Groot Nieuws
EO

Zondag 15 mei 2022

foto: pixabay.com
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 15 mei 2022

Een programma met koor- gospel- praise- en worship-muziek. Deze week een meditatie van Hedwig Komproe.

06:00-07:00
Dust In The Wind – Kansas
Faithful – Brooke Fraser
El Condor Pasa – Simon & Garfunkel
I’m Free – Deniece Williams
Mensen – Ralph van Maanen
Cry A River – Amy Grant
Stained Glass Window – Clay Crosse
You Might Need Somebody – Randy Crawford
Give Me Your Eyes – Brandon Heath
Altijd – Joke Buis
Walk Down This Mountain – Bebo Norman
When You Believe – Mariah Carey & Whitney Houston
God Of The Moon And Stars – Kees Kraayenoord
When Will I – Candi Staton

07:00-08:00
Sing To Jesus – Fernando Ortega
Getting On With Life – Philippa Hanna
Create In Me A Clean Heart – Keith Green
Be Thou My Vision – Cherry Wee
De Heer Is Mijn Herder – Marcel & Lydia Zimmer
He Will Love You – Cheri Keaggy
Behold The Lamb Of God – Oslo Gospel Choir
Neem De Tijd – Gerald Troost
When I Heal – Sandi Patty
Giver Of Life – Brian Doerksen & The Level Ground Band
Wij Buigen Neer – Opwekking
Without You – Floodgate
I Will Bless The Lord - Silverwind

08:00-09:00
Kom Tot De Vader – Reni & Elisa Krijgsman & Samenzang
Psalm 111: Looft, Halleluja, Looft de Heer – Samenzang Ned. Herv. Kerk
Open Mijn Ogen – Opwekking
Vul Ons Met Uw Liefde – Sela
Door De Wereld Gaat Een Woord – The Credo Singers
Glorie En Eer – Bouw Uw Troon
Wat Een Mensenoog Niet Zien Kan – Elise Mannah
Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde – Verenigde Veluwse Koren
Goede Hoop – Ode 11 – De Oden Van Salomo
De Hemel Juicht – Discipel
Een Vaste Burcht Is Onze God – Chr. Gem. Zangver. ‘Asaf’
The Lord Bless You And Keep You – Sharon Kips
Leg Maar Stil Je Hand In Zijn Handen – CGK Muntendam-Stadskanaal

foto: eo.nl

Meditatie van Hedwig Komproe

Klimaatverandering en onze adaptatie

Ons klimaat verandert steeds meer en steeds sneller. Niet alleen in onze omgeving maar over de hele wereld. Iedereen heeft er mee te maken. De temperatuur stijgt, ijskappen op de Noord- en Zuidpool smelten en de zeespiegel stijgt. Met alle gevolgen van dien.

Zo is volgens het KNMI de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. Ook is de zeespiegel in die tijd met 20 centimeter gestegen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de mens, natuur en het milieu omdat bepaalde ontwikkelingen niet te stoppen zijn (knmi.nl).

We krijgen vaker last van extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor ongeveer de helft van haar oppervlakte onder de zeespiegel ligt. Maatregelen en adaptatie zijn geboden. De aanleg van hogere dijken is niet alleen kostbaar, maar je kunt niet aan de voorkant blijven verhogen terwijl het water van andere kanten naar je toe kan stromen. Een goed voorbeeld is de overstroming vorig jaar in Limburg (https://www.knmi.nl/kennis-en-...).

Over het algemeen wordt aangenomen dat de oorzaak van de klimaatverandering als ook de gevolgen daarvan bij de mens ligt. Vaak wordt het feitelijke begin van extreme uitstoot en concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer bij de industriële revolutie (300 jaar geleden) gelegd. Het betreft dan de verbranding van fossiele brandstoffen. Het Wereld Natuurfonds noemt daarnaast voornamelijk ontbossing en landbouw als oorzaak.

Wij moeten ons aanpassen om het tij te keren op deze planeet. Klimaatadaptatie staat dan ook hoog op de politieke agenda en wij merken het ook in ons dagelijks leven. Al is het alleen maar aan de windmolens die in toenemende mate om ons heen verrijzen. De mens wordt dus steeds bewuster van de nodige adaptatie aan het klimaat en wil daarom duurzame maatregelen implementeren.

Maar wat zegt de Creator van deze planeet eigenlijk over dit onderwerp?

In Genesis 1:31b staat.

‘Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.?.’

Het was dus prima gesteld met de aarde. De aarde was heel goed.

Saillant detail was dat God de aarde aan de mens gaf om er over te heersen…Gen 1:26

Dus de mens mocht het allemaal bepalen.

Waar ging het dan mis?

Genesis 3:17a geeft mijns inziens een plausibel antwoord op deze vraag.

‘Tegen Adam zei Hij: ‘Omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal Ik de aardbodem vervloeken’.

Oeps… Zou dat ‘t zijn? Ik moet gelijk denken aan de aardrijkskundelessen op de middelbare school toen de ijstijden werden besproken. In mijn herinnering waren dat prachtige geschiedenis verhalen die bewezen dat natuurverschijnselen op evenwichtige wijze hun invloed hebben op de aarde.

Jesaja zegt echter dat …

‘De aarde lijdt onder de zonden van haar inwoners. De grond verarmt, de gewassen verdorren en de machtigen kwijnen weg. De wereld is ontwijd door misdaden, haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd. Daarom rust Gods vloek op hen, zij worden aan de vertwijfeling overgelaten en de aanhoudende droogte vernietigt hen. Slechts enkelen zullen het overleven.’

6-24:4 Jesaja

Zou het alleen aan de mens liggen dan? Komen die klimaatveranderingen alleen door toedoen van het menselijk gedrag? Zij zijn wel de basis van het probleem, aldus Jesaja 700 jaar vóór Christus. Wat Jesaja eigenlijk zegt is dat de kern van het klimaatprobleem niet alleen gaat om CO2 uitstoot, landbouw en ontbossing, maar om zonde. De mens gehoorzaamt God niet maar doet zijn eigen zin.

En Paulus herbevestigt dit gegeven van de zonde weer in zijn Romeinen brief.

‘Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt. God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster.’

21-1:19 nenRomei

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’

6:23 Romeinen

Er is hoop in Christus. Niet alleen voor de mens. Ook voor de aarde.

‘Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God.’

8:21 Romeinen

Wat wij moeten doen is continu God zoeken, in Hem blijven en Hij in ons.