Groot Nieuws
EO

21 apr. Pasen, Jezus overwon de dood!

  1. Nieuwschevron right
  2. 21 apr. Pasen, Jezus overwon de dood!

De meditatie op deze Paasmorgen wordt verzorgd door dominee Gertjan van Harten, predikant van de Gereformeerd Vrijgemaakte Maranathakerk in Spakenburg. Thema: Pasen, Jezus overwon de dood! (Mattheüs 28: 1-15)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Christus, onze Heer, verrees NHB Gez. 61: 1, 2 en 3

2) Gods goedheid houdt ons staande, psalm 107: 1 en 10

3) Jezus’ liefde voor mij, geen bundel

4) Christus heeft overwonnen, geen bundel

5) O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht, Uit Aller mond lied 57: 1, 2, 3 en 4

6) U zij de glorie, Opw. 213 & Joh. de heer 45a

7) Gij hebt Uw land, o heer, die gunst betoond, NHB Psalm 85: 1, 3 en 4

8) Christus is opgestaan/daar juicht een toon, Joh. de Heer 25

9) Ik leef omdat mijn Heer is verrezen, Opw. 169

10)Kroon Hem met gouden kroon, Joh. de Heer 722

11)Majesteit, Opw. 181


Meditatietekst

1Na de ​sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de ​week​ gloorde, kwam ​Maria​ uit Magdala​ met de andere ​Maria​ naar het ​graf​ kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een ​engel​ van de ​Heer​ daalde af uit de hemel, liep naar het ​graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn ​kleding​ was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De ​engel​ richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie ​Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers ​opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7En ga nu snel naar zijn ​leerlingen​ en zeg hun: “Hij is ​opgestaan​ uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

8Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het ​graf​ om het aan zijn ​leerlingen​ te gaan vertellen. 9Op dat moment kwam ​Jezus​ hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10Daarop zei ​Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Het is Pasen. Over heel de wereld vieren christenen dat Jezus leeft. Hij was gestorven aan het kruis. En zijn lichaam was in het graf gelegd. Maar Jezus stond op uit de dood en werd weer levend.

Hij overwon de dood.

“U zij de glorie, opgestane Heer” wordt er vandaag in veel kerken gezongen.

Maar waar slaat dat eigenlijk op? Jezus heeft de dood overwonnen? Daar is niet veel van te merken! Hoe vaak hebben we niet mensen van wie we hielden moeten begraven of cremeren? Iedere dag opnieuw sterven er weer mensen. Dat was voor Pasen al zo en daar heeft Pasen helemaal niets aan veranderd.

Wat nu: Jezus heeft de dood overwonnen?

Ik wil je graag meenemen naar het paasverhaal. We hebben het net gelezen. Twee vrouwen die Jezus goed kenden komen bij het graf van Jezus. Ze willen zijn lichaam zalven. Dat gebeurde vaker in die tijd.

Maar dan begint de aarde plotseling te beven. En er komt een engel..

De engel spreekt de geschrokken vrouwen aan. “Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zoeken het lichaam van Jezus, maar dat lichaam is hier niet meer. Want Jezus leeft weer. Ga het maar vertellen aan zijn leerlingen.”

En als de vrouwen opgewonden op weg gaan, komen ze Jezus zelf tegen. En ook Jezus stelt hen gerust:

“Jullie hoeven niet bang te zijn. Ga naar mijn leerlingen. Vertel hen dat ze naar Galilea moeten gaan.”

Dat zou bij de leerlingen wel een belletje laten rinkelen. Want Jezus had kort voor zijn sterven tegen zijn leerlingen gezegd dat Hij ging sterven. “Maar,” had Hij er aan toegevoegd, “Ik zal opstaan uit de dood en dan zal Ik jullie weer zien Galilea”

En daar in Galilea, in het noorden van Israël, zou Jezus naar de hemel varen. Dat is de volgende stap die Jezus gaat zetten. Jezus gaat naar zijn Vader in de hemel toe. Niet om daar op zijn lauweren te gaan rusten. Nee, Jezus gaat naar de hemel om zijn definitieve terugkomst voor te bereiden.
En dan – als Jezus terugkeert naar deze wereld komt er een nieuwe wereld.

Een volmaakte wereld.

Een wereld waarin de dood voor eeuwig uitgebannen zal zijn.

Een wereld zonder oorlogen en terroristische aanslagen.

Na de wederkomst van Jezus zal niemand meer ziek worden en sterven.

Begrafenisondernemers moeten een andere baan zoeken.

Dat is de toekomst die God beloofd heeft. Dat is het grote einddoel van Gods plan met deze schepping: de komst van een nieuwe en volmaakte wereld.

En de opstanding van Jezus heeft die wereld een beslissende stap dichterbij gebracht. De dood is verslagen. En als je dat gelooft, dan kun je opgewekt leven. En dan bedoel ik niet: opgewekt in de zin van “uitgelaten vrolijk”. Daarvoor kan er teveel gebeurd zijn in je leven.

Of teveel gebeuren.

Maar ik bedoel opgewekt in de zin van: met een hart vol hoop. Pasen herinnert ons eraan dat wij verder mogen kijken dan het leven hier en nu. Als we alleen naar dit leven kijken dan kan de moed je weleens in de schoenen zakken. Wanneer je te maken krijgt met ziekte. Met depressieve gevoelens. Of met eenzaamheid. Wanneer je geconfronteerd wordt met sterfgevallen.

Het leven kan soms zo zinloos lijken. Het is alsof je gevangen zit in een maisdoolhof. Je hebt geen flauw idee waar de uitgang is. Voor je gevoel loop je doelloos rondjes. Maar gelukkig zijn er soms torens in het doolhof. Torens die je kunt beklimmen. En als je op zo’n toren staat overzie je het doolhof. Je ziet dat er echt een uitgang is. Het geeft je nieuwe kracht: “daar moet ik heen”.

De belofte dat er een nieuwe wereld komt is voor ons zo’n uitzichttoren. Het geeft uitzicht en lucht. Het laat ons zien dat er een geweldige toekomst op ons wacht. Vind je het moeilijk om dat geloven? Kun je het niet geloven omdat het leven je zo zwaar valt? Omdat je tegenslag na tegenslag te verwerken krijgt?

Bedenk dan dat het Pasen is geweest.

Jezus is opgestaan.

Hij liet het graf achter zich.

De dood is echt overwonnen.

En daarmee zijn wij een stap dichter bij Gods nieuwe wereld gekomen. Een wereld waarin nooit meer iemand zal sterven. Een wereld waarin geen verdriet en geen lijden meer zal zijn.

Dat mogen wij geloven.

Dat staat ons te wachten.

En daarom mogen wij ook vol overtuiging zingen:

“U zij de glorie, opgestane Heer”.