Groot Nieuws
EO

10 Sep: Werp al uw bekommernis op Hem

  1. Nieuwschevron right
  2. 10 Sep: Werp al uw bekommernis op Hem

Muziek rond het thema van de meditatie n.a.v.1 Petr. 5:6 en 7, verzorgd door Ds. Fokko Stalman, predikant van de Baptisten Gemeente in Groningen.

Muziekgegevens

1. Prijs mijn ziel de Hemelkoning, Gez. 147 NHB
2. 10.000 Redenen, Opw. 733
3. Wanneer de Heer uit ’s vijands macht, Ps. 126:1 en 2
4. Kom maar bij mij, geen bundel
5. Komt vermoeiden, komt tot Jezus, geen bundel
6. De kracht van Uw liefde, Opw. 488
7. Beveel gerust uw wegen, Gez. 427: 1,2 en 8 (lvdK)
8. O God, die droeg ons voorgeslacht, Gez. 293
9. Ik vertrouw op U, Opw. 519
10.Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, Ps. 84:1 en 3 (NHB)
11.Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, Gez. 437 (LvdK)

Meditatie

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5: 6-11, HSV)


Het gebeurt regelmatig dat ik tijdens mijn pastorale werk ergens bij mensen thuis een tegeltje zie hangen met de tekst Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor U. En weet u? eerlijk gezegd verbaast het me ook niet dat ik op zoveel plaatsen juist deze zin uit ons zojuist gelezen tekstgedeelte aantref.

Het is een prachtige bemoedigende tekst. Petrus schrijft zijn brief aan Joodse gelovigen die leven in hele moeilijke omstandigheden. De jonge gemeente en haar gelovigen worden vervolgd en dat brengt veel spanning, zorgen en verdriet met zich mee. Om hen een hart onder de riem te steken haalt Petrus hier een tekst aan die ook David gebruikt in Psalm 55. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U.

Al zijn de omstandigheden waarin u verkeert waarschijnlijk heel anders dan die van de lezers 2000 jaar terug, het gevoel van bezorgdheid zult u ook ongetwijfeld herkennen. Het is warempel niet moeilijk om je zorgen te maken. Kijk eens om u heen er komt zo een heel aantal mogelijke zorgen op je af: aanslagen in verschillende delen van de wereld, de oplopende spanning rondom Noord Korea, een vluchtelingencrisis, klimaat veranderingen en ga zo maar door.

Maar beter nog voelen we de zorgen die ons persoonlijk raken. Die ziekte met het traject van zware behandelingen en die onzekere afloop, dat verloren contact waar je zoveel verdriet van hebt, zorgen over het ouder worden, het inleveren van krachten en mogelijkheden, die relatie die is gestrand, onzekerheid over werk of inkomen. Ook u, lieve luisteraar, zult vast en zeker aan deze opsomming uw eigen voorbeelden kunnen toevoegen.

Niemand van ons zal er compleet vrij van zijn. Kleine en grote zorgen komen van tijd tot tijd ons leven binnen, halen ons leven overhoop en laten ons ongerust, bang en onzeker achter. Hoe kan ik verder gaan? Hoe kom ik hier boven op? Ziet God nog wel naar mij om?
Het is juist op deze momenten in ons leven dat we zo duidelijk die brullende leeuw horen waar Petrus over spreekt.

De duivel, die door Jezus de vader van de leugen wordt genoemd. Juist op de momenten dat we het meest klein en kwetsbaar zijn komt het misselijke monster langs om onze onrust nog groter te maken. Hij is het die in onze gedachten brult en met zijn leugens probeert ons leven nog verder stuk te maken. Hij wil u laten geloven dat er in uw situatie toch nooit iets zal veranderen, er geen enkele oplossing is en zijn grootste leugen is dat hij wil laten geloven dat zelfs God niet meer naar u omkijkt. Dat God boos op u is of dat God het te druk heeft om zich om een onbeduidend mensje als u bent te bekommeren.

Een brullende leeuw is indrukwekkend en angstaanjagend, dat is de duivel ook. Wanneer Hij brult is het moeilijk om nog andere dingen te horen. Het gebrul van satan maakt het voor ons ook vaak moeilijk om die andere leeuw te horen. De Leeuw die tegelijk ook een Lam is, de Here Jezus. De leeuw die niet angstaanjagend tegen u brult maar die met Zijn zachte stem Gods woorden in uw hart fluistert.

Jezus die zegt: kom maar naar mij als je moe bent en onder lasten gebukt gaat, ik zal je rust geven. Hoeveel meer uitnodiging heeft u nodig? Voor God zijn geen zorgen te groot en is geen probleem te onbeduidend. U ligt Hem na aan het hart en Hij nodigt u uit om Hem deelgenoot te maken van uw leven, ook uw zorgen en moeiten mag u bij Hem neerleggen.
De tekst zegt niet dat wanneer we al onze zorgen bij de Heer brengen dat Hij alles oplost precies zoals we wensen. Nergens staat de belofte dat wanneer u uw zorgen bij Hem neerlegt God direct alles zal wegpoetsen en oplossen.

Er staat dat God voor u zal zorgen. Daar komt het aan op geloof. Geen geloof in de zin van ”ik gok erop dat dit de waarheid is” maar geloof in de zin van een diep en vast vertrouwen in God. De wetenschap dat je misschien veel zelf kunt maar als kwetsbaar mensenkind ten diepste in alles afhankelijk bent van de hemelse Vader en daar ook rust in vinden.
Geloven is je laten dragen door de Heiland aan wie u uw leven hebt toevertrouwd. Gedragen worden, ook en misschien wel juist in die momenten van zorg. Het niet zelf krampachtig volhouden maar het uit handen geven aan

God. Precies zoals het gedicht van die voetstapjes op het strand zo mooi verwoord.
Ik kom vandaag niet met gemakkelijke antwoorden op de moeilijkste vragen in ons leven. Moeilijke zaken, zaken die ons hart aangrijpen en ons overmand door zorg achterlaten verdienen ook geen gemakkelijke antwoorden. Ik kom vandaag bij u met een belofte van de HEER zelf: “vertrouw op mij”

Elke zorg die u in uw leven tegenkomt kent de HEER zelf uit eigen ervaring. Hij hoort uw hulpgeroep. Hij belooft niet om nu al elke pijn en moeite uit ons leven weg te nemen maar roept u op om uw zorgen bij Hem te brengen. Hij wil u helpen ze te dragen, Hij wil u kracht geven en belooft dat Hij eens alle dingen nieuw maakt.