. Want ze erkennen Jezus als de Heere, de grote Zoon van koning David. Driemaal noemen ze Jezus de Heere, de kurios. En ze roepen Hem om ontferming aan.

Je vindt soms een sterk geloof, op plaatsen en bij mensen waar je dat eigenlijk helemaal niet verwacht. Hier treffen we twee mannen in Jericho aan die geloven. Jericho, nota bene die stad die met de ban geslagen was, volgens Jozua 6.

Dat je geloof vindt, levend geloof aantreft bij mensen die naar de kerk gaan, dat is te verwachten. Niet vanzelfsprekend, want ‘Geloof-in-de-ruststand’ of ‘ik weet niet precies wat ik geloof’ kom je in de kerk ook tegen. Zet daarnaast dat je soms een sterk en levend geloof aantreft, bij mensen die je ‘zomaar’ langs de kant van de weg tegenkomt. Wat een vertrouwen hebben ze in de Heere, in Zijn Woord. Als dominee zeg ik: met al onze boeken, bijeenkomsten, bibliotheken vol godgeleerdheid, weten we soms nog zo weinig van het eenvoudige, kinderlijke geloofsvertrouwen in Christus en Zijn kracht.

De blinde mannen roepen: Heere, Zoon van David, ontferm u over ons!’ Brengen we dat zelf ook in de praktijk, dat we roepen, telkens weer: ‘Heer, ontferm U over mij, Zoon van David?’ Of worden we beschaamd gesteld door mensen die blind waren, door buitenstaanders, die ons voorgaan? Wie je ook bent, hoe je leven ook is gelopen tot nu toe: Doe het maar, roep het maar. Aarzel niet. Jezus, de Heere, is vol ontferming. Hij wil u bijstaan in uw nood. Hij is vol van genade en waarheid. Hij kan uw zonden vergeven. Hij is vol van liefde. Hij zal u niet afwijzen om wie u bent. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

De mensen die achter Jezus aanlopen, horen de blinden mannen roepen. Ze bestraffen die twee blinden. ‘Wees nou toch eens stil. Wat een herrie maken jullie.’ Maar dan roepen ze nog harder. ‘Heere, Zoon van David, ontferm U over ons.’ De blinde mannen laten zich niet het zwijgen opleggen.

In dit gedrag van de blinde mannen ligt voor ons een belangrijk voorbeeld. Als wij op zoek zijn naar heil, vergeving, naar de zaligheid, naar God zelf, moeten we ons niet laten afschrikken of laten ontmoedigen. Laat je niet afschrikken door andere mensen, of ontmoedigen door tegenslagen. Jezus zal zelf zeggen: blijf volhouden in het gebed.

Bent u op zoek naar God, naar Zijn genade en liefde? Blijf kloppen, blijf aanhouden in het gebed. Doe als Jakob, die zei tegen de HEERE: ‘Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.’ Familie of vrienden kunnen je dan misschien een fanatiekeling vinden, ze vinden het overdreven dat je zoveel in je Bijbel leest en dagelijks bidt. Maar als het ons om God en om Zijn zegen, Zijn liefde en genade te doen is, dan zullen we het verkrijgen ook. Want wie bidt, die ontvangt.

Jezus laat de twee blinde mannen bij zich komen. Hij stelt hen een vraag: ‘Wat willen jullie dat Ik voor jullie doe?’ Jezus vraagt vriendelijk wat zij verlangen. ‘Wij willen kunnen zien’, antwoorden de twee blinde mannen. Jezus heeft medelijden met hen. Hij raakt hun ogen aan, en meteen kunnen ze zien.

We zien hier hoe Jezus macht heeft om te genezen, maar bovenal zien we hoe het hart van Jezus vol liefde en medelijden is, voor deze twee mannen. We kunnen dit niet teveel benadrukken. Want dat hart van de Heere Jezus klopt ook vol liefde voor u en mij. De Heere Jezus is de grote Zoon van David. De Redder en Zaligmaker. Hij is barmhartig, vriendelijk en genadig. Zozeer dat wij dat met ons verstand niet kunnen bevatten.

Later als Jezus vanuit Jericho in Jeruzalem aankomt, zal Hij die liefde tonen door Zijn leven te geven. Hij is bereid de straf van zondaren te dragen, en de schuld van zondaren bij God te betalen. Hij is bereid Zijn bloed te laten vloeien, zodat zondaren daarmee gereinigd kunnen worden. Niemand heeft ooit grotere liefde voor mensen getoond dan deze Jezus.

De blinde mannen ervaren nu al de liefde, de genade, het mededogen van Jezus. Ze worden genezen. Jezus raakt hun ogen aan. Het is zo’n eenvoudig gebaar. De mannen kunnen zien. De twee mannen hebben niet voor niets om ontferming geroepen. Wat zien ze als eerste? Wie zien ze als eerste? Hun Heere en Zaligmaker. De mannen gaan Jezus volgen.

Zijn uw ogen al geopend voor wie Jezus is? Bent u al begonnen met het volgen van Jezus? Jezus wil ook uw ogen openen, zodat u zult ontdekken wie Hij is. Laten we de liefde van de Heere Jezus voor ons, telkens voor ogen stellen. Bij tegenslag en moeite. Bij verleiding en struikeling. Meer en meer mag je als Zijn volgeling ontdekken dat de liefde van Jezus Christus zo groot, Zijn medelijden zo oprecht, en Zijn trouw zo eindeloos is. Proef en zie, dat de Heere goed is.